Microsoft PowerPoint presentation

Report
Antiken - Grekland
Antiken börjar 800 f. Kr och slutar
med Romarrikets fall 500 e. Kr.
Men vi börjar med Grekland…
• Vi vet mycket om antiken då grekerna och
romarna lämnade efter sig skriven historia
• Vetenskap
• Idrott
• Demokrati
• Kultur (man brukar säga att Europas kultur
började i Grekland)
Den minoiska kulturen
• Europas första högkultur – föregångare till den
grekiska
• Kung Minos på Kreta, palatset hette Knossos
• 2000 f. Kr – 1400 f. Kr
Grekiska byar blir stadsstater
•
•
•
•
•
•
•
•
För ca 3000 år sedan. När?
Ofta vid en klippa
Befolkningen växte
Grekerna skaffar sig kolonier, handel var grunden.
Bergigt så båt får det bli!
Hellas – hellener
Samma språk, samma gudar, samma sagor
Slavar
Gudar och myter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Myten skulle ha något att berätta – förklara saker
Zeus – den främste guden, hans fru:
Hera – Äktenskapet, barnafödande
Poseidon – havets gud
Afrodite – kärleken och skönheten
Dionysos – vinet
Athena – visdomen och kriget
Ares – krigets gud
Apollon – ljuset, tanken, dikten, musiken
Demeter – jordbruket, skörden
Hermes – gudarnas budbärare
Prometeus – Den som tänker före – gav elden till människorna
Nemesis - hämnden
Att tänka på för en gammal grek
• Gudarna bodde på berget Olympos och hade
det bra
• Viktigt att hålla sig väl med gudarna
• Offra
• Inte drabbas av hybris – övermod
• Olympiska spel vart fjärde år för att hedra
gudarna
De olympiska spelen
• Löpning, diskus, spjutkastning, brottning,
boxning, kappkörning med hästar, tävling i
ljudstyrka för trumpetare och pankration
• Vinnaren – all ära i all tid! + olivkrans
• Vapenvila om det var krig
• Ej kvinnor - dödsstraff
Aten – världens första demokrati
•
•
•
•
•
Ingen kung utan styrdes av medborgarna
40 ggr om året på ett torg (forum)
Tal och diskussioner, sedan omröstning
Demos = folk kratein = styra alltså folkstyre
MEN det var inte hela folket utan bara
medborgarna d v s de som var med i armén = fri
man och född i staden
• Kvinnor, slavar och invandrare var inte med
• Alltså bara en tiondel av folket fick rösta, resten
fick lyda
Olika livssituation
• De rika männen, medborgarna hade mycket
fritid. De diskuterade, gick på teater, tittade på
idrott
• Kvinnor var ägodelar som inte skulle höras
• Flickor fick sämre mat/ dödas om det fanns för
lite mat
• Pojkarna fick gå i skola och idrotta
• Flickorna skulle gifta sig när de var 15 år
Aten vs Sparta
• Aten – den största stadsstaten. Lyxigt för medborgare. Fina
utsmyckade hus. Teater, konst, musik och god mat var
viktigt
• Sparta – den näst största stadsstaten. Lyx, teater och konst
var förbjudet. Alla män var soldater. Enkla byggnader.
Pojkar 7 år flyttade hemifrån till träningsläger där de
piskades, frös och svälte för att härdas. Fick inte klaga!
• Flickorna fick lära sig läsa, skriva och spela. Fick äta bra mat
för att bli en bra mamma. Föda många barn (helst pojkar
som skulle bli soldater)
• Spartanskt = enkelt, ej njutning, sträng avhållsamhet
• Många krig mellan Aten och Sparta
Atens guldålder
• Tiden mellan 500 f. Kr. och 330 f. Kr. kallas för
Atens guldålder eller den klassiska tiden
• Gudinnan Atenas tempel byggs på
Akropolisklippan
• Medborgarna diskuterade, filosoferade, höll på
med konst och teater
• Diktartävlingar
• Skådespel
• Böcker om filosofi och vetenskap
• Lyrik – dikter som skulle sjungas till lyrspel
Filosofer - tänkare
•
•
•
•
•
Ville ge vetenskapliga förklaringar till hur världen fungerar
Demokritos – allt bestod av små byggstenar, atomer
Tales – räknade ut sol- och månförmörkelser
Hippokrates – läkekonst/sjukdomar
Sokrates – en av de viktigaste (och mest kända) filosoferna. Ville att
det skulle vara bra för alla inte bara för individen. Många elever.
Atens mäktiga ogillade honom> dömd att dricka gift
• Platon – elev till Sokrates. Skrev ned det S hade talat om. Öppnade
en filosofisk skola; Akademien
• Aristoteles – Platons elev. Sanning får man om man studerar (inte
bara funderar) Öppnade en vetenskaplig skola skola med
matematik, biologi, astronomi och psykologi
Makedonien tar över
• Krigen mellan Aten och Sparta försvagade båda
och alla andra stadsstater som dragits in i kriget
• Kungen av Makedonien gick in och tog över
• Kungen 70 år senare: Alexander den store
besegrade hela Perserriket också
• När Alexander dog delades riket upp och tiden
kallas för den hellenistiska. Präglad av den
grekiska kulturen. Det var en rik överklass som
talade grekiska som tog över.

similar documents