Pia Janné - TryckeriMomsDagen

Report
Svenska Förläggareföreningen
•
•
•
•
De svenska bokförlagens branschorganisation
Instiftad 1843
Cirka 65 medlemmar
Motsvarar cirka 70 % av bokförlagsbranschen i ekonomiska
termer
Total bokutgivning i Sverige
• Antal nya verk och nya upplagor som publicerats,
totalt enligt Kungl. bibliotekets statistik
2007 9042
2008
2009
2010
2011
2012
12130
10337
11360
10727
10733
Läget för bokförlagen
• Fr.o.m. 2011 har Skatteverket skickat ut överväganden
om beslut om skatt
• Tidskrävande hantering
• Förlagen har i de flesta fall överklagat beslut och domar
• Krävt tryckerierna på betalning, skriftväxling
• HFDs domar, tydligare rättsläge, reciprocitetsprincipen
• Fler invändningar om uppenbar oskälighet
Läget för bokförlagen
• Trepartsförhållande: Skatteverket, tryckeri, kund
• Förlagen har inte gjort något fel!
Viktigaste frågan idag: När är det
orimligt svårt att få betalt?
• När är det uppenbart oskäligt att besluta om
följdändring? Om ej återbetalning skulle komma till stånd
blir momsen en slutlig utgift för bolaget.
• När ska Sverige möjliggöra att skattemyndigheten kan
återkräva skatten direkt från skattemyndigheterna?
• När blir det orimligt svårt att få betalt från tryckeriet?
Svagare krav än på omöjligt att få betalt.
Orimligt svårt att få betalt enligt
Skatteverket
• Enligt Skatteverket tidpunkten för beslut om följdändring
• Då har tryckerierna just fått återbetalt momsen från
Skatteverket.
• Fult. Kunderna står för hela risken att ha missat tillfället
då tryckerierna hade pengarna.
• Det har varit ett oklart rättsläge fram till HFDs domar.
Kunderna har inte vetat vad de ska göra.
Var ska gränsen dras?
• SKV menar: ställ krav på tryckeriet
• Tryckeriet svarar: undanglidande svar, förstår inte kravet,
har inga pengar
• Hur ska SKV kunna ta ställning till om det är orimligt svårt
att få betalt?
• Krävs det att kunden stämmer tryckeriet?
• Moment 22 för kunden: Kunden riskerar tidsutdräkt,
rättegångskostnader, risk för konkurs under processen
osv.
Här ska gränsen dras!
Det måste räcka med att kunden kan visa:
1. Att den krävt tryckeriet på betalning
2. Att tryckeriet motsätter sig betalning
3. Att det inte finns ngn intressegemenskap med
tryckeriet
= Uppenbart oskäligt att följdändra.
= Orimligt svårt att få betalt.
Alternativa scenarier idag
1. Domstolen anser att det är uppenbart oskäligt att följdändra
eftersom återbetalning från tryckeriet inte kommer till stånd.
= Kunden får ingen slutlig utgift, slipper betala
= Tryckeriet behåller pengarna, får en inkomst
2. Domstolen anser att det inte är uppenbart oskäligt att
följdändra FASTÄN återbetalning från tryckeriet inte kommer till
stånd.
= Kunden får en slutlig utgift, måste betala
= Tryckeriet behåller pengarna, får en inkomst
Lösningen
3. Skatteverket underlåter följdändring mot att kunden
överlåter sin fordran på tryckeriet till Skatteverket.
= Kunden får ingen slutlig utgift
= Skatteverket kräver tryckeriet på betalning. Tryckeriet får
ingen inkomst.
= Om inte återbetalning kommer till stånd står
skattemyndigheten i Sverige för förlusten av de skattemedel
som betalats ut.
Tack!
Pia Janné Nyberg, jurist Svenska Förläggareföreningen
Från augusti 2014: Skarp Stockholm Advokatbyrå AB
Kontaktuppgifter: [email protected], 0709-931047

similar documents