Katolska kyrkan

Report
Katolska kyrkan
•Läs sidorna 258-275
•Efter Jesus död tar lärjungarna över och sprider Jesus
budskap.
•De förföljs av romarna och många avrättas
•Flera församlingar flyr ut i grottor.
Katolska kyrkan
• Katolska kyrkan är den första kristna kyrkan.
• Idag finns det cirka 1,2 miljarder katoliker i
världen.
• Kyrkan leds av en påve som ska vara en ledare
såsom Petrus (lärjunge till Jesus) var.
• Ordet katolsk betyder allmän. Det är den
allmänna kyrkan
Katolska kyrkan
• Eftersom de kristna var få från början trodde
många romare att de endast var en grupp
inom judendomen.
• 10 000-tals kristna förföljdes och dödades.
Men de blev ändå fler och fler.
• På 300-talet var 15 % av romarna kristna.
Katolska kyrkan
• År 313 händer något mycket viktigt för
katolicismen och den kristna kyrkan framtid
• År 313 bestämmer kejsare Konstantin att de
kristna inte längre får förföljas.
• Det går till och med så långt att Konstantin
själv blir kristen.
• Han börjar att bygga kyrkor överallt och gör så
att kristendomen sprids mycket snabbt.
Katolska kyrkan
• Att det går så snabbt beror inte minst på att
Romarriket är mycket stort.
• År 380 bestäms det att kristendomen skulle
vara den enda tillåtna religionen i Romarriket.
• Då vänds förföljelserna och de kristna börjar
jaga dem som inte tror på Jesus.
Påven – katolicismen ledare
• Rom är världens huvudstad under den här tiden.
• Eftersom kejsaren bodde där tyckte de kristna att
även deras ledare borde bo där.
• Ledaren kom att kallas för påve – som betyder
fader.
• I Bibeln står det att Jesus gav Petrus uppdraget
att ta över efter honom som ledare.
• Påven sägs vara Petrus efterträdare – alltså Jesus
efterträdare.
Påven – katolicismens ledare
• Påven bodde i mycket stort palats i Rom och
levde mycket rikt.
• Folk så upp till påven och han hade mycket
respekt.
• Kyrkan blev snabbt mycket, mycket rik och
mäktig.
• Tillslut hade påvarna ofta större makt än de
flesta kungar
Rom faller samman
• På 300-talet hade kejsar Konstantin lämnat
rom och gjort Konstantinopel till huvudstad.
• Kejsare som kom efter återvände till Rom men
folket i Konstantinopel ville inte låta Rom
bestämma och det blev bråk.
• År 395 delas Romarriket i två delar
Västromerska riket och Östromerska riket.
• Rom blev huvudstad i väst och Konstantinopel
i öst.
Rom faller samman
• 476 faller Rom samman då det invaderas av
främmade folk.
• Påven bodde kvar i Rom och styrde den katolska
kyrkan därifrån.
• Katolska kyrkan växte hela tiden och därmed dess
makt.
• I det Östromerska riket grundades en ny form av
kristendom som kom att kallas den ortodoxa.
• Den ortodoxa ledaren kallas för patriark.
Kritiken växer
• Skillnaden mellan kyrkans ledare och folket
växte sig allt större.
• De oerhört rika ledarna levde på ett helt annat
sätt jämfört med folket i församlingarna.
• Allt fler tyckte att detta var helt fel.
Antonius och kättarna
• Antonius ville att de kristna skulle leva som
Jesus lärt.
• Påven och hans biskopar levde som rika
furstar med egna arméer och det hade inte
Jesus sagt något om.
• Allt fler människor i Europa började att
protestera och ville att kyrkan skulle gå tillbaka
till rötterna.
Kättare
• De som var kritiska och ville leva ett enkelt och
rent kristen liv kom att kallas katharer.
• Katharer betyder de rena.
• Av det ordet kommer ordet kättare som
betyder att man har fel tro och är fördömd av
kyrkan.
• Kättarna blev snabbt många i Frankrike och
Italien. De började att bygga egna kyrkor och
bröt med katolicismen.
Helgon
• Ett helgon är en person som varit särskilt from
och märkvärdig i sitt liv.
• Då kan påven säga att han eller hon borde bli
ett helgon.
• Man tror att helgonet lever hos Gud och
därför kan människorna vända sig till helgonet
med sina böner – man kan be om förbön.
• Jungfru Maria är det första och främsta
helgonet.
Vad ville kättarna?
• Kyrkans ledare tänkte mer på pengar, makt
och nöjen. De hade glömt bort att tjäna Gud
och sina medmänniskor.
• Läran om helgon är bara prästernas påhitt det
står inget i Bibeln om helgon.
• Tron på reliker har ingenting med verklig
kristendom att göra. Det finns inga heliga
föremål! Folk betalade för att se reliker och
kyrkan tjänade mycket pengar på detta.
Vad ville kättarna
• Det finns ingen skärseld där du plågas och
renas från dina syndar. Det är bara ett sätt att
skrämma folket.
• Många kättare angrep prästerna och påven
hårt. Påven kom att kallas för djävulen.
Kättarna ansåg att alla skulle leva som dem.
• Kättarna kunde inte komma överrens och
detta gjorde att de inte kunde bli tillräckligt
starka.
Kättarna krossas
• Kättarrörelsen växte och blev tillslut ett hot mot
den katolska kyrkan.
• Katolska kyrkan bestämde sig då för att utrota
kättarna.
• Påven bestämde att kättarna fick dödas av vem
som helst utan risk för straff.
• Byar brändes ner och 100 000-tals män, kvinnor
och barn dödades.
• På vissa ställen blev det nästan tomt på
människor.

similar documents