2. Nettsamarbeid - Nye prosjekt i HFK - Dei gode døma

Report
Språksamarbeid i Bergen vest, med
døme frå prosjekt i spansk
Angélica Cortés, Maria Brubæk Bua og
Gro Egset Halse
 Mål

Gi undervisningstilbud i fremmedspråk nivå 3
 Verktøy

Videokonferanse, It’s learning, diverse digitale
verktøy
 Hvem

Videregående skoler i region vest, Hordaland
Fylkeskommune
 Når

Høsten 2011
Videokonferanser i Sparebank 1 av Sparebank1, tilgjengelig under CC BY-NC-SA 2.0
1
time: Samlinger og/eller studietur
1
time nettbasert undervisning

Forberedelse til videokonferanse
2
timer videokonferanse
1
time muntlig



Spontan samtale
Oppsummering av tema
Differensiert undervisning
 Flere
lærere har ansvar for undervisningen
 Inndeling
i perioder
 En
lærer har ansvar for nettbasert undervisning +
videokonferanse i hver periode
1
time muntlig med samme lærer hele året
 Alle
lærerne som skal undervise lager årsplan
sammen


Deler opp i perioder/tema
Blir enige om undervisningsform og vurderingsform for
de ulike delene
 Diskuterer
oppleggene før vi begynner med
undervisningen
 Tema


Pablo Neruda (litteratur)
Chile (historie, kulturkunnskap)
http://samemoonlight.blogspot.com/2010/10
/tus-manos-by-pablo-neruda-spanish.html
 Lese
kort biografi om Pablo Neruda
 Lese
”Poema XX” og vise klipp
 Innleveringsoppgave:

Hva vil Pablo Neruda formidle med dette diktet? Skriv
noen setninger om dette og lever inn på It’s learning
(frist i god tid før videokonferanseundervisning)
Lærer forteller mer om Pablo Neruda
 Forklare vokabular om nødvendig
 Spørre elevene hva Pablo Neruda vil formidle
 Diskutere videre innholdet i diktet
 Hva synes de om Nerudas egen innlesning?
 Introdusere ”Amo América”



Oppsummeringsspørsmål/sammendrag


Høytlesing, sammenligne diktene
lekse til muntlig time
Introdusere neste oppgave (se uke 2)
 Elevene
oppsummer hva de har lært (fem-ti
minutter)
 Fokus
på kommunikasjon, språk, grammatikk,
spontan samtale

differensiere etter elevenes behov
 Lærerne

må holde hverandre oppdatert
legges ut på It’s learning
 Elevene
leser inn et dikt
av Pablo Neruda med
illustrasjoner/bilder i
Photostory
 Leveres inn på It’s Learning
i slutten av uke 2
Pablo Neruda av Revista argentina
Siete días ilustrados, offentlig eiendom

Eventuelle spørsmål om Photostory (innhold/teknisk
hjelp)

Spørre hva de vet om Chile generelt og om
Pinochet/Allende

Kort presentasjon fra lærer om Salvador Allende

Litt om Pinochet og statskuppet

Statistikk om chilenere i Norge, SSB
 Elevene
oppsummer hva de har lært (fem-ti
minutter)
 Fokus
på kommunikasjon, språk, grammatikk,
spontan samtale

differensiere etter elevenes behov










Photostory
Moviemaker
Lydfiler
Wiki (wikispaces)
Go animate
Google sites
E-portfolio på It’s learning
Avis (Microsoft Office Publisher)
Facebook
Skype

Skriftlige prøver - Hvordan organisere dette?

Skal elevene levere inn et produkt etter hver periode?

Hvem har ansvar for muntlig eksamen?

Skal elevene samles for å bli kjent med hverandre?

Hvem skal betale for en eventuell studietur med tanke på gratis
skolegang?

Det finnes ingen lærebøker beregnet for spansk nivå 3
 [email protected][email protected][email protected]

similar documents