Ung Röst 2011 Sverige - PowerPoint

Report
1
Ung Röst
För att få kunskap om barns villkor på lokal och
regional nivå har Rädda Barnens distrikt och
lokalföreningar genomfört enkätundersökningen
Ung Röst.
2
FN:s kommitté för barnets rättigheter
Vart femte år får de länder som ratificerat FN:s
konvention om barnets rättigheter kritik och
rekommendationer av FN:s kommitté för
barnets rättigheter. Frågorna i Ung Röst utgår
från denna kritik.
3
Antal respondenter
• 24 544 barn/unga svarade på enkäten,
60 blev intervjuade
• De bor i nästan 100 olika kommuner, 15 län
och går på hundratals olika skolor
• Respondenterna går i årskurs 6, 8 och första
året på gymnasiet
4
Resultatet: Vad säger
barnen själva?
5
”De som bestämmer i kommunen borde göra
mer för att barns och ungdomars önskningar
ska bli verklighet.”
6
Barn känner inte till
Barnkonventionen
7
62 % har inte hört talas som Barnkonventionen
61 % svarar att varken läraren eller någon
annan vuxen har pratat med dem om barnets
rättigheter det senaste året
8
Barn är rädda
9
23 % känner sig sällan eller aldrig trygga i
kollektivtrafiken på kvällen
10 % känner sig sällan eller aldrig trygga i
bostadsområdet på kvällen
Flickor är betydligt mycket mer otrygga
10
”Min syster satt på bussen och bredvid satt en
man i 40-års-åldern. Han skrev ”du är söt” på
sin iphone och visade den för henne. Sedan
frågade han efter hennes nummer. Min syster
tittade bort och sa nej men då la han sin hand
på hennes ben...”
11
15 % är rädda för att bli utsatta för våld från
vuxna
16 % oroar sig för att utsättas för våld från
jämnåriga
8 % oroar sig för att bli utslängda hemifrån
12
”Jag är orolig för att någon av mina
kompisar ska bli mobbad eller våldtagen.”
”Jag hoppas att ingen av mina kompisar
blir slagen hemma.”
”Jag vet inte var jag ska bo nu när min
mamma slängt ut mig.”
13
Barn mår psykiskt
dåligt
14
20 % oroar sig för att bli deprimerade
13 % oroar sig för att skada sig själva
11 % tänker på självmord
15
”Jag har en kompis som mår psykiskt dåligt och
har försökt ta livet av sig.”
16
Barn vill minska
missbruket
17
• 80 % tycker att det är mycket viktigt eller
viktigt
att Sverige gör mer för att minska
användandet av alkohol och droger bland
barn/unga
• 77 % tycker att det är mycket viktigt eller
viktigt att Sverige gör mer för att minska
användandet av alkohol och droger bland
vuxna
18
”Jag är orolig för en kompis. Hennes mamma
dricker för mycket.”
”De som dricker ställer till mer problem. Sedan
kommer de hem och är arga och tar ut sina
aggressioner på barnen. Jag hatar sådana
föräldrar.”
”Jag brukar dricka ibland. Kanske var tredje
helg. Men sist var det inte så trevligt, jag
kommer inte ihåg någonting.”
19
Barn oroar sig över
skolan
20
53 % oroar sig för att misslyckas i skolan
59 % upplever skolan som stressande
19 % får inte alltid den hjälp som behövs för att
klara uppgifterna
21
”Ungdomar i skolan har inget liv. Skolarbetet
konkurrerar ut alla möjligheter till viktig fritid.”
”Jag är orolig för att inte få bra betyg.”
22
Barn utsätts för
mobbning
23
• 7 % har blivit mobbade
• 10 % har blivit utfrysta
• 30 % av dem som svarat att de oroar sig för
sina kompisar anger risken för att kompisarna
ska utsättas för mobbning som orsak
24
”Många barn blir mobbade på ett sätt som inte
märks. HJÄLP DOM!”
”Jag har en killkompis som blir slagen och
mobbad av de andra i sin klass.”
”Det sker massor av kränkningar via facebook.
Det var några som bildade en grupp om en kille
i min klass. Den hette alla vi som tycker att
Mickes jacka är smutsig.”
25
Barn oroar sig för
familjens ekonomi
26
18 % oroar sig för att familjens pengar inte ska
räcka till det som behövs
Men skillnaderna är stora mellan kommunerna.
Störst andel är oroliga i Strömsund där det är
27 % som är oroliga och minst andel oroar sig i
Danderyd där det är 9 %.
27
”Jag känner varje dag att jag vill göra saker som
andra gör men som jag inte har råd med. Jag är
tyst om det. Jag säger alltid att jag inte vill följa
med när kompisarna gör saker som kostar.”
”Mamma brukar fråga mig om jag vill ha
någonting men jag säger alltid nej. Jag vet hur
hennes ekonomi är, att hon har det svårt, så
varför ska jag göra det svårare? Så länge jag
får mat så är det lugnt.”
28
Barn vill ha inflytande
29
71 % anser att deras möjlighet att föra fram sina
åsikter till dem som bestämmer i kommunen är
små, ganska små eller helt saknas
Men viljan finns..
30
77 % tycker att är viktigt eller mycket viktigt att
politiker och ungdomar möts och diskuterar
93 % ser positivt eller mycket positivt på sin
egen framtid
31
”De som bestämmer i kommunen borde
engagera sig mer i barnen och berätta för dem
att de kan påverka och förklara hur.”
32
Om barn i Sverige fick bestämma så skulle det
göras mer för att:
• Stoppa mobbning
• Hjälpa barn som lever i fattigdom i Sverige
• Hjälpa barn/unga som skadar sig själva
• Minska användandet av alkohol och droger
bland både barn och vuxna
• Stoppa rasism
33
Vad tänker
du göra åt det?
34

similar documents