Petofi Sandor PPT

Report
A NEMZET KÖLTŐJE
PETŐFI SÁNDOR ÉLETE
PETROVICS/PETŐFI
1823. január. Kiskőrösön született 1-én.
Apja Petrovics István mészáros mester.
Anyja Hrúz Mária.
1824-ben Kiskunfélegyházára költöztek, itt
tanult meg magyarul.
GYERMEK KOR
Petőfi eleven, elmés, kissé makacs, de jószívű
gyermek volt. Kemény apja szigorúsággal,
anyja gyöngédségével vezette.
A család először meglehetősen jó anyagi
körülmények között élt.
Apja ügyes vállalkozó volt, mészárszékeket,
kocsmát működtetett illetve saját földjeiken
és bérelt földeken is gazdálkodott
ISKOLAÉVEK
Összesen 9 iskolában tanult. Ez azzal az
előnnyel járt, hogy már fiatalon igen gazdag
élettapasztalatokkal rendelkezett.
ISKOLÁI
Félegyházán ment először iskolába,1828 elején, mivel már ezt
megelőzően oktatták olvasásra és rajzra, a rajzhoz később is
kedvet mutatott.
Ezután három évig Kecskeméten tanult, az evangélikus
népiskolában itt már némi latint is tanult.
1831-32. :Sárszentlőrinc evangélikus algimnázium (főleg a latin
nyelvből és szépírásból tűnt ki) Szerette ezt az iskolát, és
boldog gyermekkora volt
1833-ban a német nyelv tanulása céljából Pestre vitte apja, és
beiratta az evangélikus német gimnáziumba, Ekkor már nem
volt olyan jó tanuló.
1834: Apja a piaristákhoz vitte, ahol a többnyire német tanulók
közt leginkább a magyar nyelvben volt jó, ő írt és rajzolt a
legszebben. Itt sem tanult jobban.
A szünidő nagy részét keresztapjánál töltötte Kiskőrösön. Apja már azon
gondolkodott, hogy kiveszi az iskolából.
1835-38 Aszódi Evangélikus Algimnázium
1838: a Selmecbányai Líceumba : érdeklődni kezdett a korabeli nemzeti
és irodalmi küzdelmek iránt, csatlakozott a Nemes Magyar Társaság nevű
önképzőkörhöz.
Félévi vizsgái azonban rosszul sikerültek , egyik szláv érzelmű tanárától,
magyar történelemből elégtelent kapott. Apja erre megírta neki, hogy
mint érdemetlen fiúról leveszi róla kezét, mire Petőfi elhagyta a selmeci
líceumot.
1842. október végén Pápán örökre abbahagyta a tanulást pénztelensége
miatt. Mégis alapos műveltséget szerzett, mert sokat olvasott.
ASZÓDI ÉVEK
1835-38-ig Aszódon tanult, itt egyike volt a legjobb
tanulóknak, de részt vesz egy pár ártatlan diákcsínyben
is.
Itt lett először szerelmes(Cancrinyi Emíliába),itt akart
beállni színésznek ( Aszódon színtársulat járt, és színésznek akart felcsapni.
Emiatt apja, meg is fenyítette fiát) és itt írta az első versét.
1838-ban a tanév végi záróünnepségen ő mondta a
búcsúbeszédet.
Petőfi mint első eminens tanuló hagyta el 1838. június
30-án az aszódi algimnáziumot. Jól beszélt németül és
latinul; különösen kitűnt a magyar fogalmazásban.
Itt értek véget gondtalan diák évei- édesapja 1838-ban
anyagilag tönkrement.
VÁNDORÉVEK
1839. februárjában elindult gyalog Pestre és beállt a
Nemzeti Színházba kisegítőmunkásnak.
1839. szeptember 6-án Sopronban beállt önkéntes
katonának a császári hadseregbe. Itt nem bírta a
megpróbáltatásokat, megbetegedett, majd 1841-ben
Sopronban leszerelték.
1841. októberében visszatért Pápára tanulni. Itt
kötött szoros barátságot Jókai Mórral.
NYÁR
1839. májusának első napjaiban érkezett
Ostffyasszonyfára, rokonlátogatóba.
Petőfi 1839. május elején ismerte meg a 18
éves, eladósorban lévő Csáfordi Tóth Rózát, és
szerelemre lobbant a leány iránt, május végén
már verset írt hozzá.
ÚTON A HÍRNÉV FELÉ
1842-ben az Athenaeumban megjelent első verse
A borozó.
1842-43-ban először Székesfehérváron, majd
Kecskeméten színészkedett.
Ezután Pozsonyba gyalogolt, és az Országgyűlési
tudósításokat másolta.
1843 nyarától Pesten a Külföldi Regénytár részére
két regényt fordított le, valamint kapcsolatba
került a fővárosi értelmiségi ifjúsággal és naponta
megfordult a Pilvaxban is.
1843 őszétől Debrecenben ismét felcsapott
színésznek, egy kisebb együttessel vándorolt
de nem sok idő után visszatért Debrecenbe.
1844 februárjában nekivágott a pesti útnak
azzal a szándékkal, hogy költő lesz.
Vörösmarty és Bajza támogatásával 1844. júl.
1-től segédszerkesztő lett a Pesti Divatlapnál.
1844. októberében jelenik meg A helység
kalapácsa című komikus eposza.
Pesten megismerkedett Csapó Etelkével, aki
váratlanul meghalt. (E korszakának versei: -Cipruslombok
Etelke sírjára kötet.)
Mednyánszky Bertával újabb sikertelen
szerelem .(1845. októberében megjelenik a Szerelem gyöngyei kötet)
1846. szeptember 8-án a nagykárolyi
megyebálon megismerte Szendrey Júliát, egy
év múlva házasodnak.
1848. dec. 15-én született meg fia, Zoltán.
IRODALMI MUNKÁSSÁG
1844. novemberében megjelenik első
verseskötete és belefogott a János vitézbe.
1845. nov. 10-én megjelent második
verseskötete.
1846. márc. 10-ig leginkább szüleinél volt, itt
született 1846. áprilisában Felhők címmel
megjelent 66 epigrammája.
1846 elején Tigris és hiéna dráma, később A
hóhér kötélen című regényén dolgozott.
Márciusban visszatért Pestre, belevetette
magát az irodalmi, politikai életbe.
1847-ben elolvasta a Toldit, és ezután kötött
szoros barátságot Arany Jánossal
FORRADALOM
1848. március 15-i forradalom egyik vezetője volt, ekkor
írta a Nemzeti dal című művét.
A 12 PONT
PILVAX
•
•
NEMZETI DALT
SZAVALJA
PETŐFI SÁNDOR
SZABADSÁGHARC
Debrecenben, 1849. januárjában jelentkezett
Bem tábornoknál.
Bem kedvelte, segédtisztjévé tette, óvta a
csatáktól.
Ennek ellenére részt vesz a segesvári csatában,
itt is tűnik el örökre (?) , 1849. júl. 31-én.
UTÓÉLETE
A segesvári csata után sokan még látni vélték
Szibériai fogságáról legendák keringenek
Petőfi expedíció 1985benn indult
Vajon megoldódik-e a rejtély?
KÖSZÖNÖM
A FIGYELMET

similar documents