AMO Rikke Seim

Report
AMO – PÅ RETTE VEJ?
Foreløbige resultater fra AMO-projektet
Rikke Seim, ph.d., adjunkt
DTU Management Engineering
Rikke Seim
AMO – Organisering af arbejdsmiljøarbejdet
• Forskningsspørgsmål:
• Skaber AMO-reformen nye muligheder for en effektivisering af
virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde?
• Udtrækning af maksimum variation cases fra NAK og VAI
• Screening af 50 cases og casestudier i 15
AM-aktiviteter?
VAI/NAK
kohorte
1.000
Spørgeskema
Rikke Seim
50 virksomheder:
•høj indsats/godt AM
•høj indsats/ringe AM
•lav indsatt/godt AM
•lav indsats ringe AM
Et dags besøg
15 virksomheder relevante
konfigurationer
De samme 15
virksomheder
Dybtgående følgestudierover to år med to
besøg og regelmæssig kontakt
Plus / minus integration
Godt / ringe
Arbejdsmiljø
Resultat
AMO-projektet
VAI
NAK
Godt arbejdsmiljø
Ringe arbejdsmiljø
Høj arbejdsmiljøindsats
En succesfuld
arbejdsmiljøindsats?
En arbejdsmiljøindsats
mislykkes?
Lav arbejdsmiljøindsats
Godt arbejdsmiljø
uafhængigt af
arbejdsmiljøindsatsen?
Arbejdsmiljøindsatsen
fravælges og et dårligt
arbejdsmiljø udvikles?
Forundersøgelse af arbejdsmiljøindsatsen
Rikke Seim
Forundersøgelse - TML
• TML-panel; arbejdsmiljøprofessionelle
• Tidligere deltaget i TML-uddannelsen, frivillig tilmelding
• Baseret på VAI – Virksomhedernes Arbejdsmiljøindsats
2012
• Organisering af arbejdsmiljøarbejdet
• Arbejdsmiljølovændring
• Prioritering af arbejdsmiljøet
• Arbejdsmiljø i virksomhedens strategi, drift og ledelse
• Arbejdsmiljøuddannelse
• Rådgivning og information
• Psykisk arbejdsmiljø
Rikke Seim
TML-undersøgelsen
• TML AM-panel
• Udsendt til 55 personer
• Svarprocent: 89%
• Periode 15.12.11-07.02.12
• 51% Sikkerhedsledere,
arbejdsmiljøkoordinatorer el.lig.
• Strategisk niveau
• 82% store virksomheder (over 100 medarb.)
• Overvejende industri og off. service
Rikke Seim
Resultater
– Ændring efter AMO-reform
• ”Har arbejdspladsen ændret organisering af
arbejdsmiljøarbejdet efter ændringen i 2010?”
Ved ikke
4%
Ja
49%
Nej
47%
Rikke Seim
Resultater
– Ændring efter AMO-reform
• ”Er der efter ændringen flere eller færre arbejdsmiljørepræsentanter?”
• 53% Det samme
• 27% Færre
• 17% Flere
• 3% Ved ikke
• ”Er der efter ændringen mere eller mindre tid til arbejdsmiljøarbejdet
for den enkelte arbejdsmiljørepræsentant?”
•
•
•
•
77% Det samme
20% Mere tid
0% mindre tid
3% ved ikke
Svag tendens til professionalisering af AMR
Rikke Seim
Resultater
– Ændring efter AMO-reform
• ”Er der efter ændringen flere eller færre arbejdsmiljøprofessionelle?”
• 80% Det samme
• 10% Flere
• 7% Færre
• 3% Ved ikke
• Umiddelbart ses ikke et fald i antallet af
sikkerhedsledere
• Tyder ikke på en øget professionalisering
Rikke Seim
Resultater
– Organisering af arbejdsmiljøet
Selvstændig arbejdsmiljøenhed
18%
Tilknyttet HR eller
personaleenhed
Tilknyttet enhed for eksternt miljø
20%
8%
Tilknyttet enhed for kvalitet
18%
Tæt tilknytning til linieledelsen
Andet
Rikke Seim
20%
14%
Resultater
– Kompetenceudvikling
• 65%: ”Alle har gennemført lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse” (29%;
”De fleste har gennemført”)
• 67% ”Tilbudt AMO supplerende arbejdsmiljøuddannelse”
• Hovedsageligt indenfor psykisk arbejdsmiljø og
ulykkesforebyggelse
Rikke Seim
Resultater
– Årlig AM-drøftelse
• ”Har den årlige arbejdsmiljødrøftelse været afholdt?”
• 78% Ja
• 12% Ja, delvist
• 2% Nej
• 8% Ved ikke
• Muligvis har drøftelsen udelukkende været diskuteret
på strategisk niveau
• Test af viden om AM-drøftelsen hos TML-panelet
indikere høj indsigt
Rikke Seim
Resultater
– AM i virksomhedens strategi og drift
• 64% af virksomhederne adressere helt eller delvist arbejdsmiljø som
•
•
•
•
•
et fast punkt på ledelsesmøder
82% af virksomhederne har helt eller delvist indskrevet arbejdsmiljø i
den overordnede strategi
61% af topledelserne efterspørger arbejdsmiljøresultater
53% har indført arbejdsmiljøledelse
33% er arbejdsmiljøcertificeret
Vigtigste årsager til AM-indsatser: lovkrav og ansvar overfor medarb.
= TML virksomhederne er ”klassens dukse”
Rikke Seim
Sammenfatning
• Ganske få virksomheder (49)
• Store virksomheder – ‘klassens dukse’
• Strategisk niveau
• Generel høj viden om AMO-reformen
• Ca. halvdelen af virksomhederne har ændret organisering
efter lovændringen
• Ingen entydige indikationer for ændring i en bestemt retning
• Dog svag tendens til professionalisering af
arbejdsmiljørepræsentanterne
•
•
•
•
Status i små og mellemstore virksomheder?
AMO-reform på operationelt niveau?
Hvornår sedimenteres AMO-reformen?
Sammenhæng mellem ændring af AMO og AM-indsats?
Rikke Seim
ER VI PÅ RETTE VEJ?
Tak for opmærksomheden
[email protected]
Rikke Seim

similar documents