2010.09.01.

Report
A FIR 2 aktuális kérdéseiről
NEPTUN Konferencia – 2013. március 13.
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
„Mai menü”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bevezető
XSD 3.0
Ellenőrzési szabályok
FIR-STAT
Képzések bejelentése
Teendők
Kérdések-válaszok
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
2. XSD 3.0
Fejérvári Bence
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Változások – összefoglaló
• formai átalakítások, pontosítások
• tartalmi átalakítások, pontosítások
– elemnevek
– típusok
• strukturális átalakítások
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Kiemelt változások – bejelentés
• kapcsolat a felsőoktatási felvételi eljárás
adataival
– felvételi azonosító (új)
– képzési elemek (pontosítás)
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Kiemelt változások – lekérdezés
• tömbösített válaszadás
– adatlekérdezés és státuszlekérdezés esetén
• FIR végleges oktatási azonosító
• törölt személyek visszajelzése
• új adatkörök
– támogatási idő
– OEP jelentés
– meghirdethető képzések
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Ütemezés
• március 14.
– a munkaidő végétől az XSD2.6-os üzeneteket már nem
fogadjuk
• március 15.-18.
– a beérkezett XSD2.6-os üzenetek feldolgozása
– a rendszer átállítása az XSD3.0-s működésre
• március 18. 12:00
– az XSD3.0-s üzenetek fogadása
– az ADLE már az XSD3.0 alapján üzemel
• március 18. esti feldolgozás
– működés már az XSD3.0-s tartalommal
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Digitális hitelesítés
• csomagméret
– 1000-1500 helyett 10000-es nagyságrend
• eszköz alapú hitelesítés
hardvereszköz (pl: intelligens kártya, USB eszköz stb.)
– BALE Olyan
amelyet egy erre kijelölt és megfelelő felkészültséggel
rendelkező,
az EU bármelyik
tagállamában
működő tanúsító
– 78/2010.
(III.
25.)
Korm.
rendelet
szervezet megvizsgált és a biztonsági és működési
követelményeknek
megfelelőnekkapcsolódó
talált. Erről a tanúsító
• közigazgatási
használatához
szervezet tanúsítványt állít ki.
követelményeket
• 2012-es módosítás: kikerült a BALE
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
3. Ellenőrzési szabályok
Hosznyák András
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Módosított szabályok - Hatályosság
• Csak azon jogviszonyok esetében kerül vizsgálatra,
melyek 2012-08-15-én nyitottak vagy azután
kezdődnek
Hallgató
H0028
tartózkodási jogcím külföldi hallgatók esetében
H0103
külföldi ösztöndíj kategória
H0021
TAJ szám megadásának kötelezősége
H0257
TAJ szám valódisága (CDV)
Nyelvvizsga H0048
H0050
bizonyítvány sorszáma
bizonyítvány kiállító szervezet
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Módosított szabályok - Hatályosság
• Csak azon jogviszonyok esetében kerül vizsgálatra,
melyek 2012-08-15-én nyitottak vagy azután
kezdődnek
Hozott dokumentum
H0125
középiskolai végzettség munkarendje
H0272
hozott dokumentum nyomdai sorszáma
Tanulmányi jogviszony H0179
kollégium szervezete
Képzés
H0085
kimeneti vizsga dátum azonosság
Kimeneti vizsga
H0040
kimeneti vizsga eredménye
Oklevél
H0151
nyomdai sorszám kötelezősége
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Módosított szabályok - Hatályosság
• Csak a 2012/13/1-es és későbbi képzési időszakokban
kerül vizsgálatra
Képzési időszak
H0098
passzív félév oka
H0104
lakhatási támogatásra jogosult
H0217
finanszírozási forma váltás oka
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Módosított szabályok – XSD 3.0
• Átalakult a tanulmányi jogviszony és a doktori
tudományág kezelése, mely a doktorjelölti
jogviszonyokat érinti
– külön adatkörbe került a tudományág
• Módosított szabályok
– H0167
– H0169
– H0174
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Módosított szabályok – OEP
• Az OEP adatküldés rendszere a FIR-ben
továbbfejlesztésre került
– küldendő hallgatók körét jogszabályok alapján
felülvizsgáltuk
– módosított szabályok: H0021, H0257
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Törölt szabályok
• H0091
– intézményi és tanulmányi rendszer visszajelzések
miatt
– helyette H0283 szabály került bevezetésre
• O0097, O0098
– fizetési osztály adatkör törlése az XSD 3.0
verziójában
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Új szabályok
• H0283
– „Ha a hallgató szakjához tartozó nem doktori
képzés esetében a kimeneti vizsga illetve a
nyelvvizsga követelmény teljesítés dátuma is
megadásra került, akkor az adott szakhoz tartozó
oklevél megadása is kötelező.”
