Att leva med MS

Report
Hantera en kronisk sjukdom
Krisbearbetning
•
•
•
•
Chockfasen
Reaktionsfasen
Bearbetningsfasen
Nyorienteringsfasen
Chockfasen
• Från ett kort ögonblick till några dygn
• Chocken blockerar tankeförmågan
• En känsla av kaos
Reaktionsfasen
•
•
•
Upp till 6-8 veckor
Försvarsmekanismer:
– Regression
– Förnekelse
– Projektion av skuldkänslor
– Isolering av känslor
– Undertryckande av känslor
Andra frågor, tankar, känslor och symptom:
– Ovisshet
– Varför?
– Hur?
– Skuld och orättvisa
– Sorg
– Värdelöshetskänsla
– Skamkänsla
Bearbetningsfasen
•
•
•
Ett halvt till ett år
Konstruktiv bearbetning
– Känslan av kaos lägger sig
– Börjar acceptera tanken
Tankar och teman:
– Berätta om sjukdomen
– Reaktioner hos de närmaste
– Nedstämdhet och depression
– Trötthet
– Osynliga symptom
– Säga nej
– Ta emot hjälp
– Återhämtning
– Medicinering
– Låsning istället för bearbetning
Nyorienteringsfasen
• Accepterat att man har MS
• Upprättad självkänsla
• Prioriterar och lever i nuet
Osynliga symptom
•
•
•
•
•
•
•
•
Trötthet
Värk, smärta, känselförändring
Nedstämdhet, depression
Ögonproblem
Sexuella problem
Problem med blåsa eller tarm
Kognitiva problem
Stresskänslighet
Kognitiva funktioner
• Långsammare tankearbete
• Minne
– Korttids- och arbetsminne
– Hitta namn och ovanliga ord
• Uppmärksamhet
– Hålla sig alert över tid (vigilans)
– Fokuserad eller selektiv (koncentration)
– Delad (simultanförmåga)
– Skiftad (flexibilitet)
• Exekutiva funktioner
– Hantera nya eller komplexa stimuli och situationer, planera,
strukturera, fatta beslut
Fysisk träning
• Fysisk aktivitet gör att man mår psykiskt bättre
• Hitta något som är roligt
Träna den kognitiva förmågan
•
•
•
•
Använd kalender, skriv upp allt du vill minnas.
Läs vad du skrivit
Avlasta hjärnan
Utnyttja tekniska hjälpmedel
Stress och stresskänslighet
• Stress är resultatet av en obalans mellan de krav som ställs på oss
och de resurser vi har att klara av kraven
• Bli av med kraven, säg nej
Den negativa stresspiralen
• En tanke kan skapa inre stress
• Tanke: ”Jag har MS, tänk om jag är mycket sämre nästa år!”
• Reaktion: rädd, spänd, ledsen, orolig eller ångestfylld
TANKE
Tankar och instruktioner till
dig själv som ökar stressen
KÄNSLOR
Mår sämre
Spänning
Irritation
Ångest
KROPPSSENSATIONER
Spänningar i kroppen
Den positiva stresspiralen
• En tanke kan minska den inre stressen
• Tanke: ”Jag har MS. Det påverkar mig inte så mycket och jag kan
göra allt eller det mesta som jag vill.”
TANKE
• Reaktion: lugn, avspänd, glad
Tankar och instruktioner till
dig själv som minskar
stressen
KÄNSLOR
Lugn
Mår bättre
Självförtroende
Tillit
KROPPSSENSATIONER
Avslappning i kroppen
Fler sätt att hantera stress
•
•
•
•
Struktur och prioritering
Balans mellan krav och förmåga, aktivitet och vila
Schemalagda vilopauser
Mental träning – mindfulness, yoga, qi gong, tai chi
Sammanfattning av det här avsnittet
• Krisbearbetning
– Chockfasen
– Reaktionsfasen
– Bearbetningsfasen
– Nyorienteringsfasen
• Kognitiva problem
– Träna förmågan
• Stress och stresskänslighet
– Att vända negativt till positivt

similar documents