Slide 1 - Raoul Wallenberg

Report
1
Självledarskap Som Skapar
Skillnad – läsåret 2013-14
2013-08-15
1
Innehåll:
Bakgrund och syfte
Upplägg och process
Nästa steg och Om oss
2
Varför självledarskap?
Sverige ligger på en privilegierad men
också utmanande position på den
kulturella världskartan. Vi är det land där
människor har starkast fokus på
självförverkligande samtidigt som vi
också
har
starka
sekulariserade
värderingarna som gör att vi sätter föga
tilltro till religion, traditioner och
auktoriteter.
Den
svenska
kulturen
skapar
självtänkande och autonoma individer
men ställer också höga krav på dessa
som behöver förhålla sig till och hantera
både fler valmöjligheter och ett större
personligt ansvar.
Självledarskap och förmågan att förstå,
motivera och leda sig själv blir därmed
en viktig komponent för välmående och
trivsel.
Källa: The World Value Survey Cultural Map, Inglehart & Welzel,
"Changing Mass Priorities: The Link Between Modernization and 3
Democracy.” 2010.
Syfte med utbildningen
1. Hjälpa eleverna öka sin motivation och få hjälp
att hitta rätt i livet genom att bli grundande i sina
personliga värderingar och identifiera sina
styrkor.
2. Stimulera eleverna att utifrån sina inre drivkrafter
göra skillnad genom att engagera och agera för
att skapa positiv samhällspåverkan.
4
Innehåll:
Bakgrund och syfte
Upplägg och Process
Nästa steg och Om oss
5
Översiktligt kursupplägg
Dag 1
Dag 2
• Värderingar
• Återkoppling
• Styrkor
• Mytodrama
• Förändring
• Skapa Skillnad
6
Detaljerat kursupplägg
Inför
utbildningen
• Mail med
inbjudan till
utbildningen.
• Deltagarna gör
ValuesOnlines
webbaserade
rangordning
senast fyra dagar
innan
programstart.
• ValuesOnline har
valt ut och
definierat 130
vanliga,
västerländska
värderingar.
• Rangordningen
sker genom att
deltagarna får
prioritera mellan
fyra slumpmässigt
utvalda
värderingar, med
definition.
Dag 1 – Led
sig själv
• FM: Värderingar
• Personlig check-in
• Introduktion till utbildningen.
• Teori och ny forskning om
motivation och värderingar.
• Upplevelseprocess som ger
deltagarna en möjlighet att dela
erfarenheter som format deras
personliga värderingar (utifrån
ValuesOnline).
• Verktyg för att bättre lyssna, förstå
och motivera sig själv och andra.
• EM: Styrkor & förändring
• Introduktion till personliga styrkor.
• ”Heta stolen” - upplevelseprocess
där deltagarna får reflektera över
sina egna och andras styrkor.
• Introduktion till förändringar
• Arbete med personliga
förändringar och vanor
• Summering & Check-out
Dag 2 - Skapa
skillnad
• FM: Mytodrama om Raoul
Wallenberg
• Personlig check-in
• Återkoppling, värderingar, styrkor
styrkor och personlig förändring.
• Berättelsen om Raoul Wallenberg
Wallenberg används för att spegla
spegla dagsaktuella problem kring
kring bland annat kring vikten av
att va en tydlig värdegrund för att
att göra skillnad.
• Deltagarna får bl.a. reflektera över
över vad en bra människa är och får
och får teori kring uthålligt
ledarskap.
• EM: Skapa skillnad
• Deltagarna får välja en
samhällsfråga att engagera sig i.
• Inflytandecirklar – Hur eleverna
kan ändra på det som är i deras
inflytandecirkel, i deras
påverkancirkel och bortom
påverkanscirkel.
• Summering & Check out
7
Process
•
•
•
•
•
Utbildningen ges under två heldagar, en under höstterminen
och en under vårterminen, av två facilitatorer som är utbildade
av Selfleaders och Raoul Wallenberg Academy.
Målgrupp är elever i årskurs 2 & 3 som vill utvecklas och
skapa skillnad.
Deltagandet vid heldagarna är frivilligt och anmälan krävs
senast 3 veckor innan första kurstillfället. Max antal deltagare
är 30 personer per tillfälle.
En kontaktperson på skolan håller i logistik och
marknadsföringen kring utbildningen och i anmälningarna.
Utbildningen erbjuds kostnadsfritt under läsåret 2013/14 mot
att skolan står för utbildningslokal och mat för gruppen samt
eventuella rese- och logikostnader för facilitatorerna.
8
Innehåll:
Bakgrund och syfte
Upplägg och process
Nästa steg och Om oss
9
Nästa steg
• Vi har just nu kontakt med ett fåtal utvalda
gymnasieskolor kring detta initiativ.
• Vänligen återkom senast den 12 september
för att anmäla ert intresse för att delta.
• Vi kommer därefter att i slutändan genomföra
utbildningen på 10 skolor.
10
Vilka är vi?
SelfLeaders erbjuder ledarskapsutbildningar på Handelshögskolan och
KTH, hjälper organisationer och företag att blir verkligt värderingsstyrda
och tusentals individer att bli bättre på att förstå motivera och leda sig
själva och andra. Genom kursen Självledarskap Som Skapar Skillnad
får även gymnasieungdomar ta del av deras banbrytande metodik.
www.selfleaders.se
Raoul Wallenberg Academy erbjuder i samarbete med Sveriges
elevkårer ledarskapsutbildningar till gymnasieungdomar för att forma
ledare som gör skillnad. RWA har med sin långa erfarenhet kanske
Sveriges största kompetens inom ledarskapsutbildningar för
gymnasieungdomar. Genom kursen Självledarskap som skapar skillnad
ges fler elever möjlighet att ta del av RWA:s kunskap.
www.rwa.se
11
1
Kontaktperson:
Michael Wernstedt
[email protected]
Direkt: 0738 – 185 735
Webb: www.rwa.se
12

similar documents