• H0285
– „A képzéshez kötelező legalább egy képzési elemet
megadni.”
– ez a szabály egyenlőre még nem aktív
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Hiányzó témakörök hibajegyei
• Bizonyos adatkörök esetében a Neptun
rendszer a mostani vagy későbbi frissítéssel
fog küldeni, így eddig nem ismert hibajegyek
visszajelzése várható
– a nem hallgatói/doktoranduszi tanulmányi
jogviszonyok adatai
– oklevelek
– kiadott okiratok
– értesítések
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Türelmi idő
• Az XSD 3.0 bevezetése után a türelmi idő is aktiválásra kerül
a FIR-ben
– 8 nap – azoknak az adathibáknak a javítására, amelyek könnyengyorsan korrigálhatók az intézményi adminisztrációban, külső
szereplő bevonása vagy egyéb időigényes egyeztetési művelet
lebonyolítása nélkül (pl. elírások)
– 15 nap – azoknak a hibáknak a javítására, hiányoknak a
pótlására, amelyekhez egyeztetni kell valamely külső szereplővel
(pl. hallgató TAJ számának beszerzése, a tanulmányi rendszer
fejlesztői javító állományainak telepítése)
– 30 nap – azoknak a hibáknak a javítására, amelyek az Oktatási
Hivatal által kezelt feltételrendszer változásaihoz való
alkalmazkodást kívánják meg (pl. új szak beépülése a képzési
rendszerbe, szótárértékek megváltozása, jogszabályi változás)
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
4. FIR-STAT
Köblös István
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Folyamat
adatáttöltés időtartama
– félév első napjától
– október/március végéig VAGY
intézményi jóváhagyásig
FIR
Hivatali Ügyek
OSAP
adatpiac
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Jóváhagyás
• intézmény vezető hagyhatja jóvá
– vagy HÜ jogkör
– vagy digitális aláírás
• a jóváhagyás után nem változik,
adatbejelentés esetén sem
EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Segédeszközök
• minden adattábla megtekinthető, exportálható (pdf,
xls)
• statisztikába be NEM számított képzések is
megjelennek
• a kizárás oka mindig fel van tüntetve
– adathiba miatt kizárva
– duplán bejelentett hallgató/képzés
– „drágább” szakon beszámítva
• tételes lista kérhető a statisztikába bekerülő és be nem
kerülő képzésekről
• egy konkrét személyre lekérdezhető, hogy hol lett
figyelembe véve
EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Hogy néz ki ez a gyakorlatban?
EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Ütemezés
2013.03.31 – statisztikai program elkészül (csak a
márciusi adatlapok), küldünk
októberi és márciusi összesítéseket
2013.04.30 – webes modul elkészül, a lefúrások
használhatók, exportálhatók az
adatok
2013.06.30 – próba félév értékelése, őszi ütemezés
publikálása
2013.09.01 – statisztikai modul éles üzemben
elérhető a 2013/14 őszi félévre is
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
5. Képzések bejelentése
Mit vár a FIR a hallgatói képzésekről?
Demcsákné Ódor Zsuzsanna
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Alapképzés
Beküldendő adatok
•
•
•
a képzést meghatározó fő képzési elem:
– szak és munkarend, település, nyelv, képzés kezdő dátuma (kötelező a képzés indulásakor) 
összehasonlítás a nyilvántartott szak táblával
kötelező és választható képzési elemek (kötelező a képzés indulásakor, illetve beküldhető később is) 
összehasonlítás a nyilvántartott szak – képzési elem táblával
– szak, ha ez a belépési elem (kötelező a képzés indulásakor), és a kezdő dátuma
vagy
– szakirány, ha ez a belépési elem (kötelező a képzés indításakor), és a kezdő dátuma
– (specializáció, ha ez a belépési elem (kötelező a képzés indításakor), és a kezdő dátuma)
és lehet még
– (szakirány,) specializáció, és/vagy egyéb elemek, pl. pedpszi, minor (küldhető később is, amikor a
hallgató valójában felveszi), és a kezdő dátuma
végzettségi adatok
– szakképzettség  összehasonlítás a végzettség táblával
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Alapképzés
Egyszerű képzés
•
•
•
a képzést meghatározó fő képzési elem:
– szak: fizika (BSZKFIZ) – nappali, Budapest, angol, 2010.09.01.
kötelező (belépési) és választható képzési elemek
– szak: fizika (BSZKFIZ) – 2010.09.01.
– specializáció: geofizikus (BSPCGFI) – 2011.09.01.
– minor: matematika (BMINMAT, minorként) – 2012.02.01.
végzettségi adatok
– szakképzettség: fizikus
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Alapképzés
Összetett képzés
•
•
•
•
•
•
a képzést meghatározó fő képzési elem:
– szak: germanisztika (BSZKGER) – nappali, Pécs, magyar, 2010.09.01.
kötelező (belépési) és választható képzési elemek
– szakirány: néderlandisztika (BSZINED) – 2010.09.01.
