bilaga 2 - Socialstyrelsen

Report
Varningsinformation/Uppmärksamhetssignal
Stockholm 2013-11-27
Carina Zetterberg
2013-11-27
Att göra lika eller olika gör
skillnad…….
Om vi gör lika kan information överföras
och förstås mellan vårdgivare
Om vi gör olika kan informationen inte
överföras och förstås mellan vårdgivare
och de nationella tjänsterna kan inte
användas
2013-11-27
Idag har….
• varje system sin lösning
• varje vårdgivare sin lösning
• varje vårdenhet sin lösning
• och ibland varje enskild vårdpersonal sin lösning
2013-11-27
Vi måste göra lika…….
…både avseende struktur och innehåll
2013-11-27
Därför krävs detaljerade centrala
råd och anvisningar som riktar sig
direkt till vården
2013-11-27
Arbeten att utgå från
• Slutrapport Varningsinformation (2008)
• Norska Helsodirektoratets ”Kritisk og viktig
helseinformation i kjernejournalen” (mars 2013)
• Projektarbete i Sörmland (2013)
2013-11-27
2013-11-27
Att vi behöver gemensam struktur
och gemensamt innehåll i
Varningsinformation behöver
knappast diskuteras
2013-11-27
Frågor som behöver
diskuteras/utredas
• Ska det heta Varningsinformation eller
Uppmärksamhetssignal?
• Ska allt som finns i RIV-specifikationen vara med och
struktureras?
• Hur kan vi göra för att man ska kunna lita på
varningsinformation
2013-11-27
Frågor som behöver
diskuteras/utredas
• Vem ska få registrera varningsinformation?
• Vem har ansvar för att ta bort ej aktuell
varningsinformation?
• ???
• ???
2013-11-27
Socialstyrelsen kommer att
kommunicera detta arbete genom
landstingens referensgrupp för
Nationellt fackspråk.
Förhoppningsvis kommer det att
innebära nära kontakt med vården
under arbetes gång
2013-11-27
Motsvarande arbete pågår i Norge,
Danmark och Finland.
Samarbete med de 3 övriga nordiska
länderna är påbörjat
2013-11-27
Mer information finns på:
www.socialstyrelsen.se

similar documents