Att teckna ett ansikte

Report
Att teckna ett ansikte
Du ska få lära dig grunderna
för att teckna ett porträtt
Lena Larsson 2010
Att tänka på när du tecknar porträtt
- Gör tunna linjer, tryck inte så hårt
- Ögonen sitter mitt i ansiktsformen
- Munnen viktig för karaktären
- Ett ansikte är aldrig symetriskt,
ett öga kan sitta lägre än det andra.
Lena Larsson 2010
Börja med att teckna
en äggform som du
delar på mitten,
horisontellt
Lena Larsson 2010
Dela formen igen.
Denna gång lodrätt,
så det bildas ett kors
över ansiktsformen
Placera ögonen på
den horisontell linjen
→
näsan →
mitten på munnen→
•
Lena Larsson 2010
Teckna näsan och
överläppen
Tänk på att mittlinjen
av munnen aldrig är
rak.
Halsens bredd får du
genom att dra en linje
strax under mungipan
till ansiktets ytterkant
och sedan rakt ner.
→
Lena Larsson 2010
Ögat ges en gråton
Pupillen tecknas
svart
Lena Larsson 2010
Skugga näsa och mun
Överläppen är mörkare
än underläppen
Markera en skugga
under underläppen
t
Lena Larsson 2010
Teckna öronens form
Att teckna ett ansikte
Örat är placerat mellan
öga och nästipp
Du ska få lära dig grunderna
för att teckna ett porträtt
Lena Larsson 2010
Teckna med
lösa linjer upp
hårets yttre form
→
Lena Larsson 2010
Lägg ena sidan av
ansiktet i skugga
Observera var de
mörkaste
partierna finns
De partier eller
områden som ligger
djupast är mörkast
Du ska få lära dig grunderna
för att teckna ett porträtt
Lena Larsson 2010
Mörkt kring ögonen
Att teckna ett ansikte
Mörka skuggor under
hakan, vid öron och på
halsen
Du ska få lära dig grunderna
för att teckna ett porträtt
Lena Larsson 2010
Teckna upp
hårets linjer
Lena Larsson 2010
Sudda upp partier
som ska vara ljusa
Klart
Tänk på att ett tecknat
porträtt inte är ett
fotografi utan att det är
du som tecknar, som
avbildar det du ser.
Du ska få lära dig grunderna
för att teckna ett porträtt
Lena Larsson 2010
Källförteckning:
Blyertsteckningar Lena Larsson västangårdskola
http://sv.wikipedia.org/wiki/Portr%C3%A4tt
Lena Larsson 2010

similar documents