tajekoztato ttk

Report
Nyugat-magyarországi
Egyetem
Természettudományi Kar
Szervezeti felépítés
• Biológia Intézet
o Állattani Tanszék
o Növénytani Tanszék
• Földrajz és Környezettudományi Intézet
o
o
o
o
Társadalomföldrajz Tanszék
Természetföldrajz Tanszék
Kémia és Környezettan Tanszék
Földtan Tanszék
• Matematika és Fizikai Intézet
o Matematika Tanszék
o Fizika Tanszék
o Technika és Alkalmazott Informatika Tanszék
• Faipari Mérnöki Kar Műszaki Menedzser Képzési Központ
• Közgazdaságtudományi Kar Szombathelyi Konzultációs
Központ
Képzések
Szint
Képzés
Szakirány
Alapképzés
biológia
tanár, akadémiai,
biotechnológia
Alapképzés
kémia
tanár
Alapképzés
környezettan
tanár, technika
Alapképzés
földrajz
tanár, település- és
területfejlesztés,
országjárás-vezető
Alapképzés
matematika
tanár
Alapképzés
fizika
tanár
Alapképzés
műszaki
menedzser
Alapképzés
gazdálkodási és
menedzsment
-
külgazdasági, logisztika,
pénzügyi
Képzések II.
Szint
Képzés
Szakirány
Mesterképzés
biológiatanár
-
Mesterképzés
környezettan-tanár
-
Mesterképzés
földrajztanár
-
Mesterképzés
geográfus
Mesterképzés
technikatanár
terület- és
településfejlesztés,
geomorfológia
-
Képzések III.
Osztatlan tanárképzési szakok
Általános iskolai földrajztanár
Középiskolai földrajztanár
Általános iskolai biológiatanár
Természetismeret-környezettan tanár
Technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár
Pótfelvételi
Szak
biológia
biológia
földrajz
geográfus
geográfus
kémia
környezettan
matematika
műszaki menedzser
műszaki menedzser
osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár ; földrajztanár]]
osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár ; rajz - és vizuáliskultúra - tanár]]
osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár ; technika - , életvitel - és gyakorlat - tanár]]
osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár ; természetismeret - környezettan tanár]]
osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár ; testnevelő tanár]]
osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár ; történelemtanár ]]
osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; ének - zene tanár]]
osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; magyartanár]]
osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; technika - , életvitel - és gyakorlat - tanár]]
osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; természetismeret - környezettan tanár]]
osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; testnevelő tanár]]
osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; történelemtanár ]]
osztatlan tanári [11 félév [földrajztanár; orosz nyelv és kultúra tanára]]
tanári [2 félév [biológiatanár]]
tanári [2 félév [földrajztanár]]
tanári [2 félév [környezettan - tanár]]
tanári [2 félév [technikatanár]]
tanári [3 félév [biológiatanár]]
tanári [3 félév [környezettan - tanár]]
tanári [3 félév [technikatanár]]
tanári [5 félév [biológiatanár]]
Szint
Alap
Alap
Alap
Mester
Mester
Alap
Alap
Alap
Alap
Alap
Osztatlan
Osztatlan
Osztatlan
Osztatlan
Osztatlan
Osztatlan
Osztatlan
Osztatlan
Osztatlan
Osztatlan
Osztatlan
Osztatlan
Osztatlan
Mester
Mester
Mester
Mester
Mester
Mester
Mester
Mester
Tagozat
Levelező
Nappali
Nappali
Levelező
Nappali
Nappali
Nappali
Nappali
Levelező
Nappali
Nappali
Nappali
Nappali
Nappali
Nappali
Nappali
Nappali
Nappali
Nappali
Nappali
Nappali
Nappali
Nappali
Levelező
Levelező
Levelező
Levelező
Levelező
Levelező
Levelező
Nappali
Költség
175 000 Ft
175 000 Ft
175 000 Ft
305 000 Ft
305 000 Ft
175 000 Ft
175 000 Ft
175 000 Ft
175 000 Ft
175 000 Ft
300 000 Ft
300 000 Ft
300 000 Ft
300 000 Ft
300 000 Ft
300 000 Ft
300 000 Ft
300 000 Ft
300 000 Ft
300 000 Ft
300 000 Ft
300 000 Ft
300 000 Ft
300 000 Ft
300 000 Ft
300 000 Ft
300 000 Ft
300 000 Ft
300 000 Ft
300 000 Ft
300 000 Ft
Biológia BSc
• A képzésről:
• olyan biológusok képzése, akik biológiai, matematikai, kémiai, fizikai
és informatikai alapismeretek birtokában képesek a biológia
legfontosabb összefüggéseinek az elemzésére, új biológiai ismeretek
megszerzésére. Ismerik tudományterületükön a legfontosabb kutatási
módszereket. Elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában alkalmasak
terepi és laboratóriumi vizsgálatok megtervezésére, megoldására és
értékelésére.
