PowerPoint Sunusu

Report
SÜT ÜRETİM VE
TÜKETİMİNDE DEĞER
ZİNCİRİ
20 MAYIS 2014
SÜT ÜRÜNLERİNİN DIŞ TİCARETİNDE
FIRSATLAR VE MÜCADELE ALANLARI
TÜRKİYE İHRACAT VERİLERİ
 1980 YILINDA 2,9 MİLYAR USD İHRACAT, 2013 YILINDA 151 MİLYAR USD
 2002 YILINDAN 2013 YILINA 3,2 KAT BÜYÜME
YILLAR İTİBARİYLE TÜRKİYE İHRACATI 2002-2013 (1000 $)
160,000,000
152,461,737 151,796,483
132,027,196
140,000,000
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
107,271,750
134,906,869
113,883,219
102,142,613
85,534,676
73,476,408
63,167,153
47,252,836
36,059,089
40,000,000
53,428,452
20,000,000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TÜRKİYE’NİN HAYVANSAL ÜRÜNLER VE SU ÜRÜNLERİ İHRACATI
(2012-2013)
Türkiye Geneli Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği kanalıyla
01 Ocak -31 Aralık 2013 ve 01 Ocak - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında kayda alınan maddelerin ihracat değerleri
2012
2013
GTİP/
Fasıl No
01
02
03
04
05
15
16
23
Madde
Canlı Hayvanlar
Etler, yenilen sakatatlar(tavuk,hindi eti,tavuk ayağı vs.)
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan
diğer omurgasızlar
Süt ürünleri, yumurta, bal ve diğer hayvansal menşeli ürünler
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen hayvansal menşeli
ürünler
Hayvansal katı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri
hayvansal mumlar
Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su
omurgasızlarının müstahzarları
Balık unu
GENEL
TOPLAM
Miktar (kg)
Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatları
03.01
03.02
03.03
Miktar (kg)
Tutar ($)
Miktar
Değiş.%
Tutar
Değiş.%
2012 birim 2013 birim
fiyat
fiyat
726.326
305.596.576
8.240.527
534.329.019
1.257.085
376.357.948
12.948.834
617.412.035
73
23
57
16
11,35
1,75
10,30
1,64
74.691.888
432.985.450
96.138.254
517.027.652
29
19
5,80
5,38
339.373.141
546.933.080
391.190.814
665.341.303
15
22
1,61
1,70
3.499.205
57.162.760
11.770.099
64.228.193
236
12
16,34
5,46
3.840.108
6.318.776
5.290.335
11.918.815
38
89
1,65
2,25
28.191.559
730.089
75.209.321
1.151.473
32.575.331
466.740
98.739.724
745.090
31
35
2,67
1,58
3,03
1,60
20
2,20
2,17
15
1,74
1,64
24
26
40
11,51
4,89
3,38
45,62
4,44
3,56
6
4
130
12
7
4
103
5
10,84
9,55
8,78
7,00
10,91
10,33
7,76
6,54
756.627.631
02.07
Tutar ($)
1.662.272.885
915.059.213
16
36
-
1.988.436.348
-
21
304.650.889
529.048.570
371.738.547
610.452.471
22
348.013
38.137.543
17.026.264
4.005.453
186.395.671
57.598.277
66.844
52.906.297
22.631.819
3.049.598
234.979.695
80.565.937
03.04
03.05
03.06
03.07
Canlı Balıklar
Balıklar (taze veya soğutulmuş)
Balıklar (dondurulmuş)
Balık filetoları ve diğer balık etleri (taze, soğutulmuş veya
dondurulmuş)
Balıklar (kurutulmuş, tuzlanmış, tütsülenmiş)
Kabuklu hayvanlar(canlı,taze,soğutulmuş,dondurulmuş)
Yumuşakçalar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş)
10.130.697
4.451.408
278.438
4.319.525
109.816.252
42.495.930
2.443.400
30.230.467
10.787.867
4.280.665
640.667
4.836.703
117.671.600
44.216.625
4.970.634
31.648.264
(04.0104.05)
04.06
04.07
04.09
Muhtelif süt ürünleri(Süt, krema, yoğurt, ayran, tereyağı)
Muhtelif peynir
Yumurtalar
Bal (süzme,petek)
47.852.831
35.026.818
255.226.736
1.254.694
60.544.937
128.834.274
351.473.580
6.044.878
65.070.877
39.988.061
282.581.171
3.547.869
90.750.094
154.906.031
406.711.227
12.943.854
36
14
11
183
50
20
16
114
1,27
3,68
1,38
4,82
1,39
3,87
1,44
3,65
16.01
16.02
16.04
16.05
