File

Report
Apptips
med koppling till läroplanerna
Grundsärskolan
Gymnasiesärskolans nationella program
Bild /
Estetisk verksamhet
Grundsärskolan
7-9 ” Fotografering och filmande. Hur
foto och film kan redigeras med hjälp av
digital teknik.”
Gymnasiesärskolan
”Olika estetiska uttrycksformer…”
iMovie, 38 kr
Engelska
Grundsärskolan
”Ord och ordbilder…”
Fun English
Gratis att prova kategorin
färger, fullversion 99 kr
Engelska
Grundsärskolan
”Vardagliga hälsnings-, avskeds- och
artighetsfraser.”
Gymnasiesärskolan
”Ämnesområden som är välbekanta för
eleven…”
Babbel, gratis att testa
några olika lektioner, sen
47,50 - 85 kr/mån
Estetisk verksamhet /
Musik
Grundsärskolan
”Skapande av egen musik…”
Gymnasiesärskolan
” Olika estetiska arbetsformer….”
Garageband, 38 kr
Geografi
Grundsärskolan
”Jordgloben. Namn på världsdelarna
samt på länder och platser som är av
betydelse för eleven.”
Geo Walk, 22 kr
Min geografi, 29 kr
Historia
Grundsärskolan
”Forntiden och hur den kan iakttas i vår tid
genom spår i naturen. Tidsbegreppen
stenålder, bronsålder och järnålder.”
”Hemortens historia.”
Gymnasiesärskolan, Historia 1
” Tidsbegreppen förhistorisk tid, forntiden,
antiken…”
Fornfynd, 15 kr
Matematik
Grundsärskolan
”Naturliga tal och hur de
storleksordnas och delas upp.”
Zcooly Affären, 22 kr
Köp kan göras inne i
programmet.
” De fyra räknesätten…”
”Enheter och uttryck för tid…”
Lär dig klockan, 15 kr
Math Bingo, 7 kr
Matematik
Grundsärskolan och gymnasiesärskolan
”Problemlösning…”
”De fyra räknesätten…”
”Tal i bråkform…”
”Tallinjen…”
”Geometri”…
”Tid och pengar…”
”Enheter, vikt, volym, längd…”
”Procent…”
NOMP, gratis att
använda alla övningarna.
NOMP Plus,
läraradministrationen
kostar 1490/år eller 40
kr/elev och år vid minst
50 elever
Med mera…
Samhällskunskap
Grundsärskolan
”Trafikregler och hur man beter sig i
trafiken på ett säkert sätt.”
Gymnasiesärskolan
”Kunskaper om samhället…”
Svenska vägmärken, 7 kr
Svenska
Grundsärskolan
”Skrivverktyg. Hur till exempel
ordbehandlingsprogram med bildstöd och
talsyntes kan användas när man skriver.”
Gymnasiesärskolan
”Skrivande av texter för att kommunicera,
lära och reflektera.”
Skolstil, 22 kr
Svenska
Grundsärskolan, ämnets syfte
”…ges förutsättningar att utveckla sin
förmåga att tala och samtala…”
Gymnasiesärskolan, ämnets syfte
”…ges förutsättningar att utveckla…
Förmågan att kommunicera i tal…”
Se bokstavsljuden, gratis
Slöjd och Teknik
Grundsärskolan, slöjd
” ”Dokumentation av
arbetsprocessen i ord och bild…”
Om en bild, 22 kr
Grundsärskolan, teknik
” Dokumentation, till exempel i form
av skisser och bilder.”
Fotobabble, gratis
Naturorienterande ämnen
/ Naturkunskap
Grundsärskolan
”Människokroppen och kroppsdelarnas
namn och funktioner.”
Gymnasiesärskolan
”Människokroppens organ och organsystem
samt deras uppbyggnad och funktion.”
Människokroppen, 22 kr
Idrott och hälsa
Grundsärskolan
7-9 ”Första hjälpen och hjärtlungräddning.”
Första hjälpen, gratis
Idrott och hälsa
Gymnasiesärskolan, idrott och hälsa 2
”Mental träning och avslappning, till
exempel genom kroppskontakt,
naturupplevelser och
andningsövningar. Hur mental träning
och avslappning kan användas för att
nå mål och ökat välbefinnande.”
Muskulär avslappning, 15 kr
Arbeta i Word, Excel och
PowerPoint
Arbeta i iPaden och öppna för fortsatt
redigering och utskrift i Office-paketet.
Dokument delas via Google Drive.
Quick Office, gratis
Mera apptips





www.kunskapsplattan.se
www.skolappar.nu
www.pappasappar.se
http://ipadpedagogen.se
Facebookgrupperna: Appar för särskolan Särnät
Appar för skola och förskola

similar documents