Birgitta J Huuva - Fitnesskultur i ur och skur

Report
Fitnesskultur i ur och skur
Birgitta J Huuva
Ordförande samverkansgruppen för
Hälsofrämjande sjukvård ÖLL
Fitnesskultur i ur och skur
Birgitta J Huuva
Ordförande Samverkansgruppen för Hälsofrämjande sjukvård ÖLL
Fitnesskultur i ur och skur
• Kan hälsofrämjande insatser minska risken
för utanförskap?
• Har gemenskap och känsla av sammanhang
betydelse för hur jag mår?
• Kan jag påverka mina egna odds med mina
egna val även om jag drabbats av sjukdom?
Att vara människa är att behöva och behövas
Maslows behovspyramid
Hälsofrämjande insatser
Ohälsosamma levnadsvanor medför en ökad risk
vid bl.a. diabetes, hjärtkärlsjukdom, cancer,
leverskador, olycksfall, psykisk ohälsa,
alkoholberoende, högt blodtryck,
övervikt/fetma, graviditet
Tydliga rekommendationer avseende; fysisk
aktivitet , tobaksbruk, alkohol, kost/matvanor
Livsstil och levnadsförutsättning
Kan hälsofrämjande insatser
minska risken för utanförskap?
BOENDE
Intresseorg.
Föreningsrörelser
Familj o vänner
En person
INKOMST
Hälso- o sjukvård
ARBETE
Samhällsservice
o aktörer
UTBILDNING
Även ett litet, men gott möte, kan göra
skillnad
Har gemenskap och känsla av
sammanhang betydelse för hur jag mår?
BOENDE
Intresseorg.
Föreningsrörelser
Familj o vänner
En person
INKOMST
Hälso- o sjukvård
ARBETE
Samhällsservice
o aktörer
UTBILDNING
Engagerade medmänniskor kan ge
mycket livslust
Kan jag påverka mina egna odds med
mina egna val även om jag drabbats
av sjukdom?
Levnadsvanors betydelse
Betydelsen av förhållningssätt till livet och
medmänniskor
Var generös mot andra –
för din egen skull
Övning
• Vänd dig till din bänkgranne och berätta kort
om en stund av glädje
• Ta emot med ett leende och berätta om en
egen stund av glädje.
• Vänd dig mot ännu en bänkgranne och berätta
om vad du nyss hört
• Ta emot med ett leende
• Starta en våg av leendets gemenskap
Var generös mot andra - för din egen skull
- Att ge påverkar dödligheten
- Studier visar att frivilligarbete i 2-3 organisationer
påverkade dödligheten med 44%
- Att sluta röka påverkade dödligheten med 49%
• Generositet minskade risken för depression och
självmord hos tonåringar.
• Att ge till andra hjälper oss att glömma oss själva
och våra misstag, vilket är nyckeln till att må bra.
Prof Stephen Post
Medicinsk etik USA
Kärlek och livslängdsskalan
10 olika sätt att ge
Berör 4 domäner
• Familjen
• Vännerna
• Samhället
• Mänskligheten
1. Tacksamhet
2. Generativitet
3. Förlåtelse
4. Mod
5. Humor
6. Respekt
7. Medkänsla
8. Lojalitet
9. Lyssnande
10. Kreativitet
Kärlek och livslängdsskalan
10 olika sätt att ge
1. Tacksamhet – känsla av glädje
- får oss att gå från rädsla till tro
”Tacksamhet får gammal vänskap att frodas
och ny att gro” Ryskt ordspråk
Övning;
För tacksamhetsdagbok
Uttryck din tacksamhet genom ritualer
Var tacksam för andras liv
Gå ut i naturen – stanna upp i uppskattning
Kärlek och livslängdsskalan
10 olika sätt att ge
2. Generativitet –
- Hjälp andra att växa
- Bevara meningen med livet
”När du öppnar ditt hjärta för andra människor
och bryr dig om dem ändras hela din världsbild
och du blir lyckligare.”
”Generositet hade en kraftig positiv inverkan på
den psykiska hälsan”
Kärlek och livslängdsskalan
10 olika sätt att ge
3. Förlåtelse – Frigör dig själv
- Släpp taget och lev
- Att förlåta andra förbättrar hälsan mer än att
bli förlåten
- Förlåtelse lindrar depression
- Förlåtelse minskar halten stresshormon
- Förlåt först dig själv
Kärlek och livslängdsskalan
10 olika sätt att ge
4. Mod – kärlek som visar sig i handling
- Börja gå framåt
- Våga ta positiva risker
5. Humor – Kontakt med glädje
- Skrattet ökar mängden naturligt humorhöjande
katekolaminer och endorfiner och sänker
nivåerna av stresshormonet kortisol
- Skaffa en anteckningsbok för roliga saker
Kärlek och livslängdsskalan
10 olika sätt att ge
6. Respekt – se djupare och finn det dyrbara
- Ta för vana att visa respekt; det minskar
stressen
- Tolerans, hövlighet, acceptans och vördnad
7. Medkänsla – att känna med andra
- Medkänsla lugnar och ger kontakt
- Gör att vi kan reflektera andras känslor
Kärlek och livslängdsskalan
10 olika sätt att ge
8. Lojalitet – Kärlek som varar
- Finna en vän – vara en vän
- Vänskap bevarar oss friska under årens lopp
9. Lyssnande – En djup närvaro
- Kärlek i form av lyssnande förbättrar den
psykiska hälsan
- Lyssnande och empati hjälper oss ut ur
ensamheten

similar documents