Hazırlanmış et ürünleri(salam,sosis,sucuk,pastırma vb)
Hazırlanmış veya konserve edilmiş etler, sakatatlar
Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar
Hazırlanmış veya konserve edilmiş yumuşakçalar
17.286.702
5.822.683
1.807.830
3.161.805
25.468.914
17.301.806
11.084.789
21.265.063
17.539.083
8.425.342
3.675.424
2.568.455
28.920.685
22.371.793
28.700.025
18.471.536
1
45
103
19
14
29
159
13
1,47
2,97
6,13
6,73
1,65
2,66
7,81
7,19
-
-
-
81
39
33
-
-
TÜRKİYE’NİN HAYVANSAL ÜRÜNLER VE SU ÜRÜNLERİ İHRACAT
2012-2013 KARŞILAŞTIRMASI
2012
(FOB$)
SEKTÖRLER
SU ÜRÜNLERİ
YUMURTA
KÜMES HAYVANLARI ETLERİ
SÜT ÜRÜNLERİ
TABİİ BAL
DİĞERLERİ
TOPLAM
2012
(% )
465.335.302
351.473.580
529.048.570
189.379.211
6.044.878
120.991.343
1.662.272.885
28
21
32
11
0
7
100
2013
(FOB$)
564.199.213
406.711.227
610.452.471
245.656.124
12.943.854
148.473.457
1.988.436.348
2013
(% )
28
20
31
12
1
7
100
Değ.
(% )
21
16
15
30
114
23
20
ÜLKELER BAZINDA İHRACAT
(HAYVANSAL ÜRÜNLER)
2012
ÜLKE
IRAK
ALMANYA
HOLLANDA
İTALYA
SUUDİ ARABİSTAN
JAPONYA
SURİYE
HONG KONG
LİBYA
AZERBAYCAN-NAHÇİVAN
2013
KG
USD
KG
USD
452.630.490 766.924.744 517.962.022 909.401.897
11.575.980 87.976.582 13.998.605 112.442.654
10.160.635 84.930.630 14.626.934 111.039.389
11.213.527 65.067.465 19.191.456 68.700.551
14.628.544 44.131.133 17.566.535 51.310.680
3.116.789 57.726.532
8.703.934 47.218.879
3.406.350
3.929.545 37.466.134 46.722.154
26.228.628 22.449.518 47.106.667 44.071.493
25.416.319 45.289.549 16.394.996 42.533.439
13.997.431 34.411.637 14.469.019 40.372.720
TÜRKİYE SEKTÖREL İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ
Süt ürünleri, ağırlıklı olarak Ortadoğu ülkelerine ihraç edilmekte,
2013 yılında 12 Milyon USD Süt Tozu ihracatı gerçekleşmiş.
TÜRKİYE’ NİN ANA GRUPLARDA SÜT ÜRÜNLERİ İHRACATI
UHT Süt (0401-0402) Yoğurt (0403) Tereyağ (0405) Peynir (0406 Kaşar,Beyaz ,Krem,Labne)
2002 YILINDAN 2013 YILINA 10 KAT BÜYÜME
TÜRKİYE
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TÜRKİYE *SÜT ÜRÜNLERİ İHRACATINDA İLK 10 ÜLKE(2011)
TÜRKİYE SÜT ÜRÜNLERİ İHRACATINDA İLK 10 ÜLKE (2013)
KUVEYT
TR-Türkiye ihracatı(2013)
*Çalışmada “Süt,Yoğurt,Tereyağ,Peynir,Krema” ihracat verileri kullanılmıştır.
AZERBAYCAN
BAE
SUUDİ ARABİSTAN
TR 8,9 milyon $
KKTC
TÜRKİYE
ÜRDÜN
IRAK
ABD
LİBYA
LÜBNAN
TÜRKİYE SEKTÖREL İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ
Ana Sektör
Alt Sektör
–3
Süt
Ürünleri
Hedeflerin
gerçekleştirilmesine
katkıda bulunan
olumlu gelişmeler
Hedeflerin
gerçekleştirilmesi için
geliştirilmeye muhtaç
alanlar
Üretimin her aşamasında izlenebilirliğin sağlanması,
Çiftlikten sofraya gıda güvenilirliğinin sağlanması ve sürdürülmesi,
Üretim maliyetlerini düşürücü önlemler alınması,
İhracat desteklerinin potansiyel ürün ve pazarlara yönelik
çeşitlendirilmesi,.
Kayıt dışılığın önlenmesi,
Çiğ süt kalitesinin artırılması,
Yemden başlayarak değer zincirinin her aşamasında gıda
güvenilirliği
Maliyet düşürücü önlemler, sürdürülebilir süt/yem paritesinin
sağlanması ve mevsimselliğin giderilmesi.
DÜNYA HAMMADE FİYATLARI
ÇİĞ SÜT FİYATINDA RAKİPLERİMİZDEN ORTALAMA %25 DAHA YÜKSEĞİZ
TÜRKİYE ORTA DOĞU PAZARINDAN NE KADAR PAY ALIYOR?
YURT DIŞINDA BÜYÜME
Yurt Dışı Büyüme Stratejileri
Yurt dışı hedef pazarların önceliklendirilmesi;
Ürün portföy stratejisi;
Yurt Dışı kanal stratejisi;
Bayii yönetim yapısı;
Pazarlama Faaliyetleri; TURQUALITY
DEVLET YARDIMLARI
YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN
DESTEKLENMESİ

