Beépített tűzjelző-, és -oltó berendezések létesítésének tendenciái

Report
Visegrád 2011. 09.16 Előadó: Heizler György
Védelmi célok a tűzeseteknél
Aktív mentés
Passzív mentés
EMBERÉLET
Az oltás
segítése
A tűz
szellőztetése
KÖRNYEZET
Környezeti károk
csökkentése
Oltási károk
minimalizálása
A tűz
lokalizálása
ANYAGI
JAVAK
Menekülési
mentési utak
biztosítása
Az épülettüzet befolyásoló tényezők
- építészeti, épületgépészeti környezet (beép. Jelző,
oltóber., hő-és füstelvezetés)
- a használati szabályok (szabályzat, tűzriadó terv,
oktatás,
gyakoroltatás),
- a tűzoltóság felkészültsége (technikai, szervezeti,
személyi).
A tűzoltás idejét és a kárt befolyásoló fő tényezők
- az épületszerkezetek tűzállósága,
- a helyiségek tűzterhelése,
- az épület szakaszolása (tűz/füst),
- beépített jelző/oltóberendezés,
- hő- és füstelvezetés.
A védelem jellege
- életvédelem,
- anyagi javak védelme.
A védelem szintjei
- lokális (gép, berendezés),
- minimális (ált. életvédelmi célú) vagy nagy
értékű, tűzterhelésű helyiség),
- részleges, - teljes.
Beépített oltóber. = érték- és működésvédelem
1. Életvédelmi funkciók elsődlegessége
2. Vagyonvédelmi funkciók
a, A nagy méretű terek dominálnak
b, Egyedi kulturális értékek - egyedi megoldások
c, Kiemelkedő értékek
A fejlődés hajtóereje
1.) a gazdaság fejlődése – épület beruházások
alakulása
2.) a jogi szabályozás és a tűzvédelmi hatósági
szemléletmód változása
3.) az iparági szerkezet és a verseny alakulása
4.) A technikai fejlődés
- a jelzéstechnika fejlődése
- oltóanyagok fejlesztése
- az oltástechnika fejlesztése
A GDP változása
30000
26753,9
26054,3
25321,5
25000
23730
21970,8
20822,2
20000
18838,8
17231,3
15307,2
15000
13368,9
10000
5000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
.
Beruházási irányok
A beruházások 13-15%
közszolgáltatásban.
• Ipari, feldolgozóipari, és a kereskedelmi
beruházások.
• Kereskedelem, az idegenfogalom, a
szállodai szolgáltatás, az
ingatlanfejlesztés: logisztikai központok,
ipari parkok létesítése, út- és garázsépítés,
lakóparkok létrehozása
Nemzetgazdasági beruházások
volumenindexei az előző évhez képest
110
110
108,9
106,7
104,7
105
104,3
101
100
100
100,4
98,8
94,5
95
91,9
90
85
80
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Beruházási jellemzők
stop- go periódusok,
adminisztratív ciklusok.
 Ez esetenként a tűzvédelmi
beruházásokban ma is
követhető. (Panelprogram,
sportcsarnok program, Agóra
projekt, iskolarekonstrukció,
EU pályázatok, kórház
projektek)
Lépcsőzetes ütemváltozás.

Az országos építőipari termelés
volumenindexei az előző évhez képest
120,0
114,1
112,8
104,7
106,4
105,9
105,4
99,5
100,0
96,3
94,7
85,5
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Az építőipari termelés értéke építmény alcsoportonként (millió ft)
1 800 000
1 600 000
1 535 355
1 400 000
1 390 731
1 369 534
1 400 910
1 347 893
1 200 000
1 153 900
1 059 356
1 000 000
989 159
813 147
800 000
678 603
600 000
595 854
550 668
471 129
400 000
438 491
630 296
783 534
751 821
721 117
669 614
796 138
752 242
720 616
617 292
604 773
627 277
523 605
463 502
397 109
342 017
281 495
200 000
0
2000
2001
2002
2003
Épületek összesen
2004
2005
2006
Egyéb építmények összesen
2007
2008
Építmények összesen
2009
2010
A változások iránya
• Nagyobb épületméretek, azon belül
nagyobb terek
• Egyre kisebb helyek
(berendezésrészek, technológiai
• elemek) védelme.
