ea_01

Report
Anyagmozgatási és Logisztikai
Rendszerek Tanszék
Üzemi szállítási rendszerek
1
2014.09.10
Győrváry Zsolt
L. Épület I.em. 1.
[email protected]

Követelmény:
– 2 db eredményes zárthelyi megírása
– labor?

Zárthelyi időpontok:
–
–
–
–

??  6-7-8. hét
??  12-13-14. hét
Pót zh:
Pót pót zh:
Irodalom:
– Greschik: Anyagmozgató gépek
– Felföldi: Anyagmozgatási kézikönyv
– Zebisch: Anyagmozgatás – Röviden és tömören
2014.09.10
2
Miért vagyunk itt? (Ti)
•
Mert muszáj?
•
Mert meleg van, fűtenek 
•
Van Wifi --» DOOM / NFS LAN-party 
•
Esetleg valami újat, érdekeset tanulhatok
2014.09.10
3
Miért vagyunk itt? (Én)
Kedvcsinálás
2014.09.10
4
Képek, ábrák
Futódaru
Emelők /fogasrudas emelő/
Forgódaru
Felvonók
2014.09.10
5
Képek, ábrák
Tolópad
2014.09.10
Targonca
Szállítószalag
6
Serleges elevátor
Képek, ábrák
Rédler - lánc
Függőkonvejor
Lengő szállítógép
2014.09.10
7
Képek, ábrák
Szállítócsiga
Görgős szállítópálya
Surrantó
2014.09.10
Csúszda
8
Szívófej pneumatikus szállításhoz
Képek, ábrák
Hombárok, silók
Vagonbuktató
Raktári állványrendszerek
Mérleg
Fémkiválasztó
Cellás adagoló
9
2014.09.10
Képek, ábrák
10
2014.09.10
Anyagmozgatás fogalma:

A termelési és fogyasztási folyamatban az anyag
három állapotban lehet:
ALAKUL
MOZOG
NYUGSZIK
Gyártás - anyagmozgatási raktározási
technológia
technológia
technológia
ANYAGMOZGATÁS
Az anyagmozgatás bármely állapotú anyag
üzemen belüli mozgatása, rakodása,
csomagolása, és raktározása.
11
2014.09.10
Nem anyagmozgatás:
 Távolsági szállítás: vasút, közút, víziút,
legiút! De a rakodás kikötőkben,
intermodális terminálokban már igen!
 Gázok és folyadékok csővezetékes
szállítása (élelmiszeripar, energetika,
vegyipar stb.). De a rövid távú
pneumatikus vagy fluidizált
szemcsésanyag szállítás már igen,
ugyanúgy, mint a palackban, vagy
tartályban történő rövidtávú szállítás.
12
2014.09.10
Példák anyagmozgatásra:
 Termelő üzemeken belül (daruk,
targoncák, szállítószalagok stb.)
 Elosztó raktár anyagmozgatása
 Magasraktár: 10ezer db rakodólap fér el.
12 óra alatt akár 250 ki-, és betárolás.
Számítógépes raktárkezelés és irányítás.
 Erőmű szerelődaru: évente egyszer
használják turbina felújításhoz.
 Erőmű tárolótér: szállítószalagok, felszedő
gépek, vagy markolós daruk
 Bányák: pl. külszíni fejtésen
szállítószalagok
13
2014.09.10
Az anyagmozgatás
fejlesztésének szükségessége
A technikai fejlődést követi az
anyagmozgatás is. Jól tervezett üzemen
belül azonos a gyártási és az
anyagmozgatási berendezések színvonala.
Az elmaradott, régimódi anyagmozgatás
gátja a gazdaságos termelésnek.
14
2014.09.10
Fontosabb mutatószámok:
• Az anyagmozgatás költsége 15-85% -a a
termelési költségnek (átl. 25%). Magas az
anyagmozgatás költsége a tömegárukat
termelő iparágakban: bányászat, kozervipar,
cukorgyártás.
• Anyagmozgatási többszörös: 1 tonna
végtermékhez hány tonna anyagot kell
megmozgatni. Vegyipar 50x, kohászat 200x
• Anyagmozgatási műveletek száma: a
termék bonyolultságával nő, pl.: gépkocsi
sebességváltómű gyártásakor 20-30
anyagmozgatási művelet.
2014.09.10
• Anyagmozgatás mennyisége: súly x út
15
CÉL:

