Att bygga hus

Report
Att bygga hus
Teknik direkt s. 104-108
Hållfasthet

Dagens arkitekter kan regler för hållfasthet
och har formler för att räkna ut hur allt ska
hålla bra

Förr i tiden fick man lita på erfarenhet och
traditioner

Äldsta spåren av hus är 11 000 år gamla, på
gränsen mellan Turkiet och Iran.
Det var runda hus.

För 9000 år sedan börjades det att bygga
fyrkantiga hus i Israel
Byggnadsmaterial
I
Mellanöstern där byggnadskonsten först
utvecklades använde man soltorkade
klossar av lera och halm = tegelstenar
 När
tegelstenarna brändes i ugn så att
lerkornen smälte ihop fick de bättre
tryckhållfasthet
Byggnadsmaterial
 Trä
i Europa
 Vikingarna
gjorde
knuttimrade hus
 Korsvirkeshus
Byggnadsmaterial
 Sten
under antiken
 Kolonner
 Arkad
långa rader
med valv och kolonner
Byggnadsmaterial
 Sedan
1800-talet använder man sig av ett
”skelett” som bärande konstruktion
 Ett
sätt att hushålla med material
 Balkar
av gjutjärn och stål
 Möjligt
 Turning
att bygga väldigt höga hus
Torso 190 m hög
Hus byggs i fabrik
 Väggstommar
av reglar
 Grund
 Takstolar
 Monteringsfärdiga
byggelement:
fasad och innervägg med isolering
 Film
om hur man bygger fabriksbyggda hus,
reklamfilm från Smålandsvillan
http://www.youtube.com/watch?v=2gfrlcbR
m_4
Filmer
 Film
om vad man skall tänka på när man
bygger hus – reklamfilm för Myresjöhus
http://www.youtube.com/watch?v=p
kknObBwFtU
 Film
om hur man gjuter en grund
http://www.youtube.com/watch?v=7
L0SmFYR7do

similar documents