Egenkaptial og privatforbrug

Report
Egenkapital og
privatforbrug
Egenkapital
Når virksomheden
starter:
• Startindskud
I fremtiden:
• Hvor mange penge
har ejeren
indskudt?
• Hvor mange af
pengene skal blive i
virksomheden?
• Hvad med løn til
ejeren?
Konto for egenkapital
Registrering af ejers indskud af penge:
13110 Egenkapital
Saldo
= virksomhedens formue
= virksomhedens gæld til ejeren  passiver
Indskud fra ejeren
Kontant indskud fra ejeren kr. 50.000
13110 Egenkapital
Saldo
50.000
Ejeren indskyder kr. 100.000. Beløbet
er sat ind i banken
13110 Egenkapital
Saldo
100.000
12310 Kassen
Saldo
50.000
12320 Bank
Saldo
100.000
Vi kreditere Egenkapitalen fordi
gælden til ejeren bliver større
Hvad kan påvirke
egenkapitalen?
• Indskud fra ejeren
• Overskud
13110 Egenkapital
Saldo
Overskud
• Underskud
 Gør genkapitalen
større
13110 Egenkapital
Saldo
Underskud
 Gør genkapitalen
mindre
Løn til ejeren
Ejeren får ikke udbetalt løn.
Hvordan får ejeren penge til privat at leve for?
• Gennem året hæve penge i virksomheden fra f.eks. kassen
• Tager varer med fra virksomhedens lager
• Virksomheden betaler nogle af ejerens private regninger
Hvordan registreres udbetaling af egenkapitalen?
• Lovgivning:
Ejer skal holde regnskab med, hvad der bruges til
privatforbrug
13111 Privatforbrug
Saldo
Overføres ved
regnskabsafslutning
til 13110
13110 Egenkapital
Saldo
Privatforbrug – udbetaling af kontanter
Udbetalt kr. 100 til ejeren
13111 Privatforbrug
Saldo
100
12310 Kasse
12320 Bank
12330 Giro
Saldo
100
Gæld til ejere bliver mindre når der
hæves derfor;
Debiteres 13111 - Privatforbrug
Privatforbrug
betaling af ejerens private regninger
Bilag 213
Kr.
Køb af 1 stk. sofa til privatforbrug
7.000
+ moms
1.750
Betalt kontant
8.750
13111 Privatforbrug
Saldo
8.750
12310 Kasse
Saldo
8.750
Hvorfor skal der ikke bruges en momskonto – f.eks.
købsmoms?
Fordi;
Det er til ejeren selv. Ejeren skal betale moms ligesom alle
andre privatpersoner
Privatforbrug
– betaling af ejerens private regninger
Bilag
Kr.
Fra virksomhedens bankkonto er ejerens B-skat
betalt
12320 Bank
13111 Privatforbrug
Saldo
6.400
Saldo
6.400
Når man er selvstændig erhvervsdrivende får
man hele sin ”løn” udbetalt, og man skal selv
sørge for at indbetale skat. Skatten kaldes så
for B-skat og ikke A-skat, som lønmodtagere
betaler.
6.400
Privatforbrug
udlevering af varer fra virksomhedens lager til ejeren privat
Bilag
Kr.
Til privatforbrug er udleveret varer til
kostpris fra virksomhedens lager
+ moms
500
Ialt
13111 Privatforbrug
Saldo
2.500
2.000
2.500
12110 Varelager
Saldo
2.000
14262 Salgsmoms
Saldo
500
Fejl i momsregnskabet 
Regel: Ejeren skal betale moms, hvis ejeren f.eks. tager
varer fra varelageret.
Hvis ejeren ikke gør det, kan ejeren blive anklaget for
snyderi, når SKAT laver kontrol af virksomhedens
regnskab.

similar documents