Projektleder Johanne Leth Nielsen, Friluftsrådet

Report
Velkommen til
Kløverstier – et projekt
der forener oplevelse
med motion
Inspirationsmøde 15. januar
2013, Middelfart og 17.
januar 2013, Brøndbyøster
Hvad er Kløverstier?
•
Stier til motion, frisk luft og oplevelser der skal gøre
det interessant at bevæge sig i det fri.
•
Stier der skal skabe gode muligheder for at både
lokale borgere og turister let kan komme ud i det fri
og gå, løbe eller cykle en afmærket, opmålt rute.
•
Stier der skal få brugerne til at ”falde over” tilbuddet.
•
Stier der skal give lokale brugere og turister
information om de interessepunkter, de passerer på
deres tur i det fri.
•
Stier der skal øge den lokale befolknings
opmærksomhed på mulighederne i lokalområder –
både de kulturelle, naturoplevelserne, foreningerne
og aktivitetsstederne.
2
Fakta om Kløverstiprojektet
•
Projektet er finansieret af Nordea-fonden og Tips- og Lottomidlerne til
Friluftsliv med tilsammen 6½ mio. kr.
•
Kløverstiprojektet ledes af et partnerskab mellem DGI, DIF, Dansk
Firmaidrætsforbund og Friluftsrådet og har øverst en styregruppe med
repræsentanter fra de fire organisationer og Nordea-fonden.
•
Projektet ledes dagligt i Friluftsrådet
•
Kløverstikonceptet er udviklet i tæt samarbejde med 10 pilotkommuner
3
Der er i december 2012 åbnet Kløverstier i
12 kommuner:
•
Aabenraa Kommune
Der er flere Kløverstier på vej i 15 – 20
•
Brøndby Kommune
forskellige nye kommuner landet over i 2012/13.
•
Høje-Taastrup Kommune
•
Kolding Kommune
•
Lolland Kommune
•
Middelfart Kommune
•
Norddjurs Kommune
•
Odsherred Kommune
•
Rebild Kommune
•
Ringkøbing-Skjern Kommune
•
Vejle Kommune
•
Hedensted
Kontaktoplysninger til de ansvarlige i kommunerne kan findes på www.kløverstier.dk
4
I øjeblikket arbejder mange nye kommuner
med Kløverstier:
•
Vejen Kommune
•
Syddjurs Kommune
•
Ishøj Kommune
•
Svendborg Kommune
•
Solrød Kommune
•
Lemvig Kommune
•
Guldborgsund Kommune
•
Hjørring Kommune
•
Kalundborg Kommune
•
Allerød Kommune
5
Krav til Kløverstier
1. Kløverstierne består af 4 ruter med hver sin farve
2.
·
Grøn rute skal være 2,5 km
·
Blå rute skal være 5 km
·
Rød rute skal være 7,5 km
·
Sort rute skal være 10 km eller længere
Alle 4 ruter skal udspringe samme sted fra en central plads eller et
andet knudepunkt i byen
Det skal være et naturligt samlingspunkt i byen som for eksempel et torv, en
plads, idrætshal eller lignende.
6
Krav til Kløverstier - fortsat
3.
De 4 ruter i en Kløversti skal have mindst muligt sammenfaldende
forløb for at sikre de mest spændende og alsidige valg for brugerne
Kløverstierne må dog gerne være sammenfaldende med andre rekreative ruter
som for eksempel Sundhedsspor, Spor i Landskabet eller andre lokale stier.
4.
Planlægningen af Kløverstier skal ske på baggrund af en
borgerinddragende proces
De lokale borgere, foreninger, klubber, skoler og institutioner ved, hvad der
rører sig, hvilke tilbud der trænger til nyt liv, hvilke lokale historier der kan
fortælles, hvilke aktivitetstilbud skolerne har brug for, og hvilke lokale natur- og
kulturseværdigheder institutionerne gerne vil besøge. Lokale
turismeorganisationer og virksomheder som for eksempel hoteller har typisk
også kendskab til efterspørgslen efter rekreative muligheder i lokalområdet.
•
7
Krav til Kløverstier - fortsat
5.
Kløverstierne skal have en passende mængde interessepunkter
Der skal være mest mulig spændende formidling undervejs, samtidig med at
brugervenligheden i både de trykte og elektroniske medier skal