Er =(+)-6 o - Suomen Navigaatioliitto

Report
Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009
Suomen Navigaatioliitto
Finlands Navigationsförbund
Rannikkomerenkulkuopin tutkinto 14.12.2012
Tutkinto tehdään 12 m pituisella merikelpoisella moottoriveneellä, jossa on
varusteina mm. pääkompassi, kiinteä varakompassi, Meri- VHF, GPS ja tutka.
Säätiedotus merenkulkijoille 18.8.2004 klo 7.50. Odotettavissa huomisaamuun asti:
Suomenlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta 4 - 5 m/s. Enimmäkseen hyvä näkyvyys.
Eranto on 6 I, ellei tehtävässä toisin ilmoiteta.
Teht. 1.
Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009
Lähtöpaikkasi on 59°36,0’P 024°07,5’I. Olet matkalla paikkaan
59°42,0’P 023°23,5’I.
a) Laske merkintälaskulla suunta ja matka!
Lähtö lat 59o 36,0’P
Tulo lat 59° 42,0’P
Dlat
+
6,0’ P
Klat= Lähtö lat +
Taulukko 2:
Lähtö lon 024o 07,5’I
Tulo lon 023o 23,5’I
Dlon
- 44,0’ L
6,0
Dlat
= 59o36,0’N +
= 59°39’N
2
2
m= 1,98
Dep= Dlon = 44,0 = 22,22 M
1,98
m
Dep 22,22
=
=3,703  P75°L = 285°
Dlat
6,0
Taulukko1: Matka= 23 M
Suunta= 285°
Matka= 23 M
Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009
Uppg. 2b.
b) Piirrä reitti kartoille.
TS=285°
TS=285°
Uppg. 2
Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009
18.8.2004 klo 09.00 sijaintisi on 5938,5’P 02331,0’I. Suunnittelet reittisi suoraan
kohti Hankoon menevän 13 m väylän alkupäätä.
a) Mikä on vuorovesivirran suunta ja nopeus?
VS=263°
HW 0655
3,0m MRs=4,0m
VN=2,9kn
LW 1314
0,4m MRn=2,4m
Range = 2,6m (Neap)
Aikaero 2h after HW
VN(neap)=2,7kn VS= 263o
VN 
2,6m
 2,7kn  2,9kn
2,4m
b) Mikä on ohjattava kompassisuunta
olettaen, että vuoroveden aiheuttama
virta on koko matkan aikana sama ja
lounaistuulen aiheuttama sorto on 6°?
SVS= 295°
so = (+)-6°
TS = 289o
er = (+)-6o
MS = 283o
eks = (+)-8o
KS = 275o
c) Mihin aikaan saavut 13 m
väylälle, kun nopeutesi on 8 solmua?
MPS=13,4M
NPS=10,6kn
Aika 
Perillä klo 10.16
13,4M
 1h16 min
10,6kn
Teht. 3
Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009
Merkintäpaikkasi on 5948,0’P 02417,0’I. Merimajakka Porkkala suunnitaan keulakulmassa 45° vasemmalla kello 11.05 ja suoraan sivulla vasemmalla kello 11.35. Veneen kompassisuunta on 041 ja nopeus 6 solmua.
a) Mikä on sijaintisi kello 11.35?
KS = 041o
eks =+ 2o
MS = 043o
er = + 6o
TS = 049o
+360°
kk = -90o
ts = 319o
TS=049°
3M
ts=319°
MP
Ajoaika = 30min
Nopeus= 6kn
Matka= 3,0M
59o50,0’P
024°22,2’I
Teht. 3
Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009
b) Jatkat matkaasi kohti merimajakka Helsinkiä. Mikä on kompassisuunta?
TS=067°
TS
er
MS
eks
KS
= 067o
=(+)-6o
= 061o
=(+)-4°
= 057o
Teht. 4
Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009
Merkintäpaikkasi on 5956,5’P 02446,0’I. Ohjaat kompassisuuntaan 045
nopeuden ollessa 6 solmua. Kello 12.45 suunnit merimajakan Helsinki
keulakulmassa 30 oikealla ja kello 13.15 suunnit sen kaksinkertaisessa
keulakulmassa oikealla. Mikä on sijaintisi kello 13.15?
