Ett tillbud

Report
Anmälning av olycksfall och olycksfallstillbud
Begreppen:
PERSONAL
Ett arbetsolycksfall är en
personskada som inträffat i
arbete eller på vägen till eller
från arbete.
Ett tillbud/ ”nära på situation”
är en händelse av vilken man
skall lära sig av det som nästan
hände, för att kunna undvika
att en olycka inträffar.
Blanketterna i Interna webben
/ Blankis / Arbetarskyddet
KLIENTER
Ett klientolycksfall är en
personskada som inträffat
klienter: t.ex. en klient har
halkat, fått fel medicinering,
eller motsvarande.
Ett tillbud/ ”nära på situation”
är en händelse som sker till en
klient och av vilken man skall
lära sig av det som nästan
hände, för att kunna undvika
att en olycka inträffar.
Blanketterna i Interna webben
/ Blankis / Klientärenden
ANMÄLAN AV ARBETSOLYCKSFALL OCH
ARBETSOLYCKFALLSTILLBUD
När det sker
ARBETSOLYCKSFALL
ARBETSOLYCKSFALLSTILLBUD
Blanketten
Arbetsolycksfallsutredning
Arbetsolycksfallstillbudsrapport
Vem gör
arbetstagaren och förmannen i samarbete
den som nästan blev skadad eller var
involverad i händelsen
Distribution
•
•
•
regionchef
arbetarskyddschef
Den regional
arbetarskyddsfullmäktige
personalsekreterare
(omsorgsbyrån, om klienten är
inblandat)
Vid behov till företagshälsovården
•
•
•
•
regionchef
arbetarskyddschef
Den regionala arbetarskyddsfullmäktig
(omsorgsbyrån, om klienten är inblandat)
Ersättningen via försäkringen
För att utveckla arbetsmiljön och göra
processen tryggare, hälsosammare,
smidigare och förbättra kvaliteten av
verksamheten både i enheten och i
hela Kårkullas organisation
För att undvika motsvarande i
framtiden
•
För att undvika en motsvarande eller
allvarligare händelse i framtiden
För att utveckla arbetsmiljön och göra
processen tryggare, hälsosammare,
smidigare och förbättra kvaliteten av
verksamheten både i enheten och i hela
Kårkullas organisation
•
•
Varför
•
•
•
•
•
•
Arbetarskydd ingår i all
verksamhet
Linjeorganisationen har
ansvaret
Alla i organisationen har sitt
ansvar för arbetarskyddet
Chef för expert- och
utvecklingscentret
Personalsekreterare
Löneräknare
Arbetarskyddschef
Regionchef Norra Österbotten
Regionchef Mellersta Österbotten
Regionchef Södra Österbotten
Regionchef Åboland
missbrukarvård
Regionchef Östra Nyland
specialtjänsterna
Enhetschefer
Utvecklare
rådgivning
Regionchef Mellersta Nyland
Utvecklare
Enhetschefer
Utvecklare
Överläkare för
klinisk
verksamhet
Personalchef
Förvaltningssekreterare,
informatör, övrig
kanslipersonal
Verksamhetschef
Regionchef Västra Nyland
Utvecklingschef
Samkommunsdirektör
Ekonomidirektör
Fastighetschef
IKT-Chef
Ekonomipersonal
Arbetarskyddspersonalen
och företagshälsovården har
till uppgift att stöda
arbetarskyddet i
arbetsgemenskapen
•
ANMÄLAN AV ARBETSOLYCKSFALL
•
•
Röd pil: intern anmälan
om arbetsolycksfall
Blå pil:
arbetsolycksfallsanmälan
till försäkringsbolaget
Chef för expert- och
utvecklingscentret
Regionchef Norra Österbotten
Regionchef Mellersta Österbotten
Regionchef Södra Österbotten
Regionchef Åboland
missbrukarvård
Regionchef Östra Nyland
specialtjänsterna
Enhetschefer
Utvecklare
rådgivning
Verksamhetschef
Förvaltningssekreterare,
informatör, övrig
kanslipersonal
Regionchef Mellersta Nyland
Utvecklare
Personalsekreterare
Löneräknare
Arbetarskyddschef
Enhetschefer
Utvecklare
Överläkare för
klinisk
verksamhet
Samkommunsdirektör
Personalchef
Regionchef Västra Nyland
Utvecklingschef
Ekonomidirektör
Fastighetschef
IKT-Chef
Ekonomipersonal
+ regionens
Arbetarskyddsfullmäktig
+ vid behov till
företagshälsovården
ANMÄLAN AV ARBETSOLYCKSFALLSTILLBUD
Gul pil: anmälan om arbetsolycksfallstillbud
Ekonomidirektör
Ett tillbud = ”nära på
situation”
Alla anställda har ett ansvar
att rapportera om
olycksfallstillbud och faror.
