logo - Yrkeshögskolan Novia

Report
Namn på tillfället
(kan skrivas på två rader)
Namn på den som presenterar
Datum för tillfället
Namn på tillfället
(kan skrivas på flera rader)
Namn på den som presenterar
Datum för tillfället
Namn på tillfället
(kan skrivas på flera rader)
Namn på den som presenterar
Datum för tillfället
Yrkeshögskolan Novias
PowerPointmodeller
På följande sidor följer
modeller och korta anvisningar
för hur PowerPoint-slides
kan se ut
Teman/layout för nya bottnar
Då du skapar nya sidor kan du
antingen utgå från de som redan
ingår i denna presentation eller
skapa nya via “New Slide” eller
“Layout”. Du kan välja mellan de
nio olika modeller som listas till
höger.
I vissa fall kan elementen behöva
modifiering manuellt (beroende på
innehållets mängd och form),
undvik att ändra på elementens
placering!
Du kan välja mellan nio olika
bottnar:
 Rubrik
 Rubrik och innehåll
 Två kolumner
 Jämförelse
 Enbart titel
 Tom
 Bildtext och innehåll
 Bild och bildtext
 Helbild
Bilder i presentationen
Om du kombinerar text och bild
placeras bilden normalt i rutan till
höger. Om du väljer att utgå från
denna sida kan du markera bilden
och radera den genom att trycka
“delete” på tangentbordet. Därefter
klickar du på symbolen i rutan för
att montera bild, clipart, tabell eller
dylikt. Genom att markera bilden
kommer du åt att beskära (crop)
eller på andra sätt anpassa bilden
till rutan.
Typografi och texthantering
I huvudrubriker används fonten
Georgia i grå färg (Text 1,
Lighter 50 %). Standard storlek på
huvudrubriken är 38pt. Ifall rubriken
är extra lång kan den skrivas på två
rader. Brödtexten (löpande texten)
skrivs i typsnittet Franklin, alltid i
svart färg. Underrubriker sätts i
”bold”. En optimal storlek på brödtexten är 20pt (får dock vara större
om innehållet är kort). Rutorna är
gjorda så att fontstorleken minskar
om texten är lång. Undvik dock allt
för liten text. Se också till så att
fontstorleken inte varierar alltför
kraftigt mellan olika slides då detta
ger ett rörigt intryck (använd sunt
förnuft). Text kan monteras i en eller
två kolumner beroende på
omfånget.
Georgia
Franklin Bold
Franklin
Typografi och texthantering
Undvik helst att göra manuella
justeringar i radavstånd (i vissa
specialfall kan det dock behövas).
Testa gärna skillnaden mellan att
använda enbart ”Enter” eller
”Shift+Enter”.
Radavstånd med enbart ”Enter”:
ABC
123
Radavstånd med ”Shift+Enter”:
ABC
123
Hantering av listor
Normalt används
kvadrater i listor:
 Punkt A
 Punkt B
 Punkt C
 Punkt C 1
 Punkt C 2
Vid behov kan siffror
användas:
1. Punkt A
2. Punkt B
3. Punkt C
“Helbild”
T.ex. för rullande bildspel med enbart foton
kan modellen på följande sida användas.
Vita logon och vita balken (balken har en
skuggning bakom sig) läggs ovanpå bilderna.
Detta görs enklast med copy/paste.
Vi behov, markera bilden, högerklicka och
välj ”Arrange/Send to Back”
Start- och avslutnings-slide
Använd gärna Novias logo i stort format på
helvit bakgrund som start och/eller
avslutnings-slide (antingen röd eller grå logo).
Modell för detta finns i första och sista
bilderna i detta bildspel.

similar documents