Polisen - presentationsmall, liggande

Report
Polisen i sociala medier
2013-04-29, Karin Holmertz, samordnare för sociala medier,
Polismyndigheten i Stockholms län
1
Stockholmspolisen i de sociala medierna
• Cirka 60 kanaler
• De flesta sköts av den lokala
närpolisen
• Totalt drygt 200 000 följare
• Även information om volontärer,
hundenheten, sjöpolisen mfl.
2
Polismyndigheten i Stockholms län
2013-04-29
Varför finns vi i de sociala medierna?
• För att få en ökad dialog med allmänheten
• För att nå ut med brottsförebyggande information
• För att berätta om polisens arbete och därigenom öka
tryggheten och förtroendet hos allmänheten
• För att få in tips och vittnesuppgifter så att vi kan lösa brott
3
Polismyndigheten i Stockholms län
2013-04-29
4
Polismyndigheten i Stockholms län
2013-04-29
Hur lyckas vi? Närvaron har utvärderats
Anser du att Polisen ska finnas i
sociala medier?
Ja
Nej
Vet ej
5
Polismyndigheten i Stockholms län
2013-04-29
Har ditt förtroende för Polisen
påverkats genom deras närvaro i
sociala medier?
Ökat
58.9
Varken ökat eller minskat
37.2
Minskat
2
Vet ej
1.9
0
20
40
60
80
6
Polismyndigheten i Stockholms län
2013-04-29
Utmaningar och utvecklingsområden
• Gå från eldsjälar till att vara en naturlig del av
verksamheten
• Hålla samman kommunikationen vid kris
• Få utredare att se fördelarna med sociala medier och
använda sig av dem
• Lära oss att använda sociala medier mer i operativt
polisarbete och för att få in tips och upplysningar
7
Polismyndigheten i Stockholms län
2013-04-29
Twitterkanal vid särskilda händelser
Används för att
berätta om
polisens arbete
och svara på
frågor under
kommenderingar.
8
Polismyndigheten i Stockholms län
2013-04-29
Projekt mot inbrott
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
• LKC får in larm om inbrott
• Särskild operatör kopplas in
• Information läggs ut på lokal FB-sida efter sekretessprövning
• Allmänheten uppmanas att ringa 112 om de har tips
• Operativ insats
• Tips från allmänheten förs vidare från operatören till patrull på
plats
• När insatsen avslutas läggs information om detta plus resultat
ut på Facebook och ansvaret övergår till närpolisen.
9
Polismyndigheten i Stockholms län
2013-04-29

similar documents