KS = 045°
eks = + 3°
MS= 048°
er = + 6°
TS = 054°
kk=+060°
ts = 114°
Ajoaika= 30min
Nopeus= 6kn
Matka= 3,0M
TS=054°
MP
ts=114°
59o58,2’P
024°50,0’I
3M
Teht. 5
Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009
Merkintäpaikkasi on 6000,0’P 02504,7’I. Ylittäessäsi 11 m väylää, jonka
linjaloistot ovat Eestiluodon länsipuolella, suunnit sen yhdyslinjan
varakompassilla kompassisuuntimassa 017. Varakompassi näyttää
kompassisuuntaa 120. Mikä on varakompassin eksymä tälle suunnalle?
eks=ms- ks
ts = 026o
Er =(+)-6o
ms= 020o
-ks= 017o
eks = +3o
ts=026°
MP
Uppg. 6
Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009
Merkintäpaikka on 60°03,5’P 025°27,0’I. Suunnit pääkompassilla
merimajakat Kalbådagrund kompassisuuntimassa 130° ja Porvoon Majakka
kompassisuuntimassa 040°. Ohjaat kompassisuuntaan 049°.
a) Määritä havaittu paikka!
049o
KS =
eks = + 4o
MS= 053o
er = + 6o
TS= 059o
kp =+ 10°
Kalbådagrund
ks= 130°
kp = +10°
ts = 140°
Porvoo
ks= 040°
kp= +10°
ts= 050°
ts=050°
TS=059°
MP
60º 03,0’N
025º 29,5’O
ts=140°
Teht.6b
Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009
b) Mitä tarkoitetaan tutkan kantamalla?
Horisontti
Maanpinta
D
Tutkan kantamalla tarkoitetaan, miten kaukaa tutkamaalit näkyvät
tutkaruudussa. Kantama on riippuvainen sekä antennin että maalin
korkeudesta merenpinnasta.
Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009
Teht. 7.
Mikä on veden syvyys Hangon satamassa 19.8.2004 kello 08.10, kun
merikartan ilmoittama syvyys on 2,4 metriä?
b) Paljonko on varavettä, jos aluksen syväys on 2,5 metriä?
c) Voidaanko lähteä satamasta klo 14.29?
Hanko 19.8 kl 08.10
19 0151
0,5
0810 2,8
TH 1429 0,7
2048 2,6
HW 0810
2,8 m
Merikorttisyv
2,4 m
a. Syvyys
5,2 m
Aluksen syväys -2,5 m
b. Varavesi
2,7 m
LW 1429
Merikorttisyvyys
Syvyys
Aluksen syväys
Varavesi
0,7 m
2,4 m
3,1m
-2,5 m
+0,6m
c) Kyllä, voimme lähteä
Uppg. 8
Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009
Ilmoita rasti ruutuun menetelmällä, mikä seuraavista väitteistä on oikein,
mikä väärin.
Oikein
a) Merenpohjan muoto ei vaikuta aallokon ominaisuuksiin.
b) Sadekuurot ja lumisade näkyvät hyvin tutkakuvassa.
c) Aallon korkeus ilmoitetaan metreinä.
d) Maatuuli esiintyy yleensä päivällä.
Väärin
Uppg. 9
Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009
a) Aalloilla on kolme keskeistä ominaisuutta, mitkä ne ovat?
pituus
korkeus
jyrkkyys
b) Mitä ovat tutkan EBL- ja VRM- toiminnot?
EBL on elektroninen suuntimaviiva jolla mitataan suuntimia
VRM on liikuteltava etäisyysrengas jolla mitataan etäisyyksiä
c) Miten pohjoisella pallonpuoliskolla tuuli kiertää
korkeapaineessa korkean keskustaa?
Myötäpäivään

similar documents