Nordeas undersökning om semesterekonomin

Report
Semesterekonomi 2012
Ingela Gabrielsson , Privatekonom
2012-06-15
Sammanfattning
•
För andra året i rad minskar budgeten för sommarsemestern. I år planerar vi att
semestra för 14 900 kronor, jämfört med 15 200 2011, och 16 000 kronor år 2010.
•
Hushåll med en hög årsinkomst lägger ner mer pengar på sin semester, medan det
motsatta gäller för hushåll med låg inkomst.
•
40-53-åringarna är den åldersgrupp som satsar mest på semestern.
•
Stockholmarna drar ner mest på sina semesterutgifter och minskar den med 11%
jämfört med förra året, från 18 800 kronor till 16 800 kronor, medan smålänningarna
lägger minst, 12 850 kronor.
•
Budgeten per person är högst i ensamhushållet där man vill lägga drygt 10 000 kronor
på sin semester. För barnfamiljen med två vuxna och två barn är budgeten totalt 18 600
kronor dvs knappt 5 000 kronor per person.
•
Personer som upplever att de inte har kontroll över sin ekonomi är betydligt försiktigare
och planerar att lägga 3 000 kronor mindre, i genomsnitt 11 900 kronor på sin
sommarsemester.
•
Semestern finansieras genom i första hand sparade pengar och i andra hand genom
lönen. Det är första gången sparade pengar kommer före lönen när det gäller
finansiering av sommarsemestern.
2•
Semesterbudgeten minskar för andra året i rad, vi planerar att
lägga i genomsnitt 14 900 kronor på sommarsemestern i år
Hur mycket räknar du med att sommarsemestern kostar i år totalt för ditt hushåll?
Totalt
14,919
Män
15,986
Kvinnor
2010 och 2011 beräknades
genomsnittsbudgeten uppgå
till 16 000 kr respektive 15
200 kr.
13,800
55-65 år
16,203
40-54 år
17,341
26-39 år
13,248
18-25 år
9,354
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000
3•
Budgeten för sommarsemestern 2011 uppgick till
15 200 kr i genomsnitt och för 2010 till 16 000 kronor
Hur mycket räknar du med att sommarsemestern kostar i år totalt för ditt hushåll?
0%
25%
25 001 - 30 000 kr
20 001 - 25 000 kr
15 001 - 20 000 kr
10 001 - 15 000 kr
5 001 - 10 000 kr
5 000 kr eller mindre
75%
100%
10
9
35 001 kr eller mer
30 001 - 35 000 kr
50%
4
5
5
7
6
8
12
13
17
20
22
25
20
19
2011
2010
4
Stockholmarna minskar sin semesterbudget mest i år, med 11
procent jämfört med förra året
Hur mycket räknar du med att sommarsemestern kommer att kosta i år, totalt sett för ditt hushåll?
Stockholm
16,796
Östra mellansverige
13,307
Småland & öarna
12,847
Sydsverige
14,624
Västsverige
16,225
Norra mellansverige
13,306
Mellersta & övre Norrland
Inkomst < 25 000
kr/månad
14,473
9,453
25 000 – 34 999 kr/månad
13,077
35 000 – 49 999 kr/månad
14,425
50 000 – 64 999 kr/månad
18,670
65 000 kr/månad eller mer
Vet ej/inget svar
22,765
10,409
5•
2011: Stockholmarna budgeterar mest pengar för
semestern, medan norrlänningarna budgeterar minst
Hur mycket räknar du med att sommarsemestern kostar i år totalt för ditt hushåll?
0 kr
5 000 kr
10 000 kr
15 000 kr
Mellansverige
12 900 kr
12 300
2009
11 600 kr
14 700 kr 13 800kr
13 200
18 800
Stockholm
Småland och öar
2010
16 000 kr 14 000 kr
15 200
Summa
Norrland
20 000 kr
13 000
18 800kr
15 600 kr
16300 kr
12 200 kr
Västsverige
15 500
16 000kr
13 500 kr
Sydsverige
15 400
15 500kr
15 300 kr
6
Andelen som lägger 35 000 kronor eller mer har minskat
från tio till sju procent i år
Hur mycket räknar du med att sommarsemestern kommer att kosta i år, totalt sett för ditt hushåll?
0 - 2 500 kr
9%
2 501 - 5 000 kr
13%
5 001 - 10 000 kr
21%
10 001 - 15 000 kr
17%
15 001 - 25 000 kr
20%
25 001 - 35 000 kr
9%
35 001 kr eller mer
Vet ej
7%
5%
7•
Singelsemester kostar mest
Hur mycket räknar du med att sommarsemestern kostar i år totalt för ditt hushåll?
20,000
18,000
16,000
Genomsnittligt belopp:
1 person :10 766 kr
2 personer: 14 700 kr
3 personer: 14 780 kr
4 personer. 18 597 kr
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
1
2
3
4
8•
Nära tre av tio upplever sig inte ha god kontroll över sin
privatekonomi, vilket leder till sämre semesterbudget
Vilka av följande situationer har du upplevt under de senaste 6 månaderna?
Jag har använt upp hela min månadslön innan
nästa lön betalats ut
23%
Jag har haft känslan av att inte längre ha kontroll
över min ekonomi
8%
Oro över pengar har hållit mig vaken på natten
mer än en gång per månad den senaste tiden
7%
Jag har fått påminnelse för en eller flera fakturor
som jag inte betalat i tid
Mina lån eller krediter har ökat trots att jag har
försökt hålla dem i balans
Jag har övertrasserat mitt konto utöver godkänd
nivå mer än en gång
6%
5%
2%
Jag har haft god kontroll över min privatekonomi
Inget av ovanstående
29 %
66%
5%
9
Bland personer som upplever att de inte har kontroll över sin
ekonomi är budgeten försiktigare
Hur mycket räknar du med att sommarsemestern kostar i år totalt för ditt hushåll?
Total
11 940 ( 14 900)
Män
13,868
Kvinnor
18-25 years
10,140
6,786
26-39 years
11,377
40-54 years
14,371
55-65 years
12,660
Stockholm
Östra mellansverige
Småland och öarna
Sydsverige
13,324
10,080
10,258
9,958
Västsverige
14,875
Norra mellansverige
Mellersta och övre Norrland
Sydsvenskar
och
Norrlänningar i
denna grupp
drar ner med
runt 5 000 kr
och
Stockholmarn
a med 3 500
kr
11,563
9,258
10 •
För första gången är det med sparade pengar vi främst
ska finansiera semestern
Hur planerar du att finansiera din semester i år?
Sparade pengar
64%
Genom lönen
62%
Pengar tillbaka på skatten
26%
Semesterlön/semesterersättning
17%
Övriga inkomster/extrajobb
6%
Kreditkort (och använda krediten)
Lån
Resebyråkredit
5%
1%
-
Annat
2%
Vet ej
2%
11 •
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av TNS Gallup för Nordea
Datainsamlingen gjordes 7–14 maj 2012
Undersökningen genomfördes via intervjuer med TNS online-panel. Svaren
viktades i fråga om ålder, kön och region
Totalt genomfördes 1 001 intervjuer bland ett representativt urval av
personer i åldersgruppen 18–65 år.
12 •

similar documents