Husets Energi i Lyne 11.11.2014

Report
Energi-møde i Lyne Hallen –
status og inspiration
Agenda
1. Velkomst
2. Introduktion
3. Forplejning
4. Status på 100 % energilandsby i Lyne og Sdr. Vium
5. Cases – eksempler på energirenoveringer
6. Varmeanlæg – præsentation af forskellige løsninger
7. Præsentation af en lille turbine vindmølle
8. Evt.
Introduktion
Beskæftigelses-effekt
Omsætning: 155 energirenoveringer x gns. 29.898 kr.
4.624.190 kr.
Omsætning ekskl. moms og afgift (anslået 33%)
3.098.207 kr.
Beskæftigelse: 3.098.207 x 1,85 pr. million
5,7 job
Introduktion
Omsættelighed af huse i landsbyerne i relation til energirenovering.
I projektet 100 % energi-landsby plukkes de laveste frugter først. Det vil sige
størst mulig energibesparelse for lavest mulige investering, som giver kort
tilbagebetalingstid. Dette ses af den gennemsnitlige tilbagebetalingstid i projektet
på 3,1 år.
Alt andet lige må det forventes at energirenoverede huse med en lavere energiudgift giver øget omsættelighed i forhold til ikke energirenoverede huse, på grund
af boligejerens øgede rådighedsbeløb.
Forplejning
Stegt flæsk og persillesovs (gratis) øl/vand kan købes i hallen
Status på energilandsbyerne
Sdr. Vium
• Energitjek:
• Energirenoveringer:
89 stk.
30 stk.
• Sparet kWh:
87.649 kWh
Status på energilandsbyerne
Lyne
• Energitjek:
• Energirenoveringer:
118 stk.
53 stk.
• Sparet kWh:
334.418 kWh
Status på energilandsbyerne
Samlet
• Energitjek:
• Energirenoveringer:
207 stk.
83 stk.
• Sparet kWh:
• Pr. bolig:
422.067 kWh
5.085 kWh
• Sparet CO2:
• Pr. bolig:
191,8 tons
2,31 ton
• Investeret pr. bolig:
• Sparet pr. bolig:
28.362 kr.
9.501 kr.
• Gn. tilbagebetalingstid:
3,0 år
Cases
Varmeanlæg – præsentation af forskellige løsninger
Muligheder for fælles varmeanlæg
1. Nabovarme
1. Overskudsvarme fra procesindustri
1. Leasing-model: Leasing af varmepumpe fremfor ejerskab
Varmeanlæg – præsentation af forskellige løsninger
Muligheder for individuel opvarmning
1. Jordvarme
1. Luft-vand varmepumpe
1. Nyt oliefyr
1. Træpillefyr
Lyne - beregningseksempel oliefyr
Eksisterende varmeanlæg
Olieforbrug
Virkningsgrad, eksisterende oliefyr
Oliefyr
2000 liter/år
80 %
Nettoforbrug
16.000
Årlig vedligehold
Muligheder
Investering
1.500
Samlet udgift
kWh/år
22.000
kr/år
kr/år
23.500
kr/år
Nabovarme
Leasing VP Jordvarme Luft/vand Nyt oliefyr
Træpillefyr
65.000
50.000
125.000
90.000
55.000
45.000 kr
Årlig varmeudgift
10.400
14.980
7.314
8.533
17.600
8.434 kr/år
Vedligehold pr år
-
-
1.200
1.200
1.200
2.000 kr/år
Årlig samlet udgift
10.400
14.980
8.514
9.733
18.800
10.434 kr/år
Årlig besparelse
Levetid
Tilbagebetalingstid
Resultat efter 10 år
Resultat efter 20 år
13.100
5,0
66.000
197.000
8.520
5,9
35.200
120.400
14.986
20 år
8,3
24.857
174.714
13.767
20 år
6,5
47.667
185.333
4.700
20 år
11,7
-8.000
39.000
13.066
15 år
3,4
85.658
171.317
kr/år
år
kr
kr
Lyne - beregningseksempel elvarme
Eksisterende varmeanlæg
Elforbrug
Virkningsgrad
Elvarme
16000 kWh/år
100 %
Nettoforbrug
16000 kWh/år
Årlig vedlighold
Muligheder
Investering
Årlig varmeudgift
Vedligehold pr år
Årlig samlet udgift
Årlig besparelse
Levetid
Tilbagebetalingstid
Resultat efter 10 år
Resultat efter 20 år
0 kr/år
Nabovarme Leasing VP
115.000
100.000
10.400
14.980
10.400
14.980
15.200
10.620
7,6
9,4
37.000
6.200
189.000
112.400
Samlet udgift
25.600
kr/år
25.600
kr/år
Jordvarme
175.000
7.314
1.200
8.514
17.086
20 år
10,2
-4.143
Luft/vand
140.000
8.533
1.200
9.733
15.867
20 år
8,8
18.667
Nyt oliefyr
115.000
17.600
1.200
18.800
6.800
20 år
16,9
-47.000
166.714
177.333
21.000
Træpillefyr
95.000 kr
8.434 kr/år
2.000 kr/år
10.434 kr/år
15.166 kr/år
15 år
6,3 år
56.658 kr
163.317 kr
Præsentation af en lille turbine vindmølle
Eventuelt

similar documents