– specializáció: holland üzleti kommunikáció (BSPCHUK) – 2012.02.01.
– minor: néprajz (BMINNEP) – 2012.09.01.
végzettségi adatok
– szakképzettség: germanisztika, néderlandisztika alapszakos bölcsész
a képzést meghatározó fő képzési elem:
– szak: rendészeti igazgatási (BSZKREI) – levelező, Budapest, magyar, 2012.09.01.
kötelező (belépési) képzési elemek
– specializáció: igazgatásrendészeti (BSPCGRE) – 2012.09.01.
végzettségi adatok
– szakképzettség: rendészeti és igazgatásszervező (igazgatásrendészeti)
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Mesterképzés (nem tanári)
Beküldendő adatok
•
•
•
a képzést meghatározó fő képzési elem:
– szak és munkarend, település, nyelv, képzés kezdő dátuma (kötelező a képzés indulásakor) 
összehasonlítás a nyilvántartott szak táblával
kötelező és választható képzési elemek (kötelező a képzés indulásakor, illetve beküldhető később is) 
összehasonlítás a nyilvántartott szak – képzési elem táblával
– szak, ha ez a belépési elem (kötelező a képzés indulásakor), és a kezdő dátuma
vagy
– szakirány, ha ez a belépési elem (kötelező a képzés indításakor), és a kezdő dátuma
és lehet még
– specializáció (beküldhető később is, amikor a hallgató valójában felveszi), és a kezdő dátuma
végzettségi adatok
– szakképzettség  összehasonlítás a végzettség táblával
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Mesterképzés
Egyszerű képzés
•
•
•
a képzést meghatározó fő képzési elem:
– szak: fizikus (MSZKFIZ) – nappali, Budapest, angol, 2010.09.01.
kötelező (belépési) és választható képzési elemek
– szak: fizikus (MSZKFIZ) – 2010.09.01.
– specializáció: kutatófizikus (MSPCKUF) – 2011.09.01.
végzettségi adatok
– szakképzettség: okleveles fizikus
Összetett képzés
•
•
•
a képzést meghatározó fő képzési elem:
– szak: karmester (MSZKKAR) – nappali, Debrecen, magyar, 2010.09.01.
kötelező (belépési) képzési elemek
– szakirány: zenekari karmester (MSZIZEK) – 2010.09.01.
végzettségi adatok
– szakképzettség: okleveles zenekari karmester-művész
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Tanári mesterképzés
Beküldendő adatok
•
•
•
a képzést meghatározó fő képzési elem:
– tanári szak és munkarend, település, nyelv, képzés kezdő dátuma (kötelező a képzés indulásakor)
 összehasonlítás a nyilvántartott szak táblával
kötelező képzési elemek
– képzési időre utaló elem (ez a belépési elem), és a kezdő dátuma
– szakképzettségre utaló elem, és a kezdő dátuma
végzettségi adatok
– szakképzettség  összehasonlítás a végzettség táblával
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Tanári mesterképzés
5 féléves képzés
•
lehetséges belépések: közismereti alapképzésre épülő, két szakképzettség megszerzésére irányuló; szakmai
alapképzésre épülő, két tanári szakképzettség megszerzésére irányuló (közismeretivel párban); művészeti
alapképzésre épülő, két tanári szakképzettség megszerzésére irányuló (közismeretivel párban); hitéleti
alapképzésre épülő, két szakképzettség megszerzésére irányuló (közismeretivel párban)
•
a képzést meghatározó fő képzési elem:
– szak: tanári (MSZKTAN) – nappali, Budapest, magyar, 2010.09.01.
kötelező képzési elemek
– képzési időre utaló elem: tanári szakképzettség ismeretköre 5 félév alatt (MEGYTF5) – 2010.09.01.
– szakképzettségre utaló egyik elem: magyartanár (MT1AMAG) – 2010.09.01.
– szakképzettségre utaló másik elem: történelemtanár (MT1ATOR) – 2010.09.01.
végzettségi adatok
– egyik szakképzettség: okleveles magyartanár
– másik szakképzettség: okleveles történelemtanár
•
•
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Tanári mesterképzés
4 féléves képzés
•
lehetséges belépések: szakmai alapképzésre épülő, egy szakképzettség megszerzésére irányuló;
művészeti alapképzésre épülő, egy szakképzettség megszerzésére irányuló
•
a képzést meghatározó fő képzési elem:
– szak: tanári (MSZKTAN) – nappali, Budapest, magyar, 2010.09.01.
•
kötelező képzési elemek
– képzési időre utaló elem: tanári szakképzettség ismeretköre 4 félév alatt (MEGYTF4) –
2010.09.01.