• Régi telepítésű berendezések
felújítása
• Régebbi beruházások bővítése
Éleződő verseny - Versenytényezők
 új
piaci belépők veszélye,
 a helyettesítés fenyegetettsége,
 a vevő alkupozíciója,
 a szállítók alkupozíciója,
 a versenytársak közötti vetélkedés.
Eszközei:
- a létesítés szabályozása /2000 BM rendelet (áttörést hoz)
- az új OTSZ megalkotása
- a versenyelvű szabványalkotás csírái
- a mérnöki módszerek alkalmazása a tervezésben
- üzemeltetés, karbantartás szabályozására törekvés
- amerikai és német irányelvek érvényesítése
Hiány: - Biztosítók markáns megjelenése
Tűzkár
A kárérték
- a tűz által okozott kár (tűzkár),
- az oltási, kárelhárítási költségek,
- az oltóanyagok okozta kár (vízkár),
- a termelés kiesés, üzemszüneti kár,
-a kárfelszámolás (mentesítés)
költségei
- Újabb tendencia a piacvesztés elemzése!
Új tűzjelző berendezések
1800
1644
1645
1617
1582
1559
1600
1451
1446
1400
1306
1137
1200
934
1000
800
735
600
400
200
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Építőipari termelés és tűzvédelem
2000-2004
35
A GDP
növedési
üteme %
32,4
30
27
25
22
20
17,5
14,9
15
10,7
10
8
8
6,8
5,2
5
3,8
3,3
3 2,2
4
0
2000
Az építőipari
termelés
növekedési
üteme %
2001 2002
2003 2004
A beépített
tűzjelző
berendezések
számának
növekedése %
Építőipari termelés és tűzvédelem
2005-2010
20
A GDP
növedési
üteme %
18,8
15
10
8,9
7,8
9
5,5
5
3,2
3,6
0,8 0,1
0
-0,7
0,8
-1,2
-3,3
-5,4
-5
-6,7
Az építőipari
termelés
növekedési
üteme %
-10
-15
-15,2
-20
2005 2006 2007 2008 2009 2010
A beépített
tűzjelző
berendezések
számának
növekedése %
Tűzjelző tendenciák
- Dinamikus növekedés (9/2000. (II.16.)
BM. r.)
- 2000 – 32,4%
- 2004-ig 10% feletti
- 2008 mélypont, -1,2 %
- GDP és építőipari index feletti
növekedés
- Késleltetett hatás
- 2009 – 2010 felújítás, bővítés
növekedése
Tűzjelző tendenciák
- Ingatlantípusonként eltérő trendek
Piaci szegmens
- iroda enyhe csökkenés
- szálloda, lakás visszaesés
- feldolgozóipar jelentős fejlesztések
- mélygarázsok, parkolóházak növ.
- ipar növekedés
- kereskedelem kisebb ütem (vidéken)
- hírközlés eltűnt
közösségi beruházások
- oktatás kiugró növekedés 2010-ben
- egészségügy, művelődés, sport
növekedés
Tűzjelző berendezések rendeltetési
kategóriák szerint összesen
4093
2451
2281
Igazgatás, iroda
Kereskedelmi
2052
Ipari
Tárolási
1375
Oktatási
Szolgáltató
1104
Egészségügy
Lakó, üdülő
650
599
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
600
Tűzjelző berendezések rendeltetési
kategóriák szerint évenként
500
400
300
200
100
0
2000
2001
2002
2003
Egészségügy
Szolgáltató
2004
Oktatási
2005
Tárolási
2006
Kereskedelmi
2007
Lakó, üdülő
2008
Igazgatás, iroda
2009
Ipari
2010
Tűzjelzők fajtái
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2000
2001
2002
2003
2004
Hagyományos
2005
Címezhető
2006
2007
Címezhető analóg
2008
2009
2010
Tűzvédelmi vezérlő berendezés
funkciója szerint összesen
oltásvezérlés; 715;
3%
klíma és szellőző
berendezés vezérlés;
6131; 23%
