M0 ÚTGYŰRŰ DÉLI SZEKTOR BŐVÍTÉSE M6 autópálya

Report
M0 ÚTGYŰRŰ DÉLI SZEKTOR BŐVÍTÉSE
M6 autópálya – 51 sz. főút
(12+140-23+200 km sz.) közötti szakasz
építési munkáinak előrehaladása
A beruházás bemutatása
A beruházás bemutatása
• Az M0 útgyűrű részeként a Csepel-szigetet érintő szakaszon az
M6 autópálya és az 51 sz. főút között a jelenleg még hiányzó 3
sáv kiépítése (a forgalomba helyezést követően 2x3 sáv +
leállósávos kiépítés valósul meg, középen elválasztó sávval).
• Korszerű beton burkolat a jelenleg épülő félpályán.
• A Csepel-szigetet érintő szakaszon megépül 2 nagy híd műtárgy,
és átépül 2 forgalmi csomópont.
• A Csepel-szigeten összesen 2387 m hosszon 2,5 m magas
zajvédő fal épül ki, a halásztelki és a szigetszentmiklósi
csomópontok térségében, illetve a Soroksári Duna-ág hídon és
az ahhoz csatlakozó szakaszokon.
Időtartam
Kivitelezői szerződés megkötése:
2010.01.07.
Munkaterület átadása:
2010.02.22.
Szerződött befejezési határidő:
2012.06.30.
A kivitelezést késleltették:
• A tavalyi év extrém csapadékmennyisége és a hosszú téli
időjárás
• Halászteleken egy, az építést akadályozó ingatlan
tulajdonviszonyainak rendezetlensége hosszú időn át
• A Fővárosi Vízművek vízbázisán történő munkavégzés
nehézségei, akadályai
Reálisan várható befejezés:
2013. II. félév
Finanszírozás
Projekt az Európai Unió támogatásával, a
Közlekedésfejlesztés Operatív Program (85%) és a
Magyar Állam (15%) finanszírozásában valósul meg.
•
•
Kivitelező:
M-0 déli ág II. Konzorcium
A konzorcium vezetője:
A-HÍD Építő Zrt.
A konzorcium tagjai:
KÖZGÉP Zrt., STRABAG-MML Kft., MAGYAR ASZFALT Kft.,
COLAS Hungaria Kft.
Szerződéses ár: 34.870.000.003.- Ft + ÁFA
Kivitelezés
• Az építéshez szükséges területek mintegy 99%-a rendelkezésre
áll.
• A nyomvonalat érintő régészeti munkák befejeződtek.
• Az építést megelőző közműkiváltások a szénhidrogén vezetékek
tekintetében befejeződtek, az egyéb közművek esetében pedig
megkezdődtek.
• A nyomvonal Csepel szigeti szakaszán útépítés tekintetében a
földművek alsó rétegeinek építése, illetve töltésalapozási
munkák folynak. Komolyabb töltésépítési munkák jelenleg a
Bp. XXII. kerületi szakaszon, a nagyobb hidak térségében
történnek.
Kivitelezés
• A Hárosi Duna-híd alapozási munkái megkezdődtek, a híd
acélszerkezeti elemei legyártásra kerültek, az előkészített
szerelőtéren folyamatos az acélszerkezeti elemek
összeszerelése, és elkészült a híd betolásához szükséges
„szerelőcsőr” is.
• A halásztelki csomópont lezárása 2011. második felében
várható. A lezárás a nyomvonalban lévő lehajtó ág hídjának
bontása, és a helyére építendő új híd építése, valamint a
csomópont használatát lehetővé tevő, ideiglenes
forgalomtechnika kialakítása miatt szükséges.
• A Soroksári Duna-ág híd cölöpözési munkái megkezdődtek, a
hídhoz csatlakozó töltések alapozási munkái folynak.
Fényképek
Fényképek
Fényképek
Fényképek
Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!

similar documents