• Továbbtanulási lehetőségek:
• Környezetkutató, természetvédelmi mérnök, mezőgazdasági
biotechnológus, környezetmérnök.
• Karrierlehetőségek:
• biotechnológiát alkalmazó üzemek, környezetvédelmi és
egészségügyi laboratóriumok, állami és civil környezet- és
természetvédelemi szervezetek.
Földrajz BSc
• A képzésről:
• A földrajzi ismeretek mind természettudományos mind pedig
társadalomtudományi megalapozása. Az első négy félév képzési
programjában az alapozó- (földtan, természeti- és társadalomföldrajz,
térképészet, hidrogeográfia stb.) az ötödik, hatodik félévekben főleg
a leíró földrajzi tárgyak oktatása folyik. A negyedik félévtől lehetőség
nyílik szakirány felvételére. A képzést több labor- és terepgyakorlat
teszi gyakorlatorientálttá. A terepbejárások során megismerkednek
hazánk és a környező országok tájaival.
• Továbbtanulási lehetőségek:
• Geográfus, geológus, meteorológus, környezetkutató,
természetvédelmi mérnök.
• Karrierlehetőségek:
• Önkormányzatok, regionális kutatóintézetek, járási
hivatalok,
pályázatíró
cégek,
regionális
fejlesztési
tanácsok,
vízügyi
igazgatóságok stb.
Környezettan BSc
• A képzésről:
• Az alapképzés természettudományi, társadalomtudományi és
informatikai alapismereteket tartalmaz. Többek között: környezeti
fizika, kémia, analitika, földrajz, ökológia, hidrobiológia, környezet- és
természetvédelmi alapismeretek, környezetminősítés, állapotértékelés
• Továbbtanulási lehetőségek:
• Technika szakirány, környezetkutató, geográfus, természetvédelmi
mérnök.
• Karrierlehetőségek:
•
környezetvédelmi laboratóriumok és szervezetek, önkormányzatok
környezetvédelmi felelőseként, környezeti oktatás, természetvédelem
(pl. Nemzeti Parkok).
Matematika BSc
• A képzésről:
• matematikai, informatikai, természettudományi, gazdasági, európai
uniós és minőségmenedzsment alapok
• Továbbtanulási lehetőségek:
• Matematikatanár, mérnöktanár, informatikai és
közgazdaságtudományi mesterszakok
• Karrierlehetőségek:
• Vállalatok, vállalkozások gazdasági egységei, statisztikai hivatalok,
biztosítótársaságok, informatikai fejlesztőcégek stb.
Műszaki menedzser BSc
• A képzésről:
• A képzés célja gazdálkodási mérnökök képzése, akik megfelelő
természettudományi,
műszaki
tudományi,
gazdálkodási
és
szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és
szolgáltatások anyagi, informatikai, pénzügyi és humán folyamatai
integrált megoldásához.
• Továbbtanulási lehetőségek:
• Műszaki menedzser mesterszak, könnyűipari mérnök,
• Karrierlehetőségek:
• Minőségbiztosítási, logisztikai, informatikai cégek, vállalatoknál, pl.
emberierőforrás-menedzselés, termelésmenedzsment feladatainak
ellátása.
Néhány laboratórium rövid bemutatása
Molekuláris biológia laboratórium
• DNS másolása (PCR); klónozás; DNS azonosítás;
genotipizálás; sejttenyésztés; DNS sejtekbe való
bejuttatása; meghatározott fehérjék termelése;
fehérjék elválasztása és detektálása; fehérjék
kémiai módosításai, fehérjék célzott mutációinak
létrehozása, kiméra készítés. Farmakológiai,
toxikológiai tesztek futtatása sejtvonalakon,
illetve ion csatornákon.
