Etik&Moral

Report
ETIK & MORAL
Orden moral och etik är inte olika ord för samma sak:
• Moral
Syftar på hur vi agerar i olika situationer.
• Etik
Syftar på varför vi agerar som vi gör.
Ett agerande eller en handling är en process och kan ur ett moraliskt
perspektiv delas upp i tre moment:
1.
Avsikten (med handlandet)
2.
Aktiviteten (Hur handlar vi? På vilket sätt? Gör vi det över huvud taget?)
3.
Resultatet (Resultatet av ens handlande, vilka konsekvenser får mitt
handlande?)
Olika former av etik
Sinnelagsetik
En handling är rätt om den utförs med gott uppsåt, d.v.s. med goda avsikter.
Regeletik
Man skall göra (behandla) mot andra som man vill att de ska göra (behandla)
mot en själv.
Pliktetik/Kategoriska imperativet
Detta är ett humanistiskt och filosofiskt begrepp.
Handla/agera alltid så att etiken bakom ditt handlande/agerande kan upphöjas
till allmän lag. (Immanuel Kant)
Konsekvensetik
En handling är rätt om den leder till bättre konsekvenser än andra han
hade gjort som man har möjlighet att välja mellan.
eller
Man ska handla så att största möjliga antal människor får största
möjliga lycka. (Utilitarismen)
Konsekvensetik
En handling är rätt om den leder till bättre konsekvenser än andra
handlingar hade gjort som man har möjlighet att välja mellan.
eller
Man ska handla så att största möjliga antal människor får största
möjliga lycka. (Utilitarismen)
Detta med avseende på:
• De faktiska konsekvenserna
Vad som verkligen blir konsekvenserna av handlandet.
• De förutsedda händelserna
Kan man förutse konsekvenserna av ens handlande?
Rangordning av viktiga ”plikter” och ”värden” inom
Pliktetik/Kategoriska imperativet och konsekvensetik
Pliktetik
Konsekvensetik
PLIKTTRAPPA
VÄRDETRAPPA
Att bevara liv
Liv
Att inte stjäla
Hälsa
Att vara rättvis
Frihet
Att hålla löften
Fred
Att inte ljuga
Trygghet
Att vara solidarisk
Självförverkligande
Att…
…
Också var det gubbarna då…
Immanuel Kant (1724-1804)
Professor i filosofi. Kant menade att man ska handla så att
ens handlingssätt ska kunna gälla som en allmän lag. Varje
människa har en plikt att handla efter allmänna regler: ex.
du ska inte ljuga. (pliktetik)
Jeremy Bentham (1748-1832)
Engelsk filosof. Han menade att man ska handla så att
största möjliga antal människor får största möjliga lycka.
Det gäller att välja så att följderna av ens val blir så goda
som möjligt. (konsekvensetik)
Joseph Schultz val kostade honom livet. Att leva som mördare eller dö med rent
samvete? Hur skulle du ha gjort?
Kärlekens lov
Kärleken är tålmodig och god.
Kärleken är inte stridslysten,
inte skrytsam och inte uppblåst.
Den är inte utmanande, inte självisk,
den brusar inte upp, den vill ingen något ont.
Den finner inte glädje i orätten,
men gläds med sanningen.
Allt bär den, allt tror den,
allt hoppas den, allt uthärdar den.
Men nu består tro, hopp och kärlek,
dessa tre och störst av dem är kärleken.
~~ 1 Kor 13:4-7, 13 ~~
Var Kamikazepiloterna hjältar eller
mördare?

similar documents