ATT ÖVERLEVA VINTERN

Report
ATT ÖVERLEVA VINTERN
Små däggdjur som exempelvis möss, sorkar och lämlar lever under vinter i små
gångar under snön. Detta för att skydda sig mor kylan då det är varmare under
snön än på ovansidan. Detta skyddar också mot rovdjuren som inte kommer åt dem
lika lätt.
Näbbmus
Sork
Lämmel
ATT ÖVERLEVA VINTERN
djur som sover
En del djur har svårt att hitta mat under vintern och därför ”går” de och lägger sig för att sova under vinter. Den
typen av sömn kalas för dvala. När djuret går i dvala sänker den kroppstemperaturen och den klarar sig därför
på den mat den ätit innan den gick i dvala och behöver inte äta under tiden den sover. De djur som går i dvala
sänker också hastigheten på sitt hjärta vilket gör att de sparar på sin energi.
Igelkott
Groddjur
Fladdermöss
Björn
Grävling
Kräldjur
ATT ÖVERLEVA NATUREN
ett förråd av mat
Andra djur skapar sig skafferier ett förråd av mat under våren. Där de sedan kan hämta mat ifrån när de är
hungriga under vintern.
Ekorre
Nötskrika
Bäver
Möss
ATT ÖVERLEVA VINTERN
byter kläder
Vissa djur ändrra färg för att överleva vintern, man säger att de kamouflerar sig, de liknar sin omgivning. Detta
innebär att de kan skydda sig bättre mot rovdjur och slipper bli uppätna. Dessa djur får också en tjockare päls
under vintern, vinterpälsen skyddar dem mot kylan och stänger inne kroppsvärmen bättre.
Ripa
Skogshare
Hermelin
ATT ÖVERLEVA VINTERN
flyttar
Varje höst kan man titta upp på himlen och se fåglar som flyger för att flytta ifrån den kalla vinter som kommer.
Fåglar som flyttar över vintern kallas flyttfåglar, dessa måste flytta för att hitta mat då vintern i Sverige gör det
omöjligt för dem att hitta mat. De fåglar som flyttar är de insektätande fåglarna eftersom insekterna frusit ihjäl
eller ligger gömda och sover. De fåglar som hittar sin mat i sjöar behöver också flytta eftersom vattnet fryser till
is och fåglarna kan därför inte fånga sin mat. De fåglar som stannar i Sverige under vintern kallas för stannfåglar
och kan hitta sin mat fast det är kallt och snö under vintern.
Hur kommer det sig då att fåglarna kan flyga så långt?
Fåglarna äter mycket mat och maten lagras som fett i kroppen. Fågeln använder sen fettet som flygbränsle och
på så orkar fågeln flyga långa sträckor.
Ejder
Sädesärla
Bofink
Trana
Silvertärna

similar documents