KEOP előadás MI 20140321

Report
A Tatabányai és Tatai szennyvíztisztító telepek
fejlesztése és üzemeltetési tapasztalatai
Északdunántúli Vízmű Zrt.
www.edv.hu
-
Az ÉDV ZRt. Környezetvédelmi tevékenysége
A szennyvíztisztítási technológia fejlődése
Tatabányai fejlesztés megvalósítása
Tatai fejlesztés megvalósítása
Északdunántúli Vízmű Zrt.
www.edv.hu
Az Északdunántúli Vízmű Zrt. Működési
területe
Az Északdunántúli Vízmű Zrt. SAP
integrált moduljai
SAP R3 keretrendszer
Alapmodulok
ÉDV Zrt. Fejlesztései
Pénzügy-számvitel modul (FI)
Villamosenergia modul
Kontrolling modul (CO)
Víztermelés modul
Készletgazdálkodási modul (MM)
Menetlevél modul
Eszközgazdálkodási modul (AM)
Hálózati veszteségelemzési
Karbantartási modul (PM)
modul
Személyi erőforrás modul (HR)
Munkalap modul
Iparági megoldások
Víz- és csatornadíj számlázás, ügyfélkapcsolat (IS-U)
Telefonos ügyfélkapcsolat (BCM)
Minőségirányítási rendszereink
ISO 9001 minőségirányítási rendszer
Középpontjában a FOGYASZTÓ áll.
OSHAS 18001 minőségirányítási rendszer
Középpontjában a DOLGOZÓ áll.
IEC27001 minőségirányítási rendszer
Középpontjában a INFORMÁCIÓ áll.
ISO 14001 minőségirányítási rendszer
Középpontjában a KÖRNYEZET áll.
Szennyvíztisztítás fajlagos villamos
energiafelhasználása kWh/m3
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
Fajlagos energia kWh/m3
1
0.5
0
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2112.
2113.
Kifogástalan minősítésű önellenőrzés szerinti tisztított szennyvíz mintaszám/összes
önellenőrzés szerinti tisztított szennyvíz mintaszám
100
95
90
85
80
75
70
65
Kifogástalan minősítésű önellenőrzés szerinti
tisztított szennyvíz mintaszám/összes
önellenőrzés szerinti tisztított szennyvíz…
60
55
50
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Kifogásolt szennyvízminták aránya
minden tisztítóban az összes mintához viszonyítva(%)
80.00
70.00
Kifogásolt szennyvízminta %
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
Kifogásolt szennyvíz minták
Regionális I.
27.12
ÉDV
0.00
Regionális II.
21.78
Regionális III.
57.10
Regionális IV.
80.00
A szennyvíztisztítási technológia
fejlődése
A szennyvíztisztítás tulajdonképpen része annak az anyag és
energia körfolyamatnak, amely évmilliók óta lejátszódik a
természetben.
Napenergia
Víz
Széndioxid
Növények által hasznosítható
szervetlen vegyületek
Oxigén
cukor
Egyszerű szerves vegyületek
Bonyolult szerves vegyületek
Egyszerű szerves vegyületek
Energia
Oxigén
Bonyolult szerves vegyületek
Pl. fehérjék
Vízben élő mikroorganizmusok
Növények által hasznosítható
szervetlen vegyületek
Széndioxid
Víz
Szervetlen N és P
A szennyvíztisztító telep feladata
a szennyvízben lévő szerves vegyületek lebontása
szervetlenné olyan mértékben, hogy
az élővizekben lévő mikroorganizmusok meg tudjanak
birkózni a maradék szerves anyag lebontásával
A természet egyensúlyi állapotok felborulása nélkül.
Miért is lett kiemelt téma a nitrogén és
foszforeltávolítás?
A mikroorganizmusok által felvételre nem kerülő
nitrogén és foszformennyiség
a természetes befogadókba, élővizekbe kerülve,
felboríthatja azok ökológiai egyensúlyát.
És elindítja az
EUTROFIZÁCIÓT!
Környezetünk fenntarthatósága
érdekében növelni kell a tisztítás
hatékonyságát!