technológiai
berendezés
vezérlése; 843; 3%
egyéb; 2542; 10%
tűzszakaszolás; 2680;
10%
hő- és füstelvezetés;
3491; 13%
kiürítés; 5191; 20%
nincs; 4729; 18%
Jelzésadók főbb fajtái összesen
970290
71852
25058
23194
17234
7002
5014
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
kombinált (ionizációs, optikai) füstérzékelő
vonali hőérzékelő
kombinált (maximál, hősebesség) érzékelő
kombinált (ion., opt., hőmax., hőseb.) érzékelő
ionizációs füstérzékelő
hősebesség érzékelő
optikai füstérzékelő
1000000
Jelzésadók főbb fajtái 2000-2010
logaritmikus skálán
100000
10000
1000
100
10
1
2000
2001
2002
2003
vonali hőérzékelő
ionizációs füstérzékelő
kombinált (ionizációs, optikai) füstérzékelő
2004
2005
2006
kombinált (maximál, hősebesség) érzékelő
hősebesség érzékelő
2007
2008
2009
2010
kombinált (ion., opt., hőmax., hőseb.) érzékelő
optikai füstérzékelő
Az optikai és ionizációs füstérzékelők
arányának változása
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Optikai %
39
47
61
64
73,5
73,4
77
79,5
Ionizációs %
31
26
17
17
5,5
4,4
1,7
0,7
Jelzésadók száma szerint
K > 500
2%
100 < K <= 500
19%
20 < K <=100
50%
K <=20
29%
A rendszerek mérete 2000-től
Kis rendszerek (K<20)
•
3236
• Közepes rendszerek (20<K<=100)
5293
• Nagy rendszerek (101<K<500)
2097
• Szuper nagy rendszerek (K>500)
263
• A szuper nagyok megmaradtak,
közepesek és nagyok nőttek
Oltóanyagok fejlesztése
Petrolkémiai ipar
- oltóhabok
- oltóporok kifejlesztése
Vegyipar fejlődése
- parázsoltópor, ABC oltópor
Elektronikus rendszerek, számítástechnika…- oltógázok,
visszamaradó káros anyagoltó nélkül halonok
az elfolyó oltóanyag felfogása, tisztítása
Környezetvédelem
a víz oltási hatékonyságának növelése
-
vízköd,
alternatív oltóanyagok,
halonhelyettesítő gázok,
instant hab.
20000
18750
18000
16000
100%
15000
Az oltóvíz termodinamikai
energiájának kihasználása
Oltóvíz mennyisége (l)
14000
80%
12000
10000
7500
8000
5500
6000
40%
4000
28%
2000
0
sprinkler 12,5l/m2 min
szórt víz 10l/m2 min
víz-köd vds követelmény MicroDrop-köd 3l/m2 min
5l/m2 min
Beépített oltóberendezés - költséghatékonyság
Vízkár
Az egy-egy tűznél kinyitott sprinklerek száma
70
63 %
60
50
40
23 %
30
20
6%
10
3%
5%
20
20<
0
1
5
10
Tűzoltó berendezés
250
27
5
2
13
10
200
17
4
9
10
4
57
66
57
41
78
14
150
105
145
95
124
10
120
9
1
3
5
65
100
10
11
5
13
3
1
138
154
159
125
50
61
144
70
72
2001
2002
79
86
90
2003
2004
2005
0
2000
Vízzeloltó
Habbaloltó
2006
Gázzaloltó
2007
Egyéb
2008
2009
2010
Tűzoltó berendezés tendenciák
Berendezések száma nő, ezen belül a
bővítések száma dinamikusan
- a jelzésadók száma visszaesett
2005-ig: 350.687 db
2010-ig: 69.745 db
- előretört a vízzel oltás (sprikler,
vízköd)
- visszaesett a gázzal oltás
Jelzésadók típusai
- maximál hőmérséklet érzékelő 76%
- optikai füstérzékelő 18,2%
- kézi jelzésadó 3,5%
A berendezés létesítését kiváltó ok
140
131
124
120
100
87
86
83
80
74
70
64
61
57
60
56
61
55
53
50
49
47
43
40
34
27
35
33
24
33
21
20
19
16
11
21
