Svensk Handels avtalskrav 2013

Report
Svensk Handels avtalskrav 2013
Pressträff 24 januari 2013
Dag Klackenberg, vd
Mattias Dahl, förhandlingschef
Svensk Handels huvudkrav i årets
avtalsförhandlingar för parti- och detaljhandeln:
■ Treåriga löneavtal som följer ”märket”
■ Modernisera arbetstidsreglerna för partihandeln
■ Ökad och mer rättvis lönespridning
Konjunkturläget i handeln
■ Jonas Arnberg, HUI Research
Detaljhandelns omsättningsutveckling
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
2000
2001
2002
2003
2004
Dagligvaruhandeln
2005
2006
2007
2008
Sällanköpsvaruhandeln
2009
2010
2011
2012*
2013*
Total detaljhandel
Källa: HUI
Research
Sysselsättning
Sysselsatta, Handel
585,000
582,900
578,800
580,000
575,000
571,100
570,000
565,000
560,000
555,000
554,900
550,000
545,000
540,000
2009 Q3
2010 Q3
2011 Q3
2012 Q3
Källa: SCB
Varsel
Antal varsel, Handel
12,000
10,000
9,559
8,000
6,562
5,620
6,000
3,619
4,000
2,000
0
2009
2010
2011
2012
Källa: SCB
Konkurser inom handeln 2009-2012
Antal konkurser, Handel
2,000
1,839
1,800
1,641
1,600
1,501
1,549
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
2009
2010
2011
2012
Källa: SCB
Handelsanställdas förbunds lönekrav 2013
■ Detaljhandelsavtalet: minst 3,25 %
■ Partihandelsavtalet: minst 2,92 %
■ Kraftigt höjda ingångslöner
■ Föräldralön 6 mån
■ Extra semesterdag
(2012 års avtalsnivå: 2,6 %)
Frågor?
Fakta om lönerna i detaljhandeln (september 2011)
■ Medellön detaljhandel, inkl ob-tillägg:
(kvinnor: 24 022 kr, män: 24 204 kr)
24 087 kr
■ Medellön detaljhandel, grundlön, heltid:
(kvinnor: 20 685 kr, män: 21 359 kr)
20 926 kr
■ Lönespridning:
medellön 23-åring (inkl ob) 23 602 kr
medellön 53-åring (inkl ob) 24 145 kr
■ Antal anställda: drygt 200 000, varav 1/3 män och 2/3
kvinnor
■ Medianålder: 28,2 år
Fakta om lönerna i partihandeln (september 2011)
■ Medellön partihandel: 23 333 kr (månadslön, heltid)
■ Medellön partihandel, inkl helg/skift/ob-tillägg: 25 768 kr
■ Antal anställda: cirka 26 000, varav 3/4 män och 1/4 kvinnor
■ Medianålder: 35,4 år

similar documents