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI
İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’

TURQUALITY
Marka tesciline ilişkin harcamalar,

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri,

Yurtdışı birimlere ilişkin kira harcamaları,

Reyonlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri,

Ürünlerle ilgili kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere
ilişkin harcamalar,

Yurtdışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuara katılım ve stand
dekorasyonuna ilişkin harcamalar, (Yılda bir defaya ve tek bir fuar katılımına mahsus olmak
üzere)

Danışmanlık Giderleri.

OPERASYON
Operasyonel İyileştirmeler
Değer zinciri görünürlüğünün geliştirilmesi;
Yurt dışı satışlarda siparişten teslimata kadar olan sürecin iyileştirilmesi
için çalışmalar sürekli yapılmalıdır.
Yurt dışı inisiyatif planlama yetkinliği;
Talep planlama yurt dışı satışlarımızda etkin olarak yapılması gereklidir,
bu nedenle bütçelerin ortak hazırlanması, hedef pazarlarımızda sezonluk
değişimler göz önüne alınarak yıllık, üç aylık ve aylık talep planlamasına
yönelik çalışmalar sürekli devam etmelidir.
Yeni ürün geliştirme pazara sunma ve inovasyon ;
Hedef pazarlarda yerel damak zevkine hitap eden ürünler
geliştirilmelidir.
ÜLKE İHRACAT STRATEJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Ülke genel göstergeleri (demografi, ekonomik, coğrafik)
Yerel pazarın durumu ve potansiyeli
Yerel piyasanın kanal yapısı
Modern
Geleneksel
HORECA
Tüketicinin yapısı
Organik ürün
Fonsiyonel ürün
Sağlık trendi
Ev dışı tüketime yönelim




ÜLKE ÇALIŞMASI
IRAK
ÜLKE ÇALIŞMASI
IRAK
IRAK PAZAR BİLGİLERİ
IRAK PAZAR BİLGİLERİ
Kanal dağılımı
Modern
Trade
(10%
volume)
Small Retail
Channel
(30% volume)
Wholesale Channel
(60% volume)
İHRACATI ARTTIRMA FAALİYETLERİ
TADIM& TANITIM
İHRACATI ARTTIRMA FAALİYETLERİ
YEMEK PROGRAMI SPONSORLUĞU
İHRACATI ARTTIRMA FAALİYETLERİ
Facebook
Programın Facebook Sayfasında da duyurum ve marka iletişimimiz yapılıyor.
TEŞEKKÜRLER,

similar documents