12
18
12
10
0
2000
2001
2002
2003
Nem kötelezés alapján
2004
2005
2006
Jogszabály, szabvány előírása alapján
2007
2008
Hatóság által kiadott határozat alapján
2009
2010
ál
lo
d
a,
öz
le
ke
dé
si
i
i
41
K
és
at
ás
el
őd
dü
lő
48
O
kt
M
űv
kó
,ü
ó
100
La
nz
i
gl
át
ó
pa
nd
é
sz
ál
ló
Ve
163
Sz
b
ál
ta
tó
i
i
ro
lá
s
zl
és
i
200
Eg
yé
Sz
ol
g
Tá
írk
ö
lm
ri
a
493
H
de
Ip
a
,i
ro
d
sk
e
at
ás
er
e
zg
500
K
Ig
a
A legtöbb helyen létesítettek
600
540
485
400
404
332
300
156
126
76
37
27
0
A rendszerek méretének aránya
100%
90%
3%
5%
18%
19%
20%
23%
19%
0%
16%
21%
23%
22%
13%
35%
80%
5%
9%
9%
70%
17%
9%
14%
13%
11%
17%
18%
10%
15%
60%
14%
14%
24%
22%
15%
19%
50%
80%
40%
68%
65%
63%
30%
56%
50%
52%
43%
46%
41%
20%
44%
10%
0%
2000
2001
2002
2003
K <=20
2004
20 < K <=100
2005
2006
100 < K <= 500
2007
K > 500
2008
2009
2010
Kapcsolat a tűzoltósággal
140
126
120
116
114
117
108
100
97
86
80
78
78
76
72
60
56
50
45
40
71
70
68
65
60
57
77
62
57
64
62
54
50
50
46
43
41
53
66
20
4
0
2000
3
4
2001
2002
3
2003
Közvetlen átjelző
0
2004
0
2005
Városi tel., CB, stb.
0
2006
Diszpécser szolgálat
0
2007
5
2
1
2008
2009
Tűzjelző telefon
2010
A tűzvédelmi berendezés vezérlő
funkciója
technológiai
berendezés
vezérlése; 87; 4%
egyéb; 147; 6%
nincs; 893; 40%
klíma és szellőző
berendezés vezérlés;
696; 30%
tűzszakaszolás; 103;
4%
kiürítés; 295; 13%
hő- és füstelvezetés;
79; 3%
A kiürítés vezérlés alakulása
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
alkalmazás (db)
1997
1998
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
21
73
152
236
290
348
444
468
589
542
649
666
807
Az oltórendszer vezérlése
Tűzjelző berendezés
624
26%
Közvetlen helyi
jelzésadók
1006
41%
Kézi
139
6%
Saját tűzjelző- és
oltásvezérlő központ
646
27%
Jelzésadók
maximál hőmérséklet
érzékelő; 92,29%
Jelzésadók száma
Egyéb 115
Gázzaloltó
549
A tűzoltó
berendezések fajtái
Vízzeloltó 368
Habbaloltó 32
A felhasznált oltóanyag mennyisége
Oltógáz (kg)
172498
Egyéb (kg)
3233
Víz (m3)
399260
Habképző (l)
231296
Oltóanyag szerinti megoszlás
0,6%
6,2%
100%
5,4%
90%
30,5%
80%
Egyéb
54,3%
70%
2,9%
76,2%
Gázzaloltó
60%
Habbaloltó
50%
Vízzeloltó
3,1%
40%
61,1%
30%
5,7%
20%
36,4%
17,5%
10%
0%
1995-1999
2000-2004
2005-2010
Habbaloltó szórófejek
(KFHPA) kültéri félstabil
habbaloltó palásthűtő;
672; 13%
(KFHFO) kültéri félstabil
habbaloltó habfolyató;
82; 2%
(BSHFO) beltéri stabil
habbaloltó habfolyató;
270; 5%
(BSHSP) beltéri stabil
habbaloltó
habsprinkler; 4083; 80%
(KFHPA) kültéri félstabil habbaloltó palásthűtő
(BSHFO) beltéri stabil habbaloltó habfolyató
(KFHFO) kültéri félstabil habbaloltó habfolyató
(BSHSP) beltéri stabil habbaloltó habsprinkler
Fúvókák
(GFM)FM 200 gázzaloltó
821
10%
(GFS)FS 400 gázzaloltó
199
2%
(GCOM)magasnyomású
szén-dioxiddal oltó
340
4%
(GHFC)HFC227
gázzaloltó
218
3%
(GINE)Inergent
gázzaloltó
3699
43%
(GNAFS125)NAF S 125
gázzaloltó
1567
18%
(GNAF)NAF S III.
gázzaloltó
332
4%
(GFS49)FS49 gázzaloltó
1362
16%

similar documents