Årsmelding 2013

Report
RUTEBILHISTORISK FORENING
AVD. SUNNMØRE
Årsmøte 2014
Rutebilhistorisk Senter EFB,
laurdag 22.3.14 kl. 1300
Sakliste
1. Opning
2. Val av møteleiar, referent og 2 medlemer til å
skrive under årsmøtereferatet
3. Godkjenning av innkalling
4. Årsmelding 2013
5. Årsreknskap 2013
6. Vedtektsendringar
7. Innkomne forslag
8. Val
Årsmelding 2013
Styret for RHF Sunnmøre har siste året vore
Verv
Leiar
Nestleiar
Kasserar
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem med web-ansvar
Varamedlem
Namn
Jan Arild Refsnes
Per Birger Eliassen
Jan Ole Lien
Ola A. Rangsæter
John Andreas Storås
Tor Bakke
Tor Sindre Grønningsæter
Fridtjof Buset
Valde for
2013
2013-2014
2012-2013
2013-2014
2012-2013
2013-2014
2013-2014
2013
Revisor
Revisor
Tom Arild Eide
Stein A. Roald
2013
2013
Valkomite
Valkomite
Valkomite
Leif Jon Masdal
Svein I. Myklebust
Tom Arild Eide
2013
2013
2013
Museums- og
dokumentasjonskomite
Per Birger Eliassen
Tor Sindre Grønningsæter
Kristoffer Emblem
2013
2013
2013
Årsmelding 2013
Medlemsstatus
pr. 1.1.13:
pr. 31.12.13:
= endring 2013:
89 medl.
85 medl.
-4
Dvs: Utfordring!
Årsmelding 2013
Årsmøte vart halde 26.2.13.
Det var fire styremøte i løpet av året.
Viktige saker var m.a:
– Innkjøp av verktøy til senteret, inntil kr. 5000,-.
– Planlegging bruk av tilskotsmidlar;
1.
–
–
inntil kr. 200 000,- Norsk Kulturminnefond (sjåførrom, kompressor,
drivstoffpumper, tak/veggar/golv hallar)
2. kr. 50 000,- Stiftelsen UNI (lys, el.anlegg)
3. kr. 50 000,- Kjell Holms stiftelse (møteromet)
4. kr. 10 000,- Statens Vegvesen (vognrestaurering)
Ekstra nedbetaling av lån med kr. 200 000,-.
Starte opp omregistrering av vogner. (Felles avtale mellom Nettbuss
Midt-Norge og RHF Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal, og Trøndelag.)
Årsmelding 2013
Arrangement og turar
• RHF Veteranbusstreff 2013 i Lærdal 9.-12. mai
1.
2.
3.
4.
Sparegrisen UE 28867
Vest nr. 1 T-1412 (Beste buss 1965-69)
Olav Øverland YN 13416
Måndalen&Innfjorden Billag/Ove Moen (medlem avd. Sm) UR 12659
Årsmelding 2013
Arrangement og turar
• Nostalgitreff i Spjelkavik 1. juni, med
T-1505
T-908
T-1528
Årsmelding 2013
Arrangement og turar
• ”OKB”-tur august 2013 til Tyskland, Nederland
og Belgia, med mange deltakarar frå avd. Sm
Årsmelding 2013
Arrangement og turar
• Besøk frå RHF avd. Nordmøre og Romsdal,
10. november 2013
Årsmelding 2013
Arrangement og turar
• Familiesøndag, og førjulssøndag (8. des) ved
Sunnmøre Museum; open garasje og godt
med besøk
Årsmelding 2013
Vognene våre
•
•
•
•
•
Ex. Skodjeruta ”Gospel Express” henta til RHS
EFB frå Volda. Gjenstår litt delefangst før
skroting.
T-1226/NSB-kombien flytta til RHS EFB og
klargjort for lakking. Flytta vidare til Lakk
Tech på Skodje for lakking.
UE 49070 Volvo/Storfjord overteken frå
Nettbuss, restaurering av front og skifting av
sideruter.
T-1004 AEC/Lande overhalt bakbremser,
utbetra dieselproblem.
T-1047 Scania/Mørebil har vore hos Vest
Buss for legging av golvbelegg – til godt
sponsa pris! Innsetting av bakfjører frå
”Gospel Express”, montering av seter, samt
oppussing av front og lakk gjenstår. Bussen
har fått prosjektstønad frå RHF hovedstyret.
Årsmelding 2013
Vognene våre
• T-1330 Scania trekkvogn/Sula har
fått byttemotor frå ”Gospel
Express”, og er under kyndig
restaurering av Biggen.
Semihengar står på vent.
• T-1377 Scania tipp/Mørebil
”Sosialen” har fått T-nummer frå
godsbil i Mørebil, stell og
omtanke, og har gjort nytte for
seg som anleggs- og flyttebil på
RHS EFB.
• T-6102 Scania kranbil/KFB-NTSNettbuss ”Mao” frå Kr.sund har
fått ny stasjonering på RHS EFB.
Årsmelding 2013
Vognene våre
For dei andre vognene er tilstanden uendra i 2013,
og i stor grad bra. T-1056 treng ein ny fadder!
• VÅR T-1017, Vågaveien
• Skodjeruta T-1042, RHS/EFB
• Spjelkavikruta T-1056, Flatholmen
• Valldalbussen T-1297, Brusdalen
• GMC’en T-1505, museumsgarasja
• Ellingsøybilen UE 49551, Vågaveien/RHS EFB
Årsmelding 2013
Det aller meste av aktivitet og arbeidsinnsats i
RHF Sunnmøre vart i 2013 lagt ned ved
Rutebilhistorisk Senter EFB.
Stor takk til alle gode bidragsytarar, sponsorar og
flittige dugnadsdeltakarar!
Sakliste
1. Opning
2. Val av møteleiar, referent og 2 medlemer til å
skrive under årsmøtereferatet
3. Godkjenning av innkalling
4. Årsmelding 2013
5. Årsreknskap 2013
6. Vedtektsendringar
7. Innkomne forslag
8. Val

similar documents