Az anyagmozgatás költségének
csökkentése pl. utak rövidítésével 
helyes gép-, és üzemtelepítéssel, a
felesleges mozgatási elemek
kiküszöbölésével, a mozgatandó anyagok
mennyiségének csökkentésével, olcsó és
hatékony gépek beépítésével,
automatizálással stb.
16
2014.09.10
A kézi anyagmozgatást fel kell
váltani gépivel.
Ennek indokai:

Nyílt és rejtett anyagmozgatással együttvéve Magyarországon
megközelítőleg 1millió ember munkaidejét kötik le, ebből még
mindig nagyon sok a kézi anyagmozgatás. ( Rejtett am.: a
statisztikai kimutatás elől rejtett. Rejtett AM-t végeznek pl. a
raktárosok, szakmunkások, diszpécserek, meósok stb.)
 A „nehéz fizikai munka” nagy része anyagmozgatás
 A munkahelyi balesetek ~70% -a anyagmozgatásból származik
 Humánus szempontok: a kézi anyagmozgatás nem kielégítő:
– alacsony a munka kulturáltsága (szellemi energiát nem
igényel, az ember alkotási vágyát nem elégíti ki.
– nagy a fizikai erőkifejtés mértéke
– egészségre ártalmas
 Az emberi erőforrás hatásfoka pocsék, csupán pár %.
17
2014.09.10
Az anyagmozgatás fejlesztése és
a termelés gazdaságossága
Az AM. fejlesztéséből (pl. gépesítésből, automatizálásból)
származó gazdasági előnyök:
a)
munkabér megtakarítás
b)
csökken a rejtett anyagmozgatás, a szakmunkások,
meósok, művezetők, idejüket és figyelmüket a termelésre
fordíthatják.
c)
növekvő termékmennyiség többlet-nyereséget
eredményez, mert:
 jobb munkaszervezés lehetséges
 ha az anyagmozgatás a szűk keresztmetszet, ennek felszabadítása a
termékmennyiséget növeli.
18
2014.09.10
Az anyagmozgatás fejlesztése és
a termelés gazdaságossága
d)
csökken a termék átfutási ideje (raktározási, és
eszközlekötési költségek csökkennek)
e)
csökken a félkész termék mennyisége  műhely
alapterület csökkenés
f)
csökken a rakodási, mozgatási selejt
g)
biztosítja a termelés folyamatos ütemét, lehetővé teszi
mind a mennyiségi mind a minőségi ellenőrzést 
idejében be lehet avatkozni.
19
2014.09.10
A logisztika

A logisztika a rendszerek anyag- személy- energiaés információáramlásának tervezésével, vezérlésével
és felügyeletével foglalkozó tudomány.

Napóleon hadseregében a szállásmester (maréchal
des logis) kiemelt feladatokat látott el: a hadsereg
utánpótlását kellett megszerveznie, ami fegyver,
ruházat, élelem, szekér, szállás, stb. biztosítását
egyaránt jelentette. Az Oroszország ellen indított
hadjárat alapvetően ilyen problémák miatt bukott el.
A logisztika az idők folyamán a hadtáp feladatok
ellátásán túllépett, és más nemzetgazdasági
területeken is sikerrel alkalmazták az eredetileg
katonai módszert.
20
2014.09.10
A logisztika részterületei

