Bildpresentation med stödanteckningar för årskurs 7-9.

Report
Det är lätt & rätt att återvinna!
/1
Varför finns förpackningar?
Vad består en
dryckeskartong av?
/2
Vad är skogen bra för?
Levande
ekosystem
Uppleva naturen
En del
förpackningar är
FSC®-märkta.
Vad betyder FSC?
Råmaterial till nya
produkter
/3
Jag är helt slut!
Vad ska du göra då?
En liten film om återvinning
/4
Vad ska vi göra med vårt avfall?
Förebygga
& minimera
Avfallstrappan
1.
Återanvända
2.
Återvinna
material
Återvinna
energi
Vad är bäst?
3.
Återvinna?
Sluta konsumera?
4.
Deponi/
soptipp
5.
Förbränna till energi?
Soptipp?
Loppis?
Annat?
/5
Varför återvinna?
Vad kan
återvinnas?
Varför är det smart att
materialåtervinna?
Producentansvar –
vad betyder det?
Vad händer med det
som återvinns?
Hitta din närmaste återvinningsstation här
/6
Förpackningens resa – hur går det till?
5.
1.
Nya produkter
Insamling på
återvinningsstationen.
2.
Förpackningar
packas i balar för
transport.
4.
Material
separeras
3.
På pappersbruket blandas
förpackningarna med vatten.
/7
Det är lätt att återvinna dryckeskartonger
Tänk er en mixer….fast
mycket större
Vad händer här?
Återvinning av kartongförpackningar
/8
Dryckeskartongerna får nytt liv!
/9
Hur mycket återvinner vi?
Visste du att?
Vi bara återvinner 29% av
alla dryckeskartonger, dvs
för t ex mjölk, fil & juice.
Hur kan vi öka
återvinningen?
Varför är det så
tror du?
Vad kan du göra?
Hur återvinns plast, glas, papper, tidningar & metall?
/ 10
Antar du utmaningen
& deltar i…
”JAKTEN PÅ DE
GLÖMDA
KARTONGERNA”?
Återvinn oss!
/ 11
JAKTEN PÅ DE GLÖMDA
KARTONGERNA
Vad ska man göra?
Tävlingsperiod?
Klassen ska hjälpa till
med återvinningen av
dryckeskartong hemma.
Under 2 valfria veckor
mellan 12 aug-2 dec 2013.
Månadstävlingar
Återvinnarklass 2013
Om klassen lyckas återvinna
mer än 50% av alla använda
förpackningar.
Att enskilt eller i grupp skapa
en helsidesannons med
budskapet att Återvinna mer
dryckeskartong.
Läs mer i tävlingsreglerna 7-9.
Återvinnarskola 2013
Om alla klasser på skolan
är med och tävlar.
All information om tävlingen finns här
/ 12
JAKTEN PÅ DE GLÖMDA
KARTONGERNA
1. Läraren anmäler klassen på
www.tetrapak.se/tavling
2. Dela ut och gå igenom
tävlingsschema.
3. Tävlingsscheman samlas in efter
2 veckor. Läraren sammanställer
resultatet och rapporterar in.
All information om tävlingen finns här
/ 13
JAKTEN PÅ DE GLÖMDA
KARTONGERNA
Vad kan man vinna?
Huvudtävling
3 månadstävlingar
• Välja att stödja ett
• I månadstävlingarna har klassen
naturvårdsprojekt hos WWF
chans att vinna ett biobesök för hela
med 1000kr/elev.
klassen.
• Hjälp till en önskeresa värt
10 000 kr.
• Bland de tre månadsvinnarna kommer
Årets helsidesannons att utses.
Vinsten för Årets helsidesannons är
ett besök av en kommunikationsexpert
från PR-byrån Prime i Stockholm.
/ 14
Låt oss återvinna mer!
Facebook.com/Atervinnarna
/ 15

similar documents