-
Lakosság számának növekedése
Bebocsájtott szennyvíz minőségi változása
Felelősséggel tartozunk a környezetünk iránt!
A 28/2004. (XII.25.) KvVm rendelet szabályozza az előírt kibocsátási
határértékeket
Mindkét projektben a befogadó az Által-ér.
 A tatabányai szennyvíztisztító telepről elfolyó víz befogadója az
Által-ér, amely a tatai Öreg-tó vízgyűjtő területéhez tartozik. A tatai
Öreg-tó védelme érdekében rendkívül szigorú határértékek.
 A tatai szennyvíztisztító telepről elfolyó tisztított víz befogadója
az Által ér, a tatai Öreg-tó alatti szakaszán
2011. január 1-től már az új kibocsátási határértékeknek
megfelelő tisztítást kell biztosítani mindegyik telepen.
A szigorított határértékek szerinti Indikátorok
Tatabánya:
Tisztított szennyvíz paraméterei
Mértékegység
Kiindulási érték
Dátum
Célérték
Dátum2
NH4-N
g/m3
5
2007
5
2011
KOLK
g/m3
75
2007
75
2011
BOL5
g/m3
25
2007
25
2011
öP
g/m3
1
2007
1
2011
öN
g/m3
30
2007
10
2011
öLa
g/m3
35
2007
35
2011
Tisztított szennyvíz paraméterei
Mértékegység
Kiindulási érték
Dátum
Célérték
Dátum2
NH4-N
g/m3
15
2007
5
2011
KOLK
g/m3
102
2007
75
2011
BOL5
g/m3
26
2007
25
2011
öP
g/m3
7
2007
2
2011
Fényes fasori átemelő kapacitása
l/s
170
2007
220
2011
Tisztított szennyvíz aránya
%
87,2
2007
92,9
2011
Tata:
Tatabányai szennyvíztisztító telep
Az Északdunántúli Vízmű Zrt. tatabányai szennyvíztisztító telepének fejlesztésére Környezet
és Energia Operatív Program (KEOP) keretében nyert támogatást.
A Támogatási Szerződést 2011 februárjában írták alá, a szennyvíztisztító telep
kivitelezési munkálatai pedig novemberben kezdődtek meg.
A fejlesztés teljes költsége 1.459.864 ezer Ft, amiből
az Európai Unió és a Magyar Állam 1.112.497 ezer Ft támogatást nyújtott
ÉDV Zrt. Önrész: 347.367 ezer Ft.
Kivitelező:
Mérnök:
Strabag MML
Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft.
A tárgyi KEOP projektek által érintett települések meglévő és az
újonnan létesített rendszereinek részletes vagyonleltárának és
vagyonértékelésének elkészítése is megvalósult!
Tatabányai szennyvíztisztító telep
Tata:
Az Északdunántúli Vízmű Zrt. tatai szennyvíztisztító telepének fejlesztésére Környezet és
Energia Operatív Program (KEOP) keretében nyert támogatást.
A Támogatási Szerződést 2011 februárjában írták alá, a szennyvíztisztító telep
építési munkálatai pedig novemberben kezdődtek meg.
A fejlesztés teljes költsége 1.307.049 ezer Ft, amelyből az
Európai Unió és a Magyar Állam 1.110.991 ezer Ft támogatást nyújt.
ÉDV Zrt. Önrész: 196.058 ezer Ft .
Kivitelező:
Konzorciumi Vezető:
Konzorciumi Tag:
Mérnök:
S-A Tatai Konzorcium
SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és
Tervező Kft.
Tatai szennyvíztisztító telep
Összegzés
-
Bebocsájtott szennyvíz mennyiségének változása,
Bebocsájtott szennyvíz minőségének változása,
Az ÉDV Zrt. Környezettudatos vezetése,
Pályázati lehetőségek, Uniós és Állami támogatások.
Együttesen biztosították, hogy a
Tatabányai és a Tatai szennyvíztisztító telep
környezetterhelése a fejlesztések következtében
jelenősen csökkenni tudott!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

similar documents