foraldramote-klippans-forskoleklasser-ht13

Report
Föräldramöte Klippans
förskoleklasser
Torsdag 18:00-19:30
Dagordning
•
•
•
•
•
•
•
•
Presentation
Two Stars and a Wish om inskolningsperioden
Välkomstsamtal
En vecka i förskoleklass
Flexibla undervisningsgrupper
Blogg och kalender
Förväntningar
Information från skolhälsovården
Two stars and a wish
om inskolningen
Här fick de deltagande föräldrarna skriva två
positiva saker om inskolningen och två saker
som de hade önskat.
Resultatet sammanställer vi på skolan och
kommenterar i bloggen kommande vecka.
Välkomstsamtal
Välkomstsamtalet innebär att du får
berätta om ditt barn och om det är
något särskilt som skolan behöver
veta. Pedagogerna får också tillfälle
att ta upp sådant som de har sett
under de första veckorna.
Fortsättning om välkomstsamtalen
Listan med tider skickades runt under mötet.
Nu sitter den på pelaren uppe på fritids, så att
ni som inte kunde komma kan skriva upp er.
Det spelar ingen roll vilken pedagog du bokar
tid med. Ta en tid som passar dig!
En vecka i förskoleklass
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MÅNDAG
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
8.20 Diamanter
Svenska
4-grupper
Matematik/
ute/
Ute
Matematik
Idrott/ Sv
Lunch
Lunch
Lunch
Lunch
Lunch
Rast
Rast
Rast
Rast
Rast
Högläsning
4- grupper
Högläsning
Högläsning
F
R
I
T
I
D
S
F
R
I
T
I
D
S
F
R
I
T
I
D
S
F
R
I
T
I
D
S
Veckobok
F
R
I
T
I
D
S
Fritids
• 12:30 Samling inne/ute
• Aktiviteter inne/ute (Inne: Skapande, lego, spel, röris lek
och massage. Ute: Fotboll, klätterställning, gunga osv)
• 14:00 Mellis
• 14:30 Ute/inne (Inne: Skapande, lego, spel, röris, lek och
massage o.s.v. Ute: Fotboll, klätterställning, gunga osv)
• 16:00 Samling inne för alla. Lugn aktivitet t ex läsa, rita,
spela). Smörgås för den som vill ha.
Flexibla undervisningsgrupper
På Sjöstadsskolan arbetar vi med flexibla undervisningsgrupper,
vilket innebär att de 77 eleverna leker och arbetar i olika
gruppkonstellationer. Anledningen till det är dels att det ger oss
möjlighet att arbeta i mindre grupper vid flera tillfällen i veckan,
men också att eleverna får fler kompisar.
De basgrupper eleverna är indelade i nu kommer att ändras
minst en gång per läsår.
Blogg och kalender
Charlotta Wilson, skolans kommunikatör berättade att skolan har flera
informationskanaler för föräldrar och elever. Du som förälder kan
hitta praktisk info i gruppkalendern och gruppbloggen för
Förskoleklassen. I kalendern läggs all tidsbunden info ut, t ex utedagar,
ev hemuppgifter och föräldramöten. I bloggen berättar pedagogerna
varje fredag om vad som händer i verksamheten.
För att hitta gruppsidorna går du till Sjostadsskolan.se, klickar på
Gruppsidor, klickar på Förskoleklass. Samma information kan du också
hitta i vår alldeles egna app: Sjöstadsskolan. Den finns att ladda ned
både för iPhone och Android. Om du har frågor eller synpunkter på
informationen på skola får du gärna kontakta:
[email protected]
Sjöstadsskolans ordningsregler
Du ska vara en trevlig vän och arbetskamrat samt respektera alla barn
och vuxna på skolan.
Kläder och skor har vi på anvisad plats.
Cyklar ställs på skolgårdens cykelparkering
Inga hjul får användas inomhus eller på skolgården.
Du ska vara rädd om skolans lokaler och material. Vid medveten
förstörelse av skolans egendom är du ersättningsskyldig.
Vi tar inte med godis eller nötter till skolan och använder inte parfym.
Ingen snöbollskastning under skol- och fritidstid.
Fotografering samt film- och ljudinspelning under skol- och fritidstid får
endast ske på uppdrag av pedagog.
Välkomna till skolan är elever, anhöriga och personal.
Besökare hänvisas till expeditionen.
Elever ska lämna skolan senast 60 minuter efter dagens sista lektion
om inte annat är avtalat med skolans personal.
Förväntningar på förskoleklassföräldrarna:
• Att barnen har regnkläder och ombyte på sina hyllor
• Att föräldrarna läser bloggen och kalendern varje fredag
• Att idrottskläder och handduk finns med varje fredag
• Att föräldrarna säger till en personal vid hämtning och lämning
• Att föräldrarna ringer och sjuk- eller ledighetsanmäler sitt barn
senast kl. 8:00
• Att barnen kommer i tid till samlingen kl. 8:30
• Att veckoboken tas med hem över i helgen och är tillbaka i
skolan igen efter skolan
• Att förskoleklassen har representanter i skolans föräldraråd.
• Att föräldragruppen själva avgör om det finns ett behov av
klassföräldrar. Personalen finns dock behjälplig med epostadresserna.
Information från skolhälsovården
De flesta har nu lämnat de ifyllda blanketterna till skolhälsan. Alla
elever kommer under läsåret att bli kallade till skolläkaren.
Kallelsen hängs upp på elevernas hyllor.
Snart är det avlusningshelg på alla Stockholms skolor. Då
uppmanas alla att luskamma hemma.
Övriga frågor från föräldrar
• Grinden mot gamla Flower Garden är trasig. Personalen tar
upp det med vaktmästaren.
• Hur blir det med modersmålsundervisningen? Johanna kollar
upp det och mailar berörda föräldrar.
• Gör vi skolresor? Nej, men vi kommer att åka på
dagsutflykter i vår.
• Får barnen vara på Grönan? (klätterställningen utanför
skolgården). Bara tillsammans med förskoleklasspersonalen.
• Får barnen ha med sig egna leksaker? Bara då det är
”leksaksdag”. Det kommer att stå på bloggen när det är
dags.

similar documents