De fyra elementen

Report
De fyra elementen
I alla tider och alla kulturer har man funderat över var
allt kommer från, varifrån jorden kommer, hur den har
bildats och vad allt på jorden består av.
EN TREDJE FILOSOF ANAXIMENES HÖLL INTE MED NÅGON AV DE ANDRA
TVÅ UTAN MENADE ATT LUFTEN VAR ALLTINGS URSPRUNG
PÅ 500 –TALET FÖRE KRISTUS SÅ HÄVDADE DEN GREKISKE FILOSOFEN
THALES ATT - VATTEN ÄR ALLTINGS URSPRUNG.
HERAKLEITOS SOM OCKSÅ VAR EN GREKISK FILOSOF HÖLL INTE ALLS MED
UTAN HÄVDADE ATT DET DÄREMOT NATURLIGTVIS VAR ELDEN SOM VAR
ALLTINGS URSPRUNG.
De stora idéerna
LUFT
Det var de stora filosoferna under antiken som utvecklade idéerna
om att allt på jorden var byggt av de fyra grundelementen- jord,
vatten, luft, eld . Allt annat som existerade på, i och omkring jorden
var blandningar av de fyra elementen.
ELD
JORD
VATTEN
DEN FÖRSTE ATT DELA IN ALLT PÅ JORDEN I FYRA ELEMENT VAR EMPEDOKLES UNGEFÄR 450 F. KR.
EMPEDOKLES TALADE ALDRIG OM ELEMENT UTAN VALDE ATT KALLA DET RÖTTER.
DET VAR ARISTOTELES SOM FÖRST LITE SENARE KOM ATT KALLA DET FÖR ELEMENT.
De stora idéerna
Det fanns även ett femte element, etern. Det var enligt Aristoteleles
det himmelska elementet. Det som rymden och stjärnorna bestod av.
Det var också i etern som man i många kulturer trodde att andarna
samlades efter att kroppen hade dött.
All materia på jorden tänkte man sig var blandningar av de fyra elementen, luft,
jord, eld och vatten i olika proportioner.
Luft ansågs som fuktig och varm
De Fyra elementen
Man ansåg att de olika elementen alla hade olika egenskaper som gjorde att de skiljde sig
från varandra.
Vatten ansågs som kallt och vått
Eld ansågs som torr och varm
Jord ansågs som torr och kall
De Fyra elementen
Genom att de olika elementen kombineras på olika sätt så bildas alla ämnen som finns på
jorden.
En sten ansåg man t ex vara en blandning av eld och jord eftersom den naturligtvis måste
bestå av torra, sträva och hårda element.
De Fyra elementen
De olika elementen kunde också ombildas till varandra. Man trodde t ex att om all fuktighet försvann ur
luften och förvandlades till torrhet skulle luften kunna omvandlas till eld eller om all fuktighet försvann ur
vattnet och förvandlades till torrhet kunde vattnet ombildas till jord.
Det var också ur den tanken som alkemin föddes, att ämnen kunde omvandlas till ett annat ämne.
Alkemisterna försökte länge omvandla metaller och andra ämnen till guld.
De Fyra elementen
Indelningen av all materia i de fyra elementen jord, vatten, luft och eld är egentligen ganska intuitiv.
De tre första elementen jord, vatten och luft representerar de tre faserna materia kan befinna sig i på
jordklotet: fast, flytande och gas.
Den fjärde, eld står för energi, men kan även representera plasma, som ofta räknas som materiens fjärde
fas.
Man ansåg nog att stjärnorna och himlen var skapade av något annat än av de ämnen som finns på jorden
eftersom man hade ett femte element för det, etern.
Atomteorin
Atomteorin det vill säga att allt består av små odelbara partiklar så kallade atomer uppstod ungefär
samtidigt som teorin om elementen.
Ordet atom kommer från det grekiska ordet atomos som betyder odelbar.
Enligt de som trodde på atomteorin så bestod alla atomer av samma material, men de hade olika storlek
och form. De kunde inte förändras och det var tomrum mellan atomerna. Atomerna rörde sig i tomrummet
och där de studsar mot varandra utom under väldigt korta ögonblick då de förenas i något som kallas
kluster.
Atomteorin
Den som fått äran för den allra första läran om atomen är greken Demokritos. Han levde på 400-talet i
Grekland. Det vill säga ungefär samtidigt som läran om de fyra elementen uppkom.
Atomteorin
Demokritos fick dock motstånd från den grekiska filosofen Aristoteles som trodde på elementläran.
Konflikten mellan atomteorin och elementteorin
En stor tvistefråga mellan Demokritos och Aristoteles var den om hur materian gick dela.
Aristoteles menade att materian gick att dela i all oändlighet i allt mindre delar medan Demokritos med
atomläran trodde att den minsta beståndsdelen, atomen, var odelbar.
Konflikten mellan atomteorin och elementteorin
Den som gick segrande ur konflikten mellan Demokritos atomteori och Aristoteles elementteori var elementteorin.
Teorin om att allt på jorden var uppbyggt av de fyra elementen levde kvar ända fram till 1800-talet när John Dalton åter
införde atomidén i början på 1800-talet.

similar documents