Argumentation

Report
”En svensk tiger”
”Den som tiger samtycker”
Andra världskriget
Vi har demokrati och
yttrandefrihet
Viktigt!
Träna på att uttrycka sin åsikt
så att andra lyssnar och
förstår
Det som avgör vem som får
representera folket
En
åsikt (något du tycker är
bra/dåligt) som du för fram
”Sänk
åldern på
systembolaget!”
Resonemang
”Det
som stödjer din tes
är ologiskt att man måste
vara 20 på systembolaget när
man får köpa alkohol som 18åring på krogen”
För att argumentationen ska få extra tyngd och
trovärdighet kan man också ha med
motargument, sådant som talar mot tesen,
som man bemöter – slår sönder.
 ”Många
hävdar att 20-årsgränsen leder till
att de under 20 dricker mindre, men det är
bara snack! Ungdomar får tag på alkohol
ändå”
 För
att berörara och visa att man vet vad
man pratar om bör man också ha med
exempel från det egna livet eller som man
hört/läst/sett som stöder tesen.
 ”Min
bästa vän blev jättedålig förra helgen
när hon drack hembränt. Hon ville bara ha
kul och drack inte alls mycket, men bara för
att hon var tvungen att köpa ”fulsprit” så
var hon sjuk i flera dagar”
Sakargument – fakta och logiska resonemang

”Jag behöver högre månadspeng eftersom kläder blivit
dyrare och dessutom diskar jag ju varje dag och förtjänar
verkligen att få mer pengar”

”Avskaffa kungahuset eftersom det kostar oss
skattebetalare X kronor om året som skulle kunna
användas till så mycket annat”

”X antal fångar om året dör av tortyr – förbjud tortyr i
hela världen”
Känsloargument – spelar på känslor
 ”Om
ni ger mig högre månadspeng är ni
världens bästa föräldrar”.
 ”Tänk
på alla hemlösa stackare som skulle
kunna få hjälp och stöd för de pengar som
monarkin kostar oss”
 ”Tänk
om du tvingades ligga i iskallt vatten i
flera timmar – hur skulle du må?”
Majoritetsargument
 ”Pappa
och mormor tycker också att jag
borde få högre månadspeng”
”
om folket fick rösta i denna fråga är jag
övertygad om att monarkin skulle avskaffas”
 ”När
större delen av världen fördömer tortyr
– varför ska det få fortgå i detta land?”
Auktoritetsargument - stödjer sig på
respekterade personer eller vetenskap
 ”Statsministern
sa faktiskt att ungdomar
behöver mer pengar för att kunna klara sig
idag jämfört med för 10 års sedan”
 ”Forskare
har kommit fram till att länder
utan kungahus har kommit längre i sin
demokratiska utveckling”
 ”En
känd advokat har studerat flera fall där
tortyr använts och sett bevis som tyder på
att flera som erkänner under tortyr i själva
verket är oskyldiga”
Värdeargument – bygger på åsikter och
värderingar som är allmänt accepterade
 ”Man
borde belönas när man gör någonting
bra”
 ”Det
 Att
är fel att födas till ett ämbete”
slippa bli utsatt för psykisk och fysisk
terror är en mänsklig rättighet”
plusord
 Sanitetstekniker
 Polisman
 Generös
 Plikt
 Arbetssökande
 Glesbygdsbo
Minusord
 Städtant
 Snut
 Slösaktig
 Tvång
 Arbetslös
 Lantis
 Ensidigt
faktaurval – tar bara med det som
stöder tesen
 Generalisering – drar alla över en
kam/fördomar
- Svenskt kött håller god kvalitet
- Politiker menar aldrig vad de säger
 Personangrepp
- Ska du med din kulmage påstå att Sveriges
förlust i EM berodde på lagets dåliga
kondition!
 Vaghet
– låter oftast bra, men vad betyder
det egentligen?
-
Kanalledningen kan lova TV-tittarna ett
bättre programutbud inom en snar framtid.
-
EU – för dem som vill slå vakt om frihet,
mänsklighet och rättvisa.
Bra
argument ska vara
logiska och relevanta för
tesen.
•
•
•
•
Tobaksrökning
kostar samhället
mycket pengar
•
•
•
•
•
Folk röker mer när de blir nervösa
Många icke rökare blir irriterade på
rökare
Flertalet offer för lungcancer är
rökare
Om en kvinna röker när hon är
gravid kan barnet skadas
Tobaksindustrin ger Sverige goda
exportinkomster
Rökning är en hälsofara för rökaren
och den passiva rökaren
Många bränder orsakas av
sängrökare
Den som slutar röka går ofta upp i
vikt
Pengar som läggs på rökning kan
bättre läggas på annat

similar documents