Vår målsättning är att testa den framtagna metoden i ett

Report
NGO, Erhvervsliv, Offentlige
?
3217
412
6489000000
Kostnadsbärare
www.ideerforlivet.se
Kostnader för individen
•
•
•
•
•
•
Skuldsättning
Betalningsanmärkningar
Psykisk hälsa
Skaffa bostad
Bilda familj
Samhällsinflytande
Begrepp
•
•
•
•
Social integration
Social hållbarhet
Utanförskap
Ungdomsarbetslöshet
Social integration, många ansikten
Ungdomsarbetslöshet - komparativitet
Ung delaktighet i Skåne
•
•
•
•
•
Ung delaktighet i Skåne
Region Skåne
Av och med unga
Fokusområden
Sektorsöverskridande
Ung delaktighet i Skåne
•
•
•
•
•
Ung delaktighet i Skåne
Region Skåne
Av och med unga
Fokusområden
Sektorsöverskridande
Lärdomar hittills:
• Verksamheter med bred och ömsesidig samverkan når längst.
• Verksamheter har svårt att gå från att vara tidsbundna och kortsiktiga
till att vara etablerade och långsiktiga.
Projektidé
Operativ nivå
Strukturpåverkande
nivå
Projektidé
Näringsliv/
Erhvervsliv
Operativ nivå
Offentlig
Sektor
Strukturpåverkande
nivå
Idéburen
sektor/
NGO
Projektidé
Näringsliv/
Erhvervsliv
Operativ nivå
Offentlig
Sektor
Strukturpåverkande
nivå
Idéburen
sektor/
NGO
Projektorganisation
Övergripande mål
•
•
•
•
Underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden
Metod för sektorsöverskridande samverkan
Förändring av policy
Undanröja strukturella hinder
Skapa kontaktytor i Referens och förankringsgrupp för
diskussion och uppsamling av kunskaper, erfarenheter
och lärdomar från alla olika verksamheter.
Kartläggningsarbete:
Kartläggningsarbete, samarbete mellan:
• Roskilde universitet – Lise Bisballe
• Malmö högskola – Hanna Sigsjö
• CSR-factory – Helena Kurki
•
•
•
•
Tillvarata forskningsrapporter och projektutvärderingar
Sammanställningar
Analyser
Återknytning (inte uppfinna hjulet, DK?)
Slutmål
Vi vill i NEO ta fram en
arbetsmetod/beskæftigelsesmetode mot
ungdomsarbetslöshet som verkar på tvärs över
sundet och går att användas i små och stora
kommuner för att arbeta mot
ledigheden/arbetslösheten bland ungdomar.
Slutmål
Vår målsättning är att testa den framtagna
metoden i ett Öresundsövergripande projekt
där vi aktivt arbetar med individer från våra
målgrupper.
Slutkläm
Vi tror inte att ensam är stark.
Vi tror att styrka kommer av att vi arbetar
tillsammans.
Därför är vi här

similar documents