Ipari

Kereskedelmi

Szolgáltatási

mezőgazdasági termelési

erdészeti

kórházi

gyógyszertári

banki

háztartási

vasúti

postai

honvédségi

anyagmozgatási

szállítástechnikai logisztika
2014.09.10
21
Az anyagmozgatás az üzemen, raktáron (kerítésen)
belüli mozgatási feladatokkal, míg a szállítástechnika a
közúti, vasúti, vízi és légi szállítás feladataival
foglalkozik. Ebben a tárgyban elsődlegesen az
anyagmozgatási logisztika gépeivel és eszközeivel
foglalkozunk. Ez azonban sok esetben átfedésben van
a szállítástechnikai eszközökkel, mert azon a területen
is használunk rakodógépeket (meg az anyagmozgatás
eszközeitől eltérő szállítójárműveket). Ezt a két
szakterületet
más
elnevezéssel
üzemi
szállítási
rendszereknek és távolsági szállítási rendszereknek is
szokták nevezni.
22
2014.09.10
Anyagmozgató gépek felosztása
1. Szakaszos
üzemű AMO gépek
1.Emelőgépek
1.Emelők
2.Daruk
1.Futódaru
2.Forgódaru
3.Felvonók
2.Szállítógépek
1.Sínpályához kötöttek (pl.: tolópad)
2.Sínpályához nem kötöttek (pl.: szállító
targonca)
2014.09.10
3.Robotok
23
Anyagmozgató gépek felosztása
2.
Folyamatos üzemű
1.Anyagmozgató gépek
1.Hordozóelemes szállítógépek
1.Szállítószalag
2.Serleges elevátor
3.Függőkonvejor
2.Anyagot helyben maradó alátámasztáson
szállító gépek
1.Vonóelemes szállítógépek
1. Vízszintes rédler
2. Függőleges rédler
24
2014.09.10
Anyagmozgató gépek felosztása
2. Lengő szállítógépek
3. Forgóelemes szállítógépek
4. Görgős szállítópályák
5. Csúszdák és surrantók
3. Az anyagot áramló közegben szállító
gépek
1.Pneumatikus szállítógépek
2.Hidraulikus szállítógépek
25
2014.09.10
Anyagmozgató gépek felosztása
3.
Tároló berendezések, raktárak, és
kiszolgáló gépeik
1.Ömlesztett anyagok tárolására
1.Tárolótér
2.Silók / Hombárok
2.Darabáru tárolására
3.Tárolóterek és raktárak kiszolgáló
gépei
1.Rakodógépek
2.Vagonbuktató
2014.09.10
3.Raktári állványkiszolgáló gépek
26
Anyagmozgató gépek felosztása
4.
Segédberendezések
1.Darabárukhoz
1.Munkadarab feladó gép
2.Munkadarab leszedő gép
2.Ömlesztett anyagokhoz
1.Elzáró
2.Adagoló
3.Mérleg
4.Vas és fémkiválasztó
27
2014.09.10
A mozgatott anyag jellemzői
Mozgatott anyag
Ömlesztett anyag
Darabáru
Ez változhat: műtrágya: ömlesztett anyag  darabáru (zsák)
Darabáruk jellemzői:
 Alak:
o Szabályos, alaktartó (láda)
o szabálytalan (gépalkatrész)
o nem alaktartó (zsák)
 Méret
 Súly
 Felület (áru v. csomagolás anyaga, merevsége, teherbírása)
 Különleges tulajdonságok:
o Magas hőfok
o Robbanásveszély
2014.09.10
o Törékenység
28
Rakományképzés
a)
Egységcsomag
Cél: szabályos külsőt ad az árunak
Összehajtható – össze nem hajtható
Eldobható – újrafelhasználható csomagolás
Csomagolás nélküli áru
b)
Egységrakomány
a) Rakodólap
Teherbírás: 1000kg, több db egymásra rakható, max. 4000kg
Mozgatása: emelővillás targonca, raktári felrakógép
segítségével
Az egységcsomag méretét úgy kell meghatározni, hogy a
felület lehetőleg 100% -ig ki legyen használva.
Tartozékok: oldalfal
alakos övbetét (pl. gázpalackhoz)
29
2014.09.10
2014.09.10
30
b) Konténer (Szállítótartály)
 védi az árut (időjárás, sérülés, lopás)
 kevesebb szállító és rakodógép segítségével ugyanannyi
mozgatott anyag
ISO konténer
- össztömeg: 20 tonna
- 10, 20, 40lábas kivitel, szabványosított méretek
- 6 db egymásra rakható
- Rakodólappal nem túl gazdaságos térkihasználás
Kiskonténer
- Élelmiszer kereskedelemben
- MÁV
- Légi
2014.09.10
31
Megjelölés
1AAA
1AA
1A
1AX
1BBB
1BB
1B
1BX
1CC
1C
1CX
1D
1DX
Hosszúság
mm
Tűrése
Szélesség
mm
Tűrése
12192
0
-10
2438
0
-5
9125
0
-10
2438
0
-5
6058
0
-6
2438
0
-5
2991
0
-5
2438
0
-5
Magasság
mm
Tűrése
2896
0
2591
-5
2438
<2438
2896
0
2591
-5
2438
<2438
2591
0
2438
-5
<2438
0
2438
-5
<2438
Bruttó tömeg
kg
30480
25400
24000
10160
32
2014.09.10
33
2014.09.10
TANK - konténerek
2014.09.10
34
Flexitank
2014.09.10
35
Ömlesztett anyagok tulajdonságai
a)Szemcsenagyság

