Slides fra orienteringsmøde 19-11-2013

Report
Orienteringsmøde
udbud af KTU
19. November 2013
Velkommen
•
•
Udbud af kundetilfredshedsanalyser og rådgivning i forbindelse hermed
(rammeaftale)
Fra udbudsbekendtgørelsen:
Der ønskes en rammeaftale, der omfatter rådgivning i forbindelse med
metodedesign, planlægning og udførelse af on-line-baseret
kundetilfredshedsundersøgelse.
Herudover omfatter aftalen rådgivning i forbindelse med rapportering og
strategisk implementering af resultaterne.
Aftalen gælder alle opgaver, der løses for Sund & Bælt Holding A/S samt alle de
helt eller delvist ejede datterselskaber og samarbejder der indgås med ejeren
(transportministeriet).
Herudover ønskes der optioner på at udvide engagementet til også at omfatte
kundesegmentundersøgelser, markedsundersøgelser, produkt- og
rabatundersøgelser samt konkurrentanalyser og andre beslægtede undersøgelser
Om os
•
•
Udbuds- og byggejurist Anne Katrine Mortensen
Senioranalytiker Jesper Koch Olsen
•
Spørgsmål til [email protected]
Om selskabet Sund & Bælt Holding A/S
Den danske stat
Den svenske stat
Sund & Bælt Holding A/S
100 %
A/S Storebælt
SVEDAB AB
100 %
Sund & Bælt
Partner
A/S Femern
Landanlæg
BroBizz A/S
A/S Øresund
50 %
Femern A/S
Øresundsbro Konsortiet
Vision og mission
Vision
Sund & Bælt Holding A/S vil gøre det nemmere at være
rejsende i Danmark.
Mission
Sund & Bælt Holding A/S skal drive og udvikle sine
aktiviteter i den overordnede infrastruktur effektivt, så
de er til gavn for den danske befolkning og befolkningen i nabolandene.
Historie
•
Storebæltsforbindelsen åbnede i 1997/1998
•
•
BroBizz til automatisk betaling introduceres
BroBizz kan anvendes til betaling på broer/veje/tunneler i ind- og udland,
færger, Lufthavnsparkeringen
BroBizz A/S startes i 2013 og overtager udstederrolle
BroBizz A/S administrerer alle betalinger hos operatører (fx Storebælt)
Der er ca. 580.000 BroBizz’er pr. nov. 2013
Operatører kan tilbyde lokale rabataftaler
EasyGo; europæisk samarbejde om brug af BroBizz og lign. (DK, S, N, D, A)
•
•
•
•
•
Nøgletal Storebælt (2012)
Total trafik 2012
 Trafik i alt
 BroBizz
 Betalingskort
 Manuel
10,9 mio.
6,9 mio. ( 63 %)
3,2 mio. ( 29 %)
0,8 mio. ( 8 %)
 Gennemsnitlig daglig trafik
 Maks. daglig trafik




29.765
47.700
Henvendelser til kundeservice (e-mail og telefon)
150.000
Besøgende på hjemmesiden
1,7 mio. unikke
Modtagere af nyhedsbrev
ca. 240.000
Facebook
50.000+
BroBizz ultimo 2012
540.000
Om opgaven
•
Flere årlige målinger af kundetilfredshed
•
•
Storebælt, BroBizz A/S, EasyGo
Segmentundersøgelser, produktanalyser og konkurrentanalyser
•
Div. miniundersøgelser fx af nyhedsbreve
•
Udfordringer:
Stor spredning i frekvens, både med hensyn til anvendelse og konktakt
Blandet brug (fritid/erhverv)
Blandet betaling (kontant/kort/BroBizz)

similar documents