Chef för expert- och
utvecklingscentret
Regionchef Norra Österbotten
Regionchef Mellersta Österbotten
Regionchef Södra Österbotten
Regionchef Åboland
Regionchef Östra Nyland
missbrukarvård
Enhetschefer
Utvecklare
specialtjänsterna
Verksamhetschef
Förvaltningssekreterare,
informatör, övrig
kanslipersonal
Regionchef Mellersta Nyland
Utvecklare
rådgivning
Samkommunsdirektör
Enhetschefer
Utvecklare
Överläkare för
klinisk
verksamhet
Personalsekreterare,
Löneräknare,
Arbetarskyddschef
Personalchef
Regionchef Västra Nyland
Utvecklingschef
Fastighetschef
IKT-Chef
Ekonomipersonal
+ regionens
arbetarskyddsfullmäktig
ANMÄLAN AV KLIENTOLYCKSFALL OCH OLYCKFALLSTILLBUD DÄR
KLIENTEN ÄR I FARA
När det sker
KLIENTOLYCKSFALL
Blanketten
Olycksfallsrapport om klientolycksfall Tillbudsrapport
Vem gör
vårdaren och förmannen i
samarbete
Vårdaren som såg händelsen eller fick
höra av den av klienten
Distribution
•
•
•
regionchef
arbetarskyddschef
den regionala
arbetarskyddsfullmäktig
omsorgsbyrån
expert- och utvecklingscentret
•
•
•
Ersättningen via försäkringen
För att utveckla boendemiljön
och göra processer tryggare,
hälsosammare, smidigare och
förbättra kvaliteten av
verksamheten både i enheten
och i hela Kårkullas organisation
För att undvika motsvarande i
framtiden
•
•
•
Varför
•
•
•
OLYCKSFALLSTILLBUD
•
•
•
regionchef
arbetarskyddschef
Den regionala
arbetarskyddsfullmäktig
omsorgsbyrån
expert- och utvecklingscentret
För att undvika en motsvarande
eller allvarligare händelse i
framtiden
För att utveckla arbetsmiljön och
processer tryggare, hälsosammare,
smidigare och förbättra kvaliteten
av verksamheten både i enheten
och i hela Kårkullas organisation
ANMÄLNING AV KLIENTOLYCKSFALL OCH OLYCKSFALLSTILLBUD
Grön pil: anmälan om
klientolycksfall och
olycksfallstillbud
Chef för expert- och
utvecklingscentret
Regionchef Norra Österbotten
Regionchef Mellersta Österbotten
Regionchef Södra Österbotten
Regionchef Åboland
Regionchef Östra Nyland
missbrukarvård
Enhetschefer
Utvecklare
specialtjänsterna
Verksamhetschef
Förvaltningssekreterare,
informatör, övrig
kanslipersonal
Regionchef Mellersta Nyland
Utvecklare
rådgivning
Personalsekreterare
Löneräknare
Arbetarskyddschef
Enhetschefer
Utvecklare
Överläkare för
klinisk
verksamhet
Samkommunsdirektör
Personalchef
Regionchef Västra Nyland
Utvecklingschef
Ekonomidirektör
Fastighetschef
IKT-Chef
Ekonomipersonal
+ regionens
arbetarskyddsfullmäktig

similar documents