KEPS att lära sig ur flera perspektiv

Report
KEPS
att lära sig ur flera perspektiv
Perspektivbyte
• Du ska kunna ”leva dig in i” hur andra tänker
och gör och varför de agerar på olika sätt.
Uppgift:
Tänk dig att du är en gammal gubbe. Du är rik.
Hur har du röstat och varför?
Prata två och två under någon minut? Vad kom
ni fram till?
Kultur
• Att leva i en gemenskap med lika språk och
värderingar.
• I en kultur ingår även litteratur, teater, konst,
idrott, musik, media och även i många fall
religion.
• Vad är svensk kultur? Finns det någon sådan?
Ekonomi
• I detta perspektiv belyser vi frågor ur ett
ekonomiskt perspektiv.
• Varför agerar man som gör?
• Vem gynnas?
• Vad säger moralen och rättvisan?
Politik
•
•
•
•
Handlar om MAKT
Här tittar vi vilka beslut som fattas och varför.
Här spelar ideologier in.
Politiska beslut tas med hänsyn till andra
länder ibland.,,
Sociala
• Här handlar det om människor och hur de
lever,
• Fattiga och rika
• Män och kvinnor
• Barn och ungdomar

similar documents