– szakképzettségre utaló elem: mérnöktanár (környezetmérnök) (MT1BKOM) – 2010.09.01.
•
végzettségi adatok
– szakképzettség: okleveles mérnöktanár (környezetmérnök)
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Tanári mesterképzés
3 féléves képzés
•
lehetséges belépések: nem tanári mesterképzésre épülő; tanári főiskolai képzésben szerzett 2
szakképzettségre épülő; alapképzési vagy főiskolai pedagógus végzettségre épülő; hitéleti alapképzésre
épülő, egy szakképzettség megszerzésére irányuló; szakmai mesterképzésre épülő
•
a képzést meghatározó fő képzési elem:
– szak: tanári (MSZKTAN) – nappali, Budapest, magyar, 2010.09.01.
•
kötelező képzési elemek
– képzési időre utaló elem: tanári szakképzettség ismeretköre 3 félév alatt (MEGYTF3) –
2010.09.01.
– szakképzettségre utaló egyik elem: magyartanár (MT1AMAG) – 2010.09.01.
– szakképzettségre utaló másik elem: történelemtanár (MT1ATOR) – 2010.09.01.
•
végzettségi adatok
– egyik szakképzettség: okleveles magyartanár
– másik szakképzettség: okleveles történelemtanár
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Tanári mesterképzés
3 féléves képzés
•
a képzést meghatározó fő képzési elem:
– szak: tanári (MSZKTAN) – nappali, Budapest, magyar, 2010.09.01.
•
kötelező képzési elemek
– képzési időre utaló elem: tanári szakképzettség ismeretköre 3 félév alatt (MEGYTF3) –
2010.09.01.
– szakképzettségre utaló elem: filozófiatanár (MT2AFIL) – 2010.09.01.
•
végzettségi adatok
– szakképzettség: okleveles filozófiatanár
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Tanári mesterképzés
2 féléves képzés
•
lehetséges belépések: tanári főiskolai képzésben szerzett 1 szakképzettségre épülő; tanári
mesterszintű végzettségre épülő; tanári egyetemi vagy főiskolai végzettségre épülő; művészeti
mesterképzésre épülő
•
a képzést meghatározó fő képzési elem:
– szak: tanári (MSZKTAN) – nappali, Budapest, magyar, 2010.09.01.
•
kötelező képzési elemek
– képzési időre utaló elem: tanári szakképzettség ismeretköre 2 félév alatt (MEGYTF2) –
2010.09.01.
– szakképzettségre utaló elem: kémiatanár (MT1AKEM) – 2010.09.01.
•
végzettségi adatok
– szakképzettség: okleveles kémiatanár
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
6. Teendők
Stéger Csilla
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Teendők – hibajavítás
Elvek:
• Intézményi összefoglaló riport adatai alapján
– Hibahatással rendelkező hibajegyek javítása
– Nagy számosságú hibajegyek javítása
• A javított adatok újraküldése
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Teendők – hibajavítás
FIR2 támogatja:
• előrehaladás összehasonlítása: intézményi
riport bővítése intézményi összképpel,
• excel táblázat a képzések javításának
támogatásához
– először a H0071-es szabályhoz
– majd a H0234-es és az új H0285-ös szabályhoz
• excel táblázat lesz a TAJ-problémás
hallgatókról a HÜ-ben (dokumentumlistázó)
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Intézményi összehasonlításhoz pdf (korábbi adatokat tartalmazó minta!)
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Kommunikációs támogatás a javításhoz
• Tájékoztatás a HÜ-ben
– intézményi monitor felület készül,
– GYIK folyamatosan frissül,
– Szakmai és technikai információk
• Tervezett FIR füzetek
– a képzések beküldési elvárásairól
– Oktazon kezeléséről
– Lekérdezésekről (adat, konténer, státusz)
• Folytatjuk az intézményekkel való közvetlen
egyeztetéseket, melyekről a továbbiakban
intézményenként küldünk tájékoztatást
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Statisztikához elengedhetetlen
• Nyitott hallgatói jogviszonyok adatai
– Teljes adatküldés múlt /jelen (támidő összefügg a statisztikával!)
– Oklevél és nyelvvizsga-követelmény adatok is
• Nyitott oktatói jogviszonyok adatai
• STATK (és STATT) hibák javítása
• a jogutódok küldjék a jogelődök adatait is
– a képzést a jogutód nevében kell küldeni
– a képzési időszaknál a jogelőd intézmény kódját kell megadni
Pl:
• NYME – BDF
• BKF – HFF
• OE – BMF
• DRHE – KTIF
• EDUTUS – (MÜTF), HJF
• NKE – BCE KIK, RTF, ZMNE
…TO-s kollégák képzése
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
Köszönjük a figyelmet!

similar documents