Flik-7-Skatteverket

Report
Seniorekonomi
SENIOREKONOMI
Program
Kommunalskatt
Statlig skatt
Allmän pensionsavgift
Grundavdrag
Jobbskatteavdrag
Egenföretagare
Lite övrigt smått och gott
SENIOREKONOMI
Kommunal inkomstskatt
Om man tjänar 45 000 kr/år börjar man betala
kommunal inkomstskatt.
Storleken på den kommunala skatten styrs av vilken
kommun man var bosatt i den 1 november året
innan.
Den 1 nov 2012
bodde vi i Järfälla
Kommun, 31,88 %
kommunalskatt för
hela 2013.
SENIOREKONOMI
När betalar man statlig skatt?
För personer som är 65 år eller yngre.
426 300 kr nedre brytpunkten:
Kommunal inkomstskatt
+ 20% statlig inkomstskatt
604 700 kr övre brytpunkten:
Kommunal inkomstskatt
+ 20% statlig inkomstskatt
+ 5% statlig inkomstskatt
SENIOREKONOMI
…och när man fyllt 65 år?
För personer som fyllt 65 år vid årets början.
450 200 kr nedre brytpunkten:
Kommunal inkomstskatt
+ 20% statlig inkomstskatt
620 600 kr övre brytpunkten:
Kommunal inkomstskatt
+ 20% statlig inkomstskatt
+ 5% statlig inkomstskatt
SENIOREKONOMI
Skattetabell
SENIOREKONOMI
Allmän pensionsavgift
Om man tjänar 18 824 kr eller mer på ett år ska man betala
allmän pensionsavgift
Avgiften är 7 % och räknas på din inkomst av anställning
och/eller om du driver en närings-verksamhet
SENIOREKONOMI
Förhöjt grundavdrag
- ett extra grundavdrag
För personer som fyllt 65 år vid årets början, som är
bosatta i Sverige hela 2013 – eller vistats här
stadigvarande hela året.
Finns inräknat i skattetabellerna.
SENIOREKONOMI
Jobbskatteavdrag
För personer som fyllt 65 år vid årets början.
100 000 kr 300 000 kr -
100 000 kr
300 000 kr
Finns med i skattetabellerna.
20%
15 000 kr + 5%
30 000 kr
SENIOREKONOMI
Fastighetsavgift 2013
- småhus
Fastighetsskatten för småhus för 2013 är 7074 kr, dock max
0,75% av taxeringsvärdet.
Betalas för beskattningsåret av den som är ägare den 1
januari
Endast fastigheter i Sverige
Särskilda regler för nybyggda hus
SENIOREKONOMI
Begränsad fastighetsavgift
Skattereduktion motsvarande den del av fastighetsavgiften
som överstiger 4% av inkomsten.
Ägare och bosatt på fastigheten hela 2013.
65 år fyllda vid årets början eller
sjuk-eller aktivitetsersättning någon del av året eller
fått ersättning enligt lagstiftning om social trygghet i en annan
stat inom EU/EES som är jämförbar med sjuk- eller
aktivitetsersättning.
SENIOREKONOMI
Skattereduktion för rot- och rutarbete
Preliminär skattereduktion – betalat halva arbetskostnaden
till utföraren
Maximalt avdrag – 50 000 kr per person och år
Slutlig skattereduktion – bestäms när den slutliga skatten
räknats ut
Skattereduktionen får kvittas mot:
- statlig skatt
- kommunal skatt
- fastighetsavgift/-skatt
SENIOREKONOMI
Skattereduktion för gåvor
Skattereduktion kan medges med 25 % av gåvobeloppet
Varje gåva minst 200 kr
Minst 2 000 kr/år i gåva för att få skattereduktion
Högst 1 500 kr/person (6 000 x 25 %)
Gåvomottagaren ska vara godkänd innan gåvan ges
SKV 319
SENIOREKONOMI
Är du egenföretagare?
- Egenavgifter
Har du fyllt 65 år vid årets ingång betalar du
egenavgifter med 10,21%, istället för 28,97%.
10,21% i egenavgifter har du också om du är under
65 år men har tagit ut hel ålderspension och
premiepension under hela året. Detta kan du göra
från och med den månad du fyller 61 år.
SENIOREKONOMI
Informationsträffar för företagare
SENIOREKONOMI
Flera pensionsutbetalare och/eller
arbetsgivare
Varför kan det bli kvarskatt?
SKV 4302
SENIOREKONOMI
Arbetsgivaravgifter
Du vet väl att du är billigare att anställa från det år
du fyller 66 år?
Arbetsgivaravgifter:
65 år eller yngre
66 år eller äldre
31,42%
10,21%
Är man född 1937 eller tidigare ska inga arbetsgivaravgifter
betalas.
SENIOREKONOMI
Avdrag eller inte avdrag?
- Avdragslexikon finns på www.skatteverket.se
Spara kvitton
Den som begär avdrag i deklarationen ska kunna visa sina
kostnader
Privata levnadskostnader är aldrig avdragsgilla
FLIKTEXT I VERSALER
SENIOREKONOMI
Kapital
Till exempel uthyrning av fastighet, försäljning av
privatbostad, försäljning av aktier, ränteutgifter
Överskott beskattas med en statlig inkomstskatt på 30 %
Underskott ger rätt till skattereduktion med 30% upp till 100
000 kr, över 100 000 kr är skattereduktionen 21%
SENIOREKONOMI
Försäljning av privatbostad
Redovisas för det år köpekontraktet är underskrivet.
• Vinsten beskattas med 22% (22/30 delar)
• Uppskov med beskattning av vinsten
• 50% av förlusten är avdragsgill
I broschyrerna ”Försäljning av bostadrätt” (SKV 321) och
”Försäljning av småhus” (SKV 379) finns mer att läsa.
SENIOREKONOMI
Försäljning av värdepapper
SKV 332
SENIOREKONOMI
Aktiehistorik
• Klicka på A i listen A – Ö
• I rullisten under A finns
Aktiehistorik
SENIOREKONOMI
Folkbokföring
SENIOREKONOMI
Folkbokföring
Tillfälliga vistelser – högst 6 månader på annan ort än där
man har sitt egentliga hemvist
På församling skriven – tex om ena maken flyttar till
serviceboende medan den andre maken bor kvar i den
gemensamma bostaden
SENIOREKONOMI
Om du flyttar
utomlands…
Gör en anmälan till
Skatteverket!
SENIOREKONOMI
Betala skatt i Sverige?
Om skatt ska betalas i Sverige och hur mycket efter det att
man flyttat från Sverige bestäms av
Svensk lagstiftning
Skatteavtal med andra länder
SENIOREKONOMI
Använda våra E-tjänster
A-skattsedel
Flyttanmälan
Husarbete
Inkomstdeklaration
Skattekonto
Personbevis
SENIOREKONOMI
Självbetjäning dygnet runt
Webbplats: www.skatteverket.se
Servicetelefon: 020 567 000
Personlig service
Skatteupplysningen: 0771-567 567
Våra servicekontor: 103 stycken
kontor från Kiruna i norr till
Trelleborg i söder.

similar documents