Befoglaló téglatest hossza

Meghatározza a bunker kiömlő nyílásának méretét
b)

c)


Szemcseátmérő
A legkisebb kör, vagy négyzet alakú nyílás mérete, amin
a szemcse átesik
Szemcseeloszlás
Meghatározott lyukbőségű szitán mennyi anyag marad fenn
pl. lengő szállítógép, pneumatikus szállítógép,
osztályozógép tervezéséhez szükséges adat.
36
2014.09.10
Ömlesztett anyagok tulajdonságai

pl. lengő szállítógép, pneumatikus szállítógép,
osztályozógép tervezéséhez szükséges adat.
Osztályozott,
d 10
Ha d  2, 5
60
Beavatkozás
nélkül is.
Pl.: gabona
d)
Koptató hatás
A szemcse keménységétől függ
e)
Halmazsűrűség
ρH 
2014.09.10
m
Vh

töm eg
hézagokkal m ért térfogat
t 
 m 3 
37
Ömlesztett anyagok tulajdonságai
f)
Nedvességtartalom
w 
m n - m sz
1 0 0
m sz
Száraz tömeg: 105 °C –on 1 órán át szárított anyag
g)
Egyéb tulajdonságok
 korrozív
 mérgező
 magas hőmérsékletű
 robbanó, stb.
h)
Természetes rézsűszög
38
2014.09.10
Ömlesztett anyagok tulajdonságai
i)
Teherbírás, ömleszthetőség
Határfeszültségi állapot:
39
2014.09.10
Ömlesztett anyagok tulajdonságai
Coulomb szerinti egyszerűsítés:
φ – belső súrlódási szög
 1    tg 
2  c
az egymással érintkező szemcsék közötti súrlódási erő
a szemcsék közötti tapadási erők /kohézió/
(forrása a nedvesség  felületi feszültség)
40
2014.09.10
Ömlesztett anyagok tulajdonságai
Három féle ömlesztett anyag van:


Nehezen ömleszthető, tapadó
(pl. nedves homok, salak)
c0
 0

Könnyen ömleszthető, nem formálható (pl. gabona, száraz
homok)
c  0

Nem ömleszthető, könnyen formálható
(pl. zsír, puha anyagok)
 0
2014.09.10
41
Silók, hombárok
Ha:
m   3...5   d
 hombár
42
2014.09.10
Silók, hombárok
43
2014.09.10
Silók, hombárok
Minimális kiömlőnyílás mérete:
A   5  w 
2
Ahol:
β – biztonsági tényező (=1,4)
w – szemcseméret
Legkisebb négyzetes nyílás biztonságos keresztmetszete.
Tapasztalati adatok szerint még jól folyó anyagoknál is a
kiömlő nyílás legkisebb résszélessége a szemcseméret
min. 6x –osa.
44
2014.09.10

similar documents