Toxikológia és farmakológia laboratórium
• Toxikológiai tesztek futtatása sejtvonalakon,
sejtkultúrákon;
sejtszintű
elektrofiziológiai
mérések végzése, ioncsatornákra ható vegyületek
farmakológiai jellemzése. Biokémiai mérések
végzése, fehérjék szérumszintjeinek mérése; in
vivo toxikológia.
Néhány laboratórium rövid bemutatása
Műszeres analitikai laboratórium
• Laboratóriumi atom emissziós vizsgálat (ICP), elemi
összetétel, toxikus elemek, nehézfémek mérése,
szennyvíz, iszap, talaj stb. analízis. Laboratóriumi
röntgen fluoreszcens vizsgálat, roncsolásmentes elemi
összetétel meghatározás, könnyűfémek és ötvözőik (Ti,
Al, Mg, Si) analízise, összetétel-elemző műszer
használata talajok elemzésére, toxicitás vizsgálat
Környezetfizikai laboratórium
• Zajanalizátoros, nagy pontosságú mérések végzése,
hőkamerás
mérések
nagy
felbontású
nagy
érzékenységű
hőkamerával,
penészesedés,
tetőszerkezetek hibái, hőszigetelési hibák hőveszteség
vizsgálata. Regisztráló hőmérők használata, relatív
nedvességtartalom
mérés.
Radioaktív
szennyezettségmérés, légsebesség, áramlásmérés
Néhány laboratórium rövid bemutatása
Mechatronika laboratórium
•
Pneumatikai
rendszerek
modellezése,
működésének
megismerése
elektropneumatika oktató/tervező munkaállomáson
•
Hidraulikai rendszerek működésének vizsgálata hidraulika oktató/tervező
munkaállomáson,
•
15 férőhelyes számítógép alapú tervező kabinet.
•
A laboratórium hallgatói projektek, szakdolgozatok önálló megvalósításhoz is
biztosítja a megfelelő környezetet.
Ergonómiai laboratórium
•
Számítógépes tervezés. Termékek és munkahelyek antropometriai elemzése és
tervezése. Digitalizált ember-modell létrehozása és illesztése CAD rendszer
környezetben tervezett termékekhez, munkahelyekhez.
•
Termékek ergonómiai minőségének értékelése (ún. használhatósági vizsgálatok
– „usability testing”)
•
Műszeres vizsgáló egységek a speciális felhasználók (pl. fogyatékkal élők,
gyermekek, időskorúak stb.) számára történő tervezéshez.
Műszaki mechanikai laboratórium
•
Rapid Prototyping (RP) egy korszerű, költséghatékony eljárás az alkatrészek,
termékek prototípusának egyébként rendkívül költséges legyártásához.
•
3D-printer segítségével a termék prototípusának előállítása.
•
Tipikusan terméktervező / fejlesztő feladatok ezek, melyek ismerete és
rutinszerű alkalmazása nagyban hozzájárulhat hallgatóink jó felkészültségéhez
és a munkaerőpiacon való sikeres szerepléséhez.
Kövesligethy Radó Csillagvizsgáló és Planetárium
Csillagvizsgáló
• A műszerbeszerzés során egy Coronado SolarMax-60 Hα és egy
Coronado PST CaK (hullámhossz: Max 2.2Å) fényben működő speciális
naptávcső érkezett a csillagvizsgálóba.
• Az esti észlelések mellett így távcsöves napmegfigyelések, észlelések
váltak lehetővé.
• A csillagvizsgálóban gyakorlati órák vagy szakmai foglalkozások
keretében a kar hallgatói részt vehetnek észleléseken, megfigyeléseken.
Planetárium
• 2012 nyarán került teljes kiépítésre az oktatási és közművelődési célból
létesített, 15 fő befogadására alkalmas kisplanetárium a régió egyetlen
fix felállítású planetáriuma.
• Műszerünkkel kis méretű kupolára lehet vetíteni az égbolt képét.
• Mindazok a planetáriumi bemutatók, amelyekért eddig Budapestre
kellett utazni, kiscsoportos formában egyetemünkön is elérhetők.
• Berendezésünk alkalmas tudománynépszerűsítő dokumentumfilmek
bemutatására is, továbbá „full dome” (akár 3D) full HD minőségű
oktatófilmek levetítésére.
• A Természettudományi Kar hallgatói részt vehetnek planetáriumban
tartott gyakorlati órákon, foglalkozásokon, előadásokon, vetítéseken.

similar documents