Tips för föräldrar

Report
Främjande av barns och
ungdomars rökfrihet
TIPS FÖR
FÖRÄLDRARNA
Rökning är mycket farligt för barn och
ungdomar som växer och utvecklas
Barn utsätts för gifterna i tobak ...
• Via passiv rökning
• Genom att själva smaka på cigarretter
och prova på rökning
Passiv rökning = kemisk barnmisshandel?
• Graviditet och amning
– Utvecklings- och tillväxtstörningar, inlärningen och den mentala
utvecklingen försenas, större risk för sjukdomar, missfall, plötslig
spädbarnsdöd ...
• Rökning när ett barn är närvarande
– Luftvägs- och öroninflammationer, astma och allergier,
försämrat immunförsvar, ögonen, halsen och luftvägarna blir
irriterade, blodkärlsförändringar som liknar förändringarna vid
kranskärlssjukdom ...
• + bidrar till att barnet börjar röka och utvecklar ett
beroende i framtiden
Tips för föräldrarna: Hur kan jag stödja
mitt barns rökfrihet?
1. En rökfri livsmiljö:
Utsätt inte barnet för passiv rökning
Föräldrarnas rökning har en inverkan
Även barnen önskar att föräldrarna ska sluta
Tankar om föräldrarnas rökning (%)
Avsky, ångest, maktlöshet, rädsla, sorg
Used with permission of OH-Cards.com
Tips för föräldrarna: Hur kan jag stödja
mitt barns rökfrihet?
1. En rökfri livsmiljö:
Utsätt inte barnet för passiv rökning
2. Egen rökfrihet:
Sluta röka
Från ett snällt skolbarn
till en rökande tonåring
En värld av testande
• Lågstadieåldern
• Nyfikenhet
– Hur smakar cigarretter?
– Vilken inverkan har cigarretter
• Man känner till skadorna och
tror på fakta, attityden är
negativ
• Är förknippat med övergången
till högstadiet, att duga i
högstadiet
• På fritiden, ofta i kompisgänget
• Förbjuden lek
Experimenterandets värld
• I synnerhet i högstadiet
• Ger sociala fördelar och social
uppskattning
– Hävda sig, spela en roll, vara tuff
– Uppmärksamhet, beundran,
acceptans
– Kompisar, komma in i gänget
– Mötesplats, äldre kompisar,
kontakter till flickor/pojkar
– Revolt, spänning
– Ångest, botmedel mot illamående
– Gemensam aktivitet, tidsfördriv
– Att uppnå högstadielevens status,
äldre, vuxnare
– Överlevnadsstrategi
Rökningens värld
• Obegripligt, kommer överraskande
• Beroendet har många dimensioner
– Socialt: tobaksnätverk, aktivitet,
rytm
– Psykiskt: botmedel mot illamående
och stress
– Fysiskt: det vet man – men först då
symptomen är allvarliga
• Man inser inte kraften i det sociala
och psykiska beroendet
• Det är mycket svårt att ta sig ur
det, eftersom man måste bli av
med så många faktorer
Men beroendet överraskar ...
•
•
•
•
•
•
•
•
Smakar på cigarretter
Går till rökplatsen
Provar
Röker några drag
Röker en fimp
Röker en halv cigarett
Röker en hel cigarett
Den första egna
cigaretten
• Köper egna cigaretter
• O.s.v.
Övergången från lågstadiet till högstadiet
samt högstadieåldern är kritiska perioder
Att klaga är att bry sig om
Majoriteten av ungdomarna (12–17 år) anser att ...
• Rökning inte borde tillåtas
i skolan/läroanstalten (71 %)
• Föräldrarna inte borde låta
sina barn röka (67 %)
• Vuxna som arbetar med
ungdomar inte borde röka (60 %)
Tips för föräldrarna: Hur kan jag stödja
mitt barns rökfrihet?
1. En rökfri livsmiljö:
Utsätt inte barnet för passiv rökning
2. Egen rökfrihet:
Sluta röka
3. En attityd som stöder rökfrihet:
- Att stärka barnets självförtroende
- Ett strikt nej till att barn röker
- En öppen diskussion om ämnet rökning
- Belönande av rökfrihet
Ansvaret ligger hos de vuxna
www.fressis.fi
www.stumppi.fi
www.tyokalupakki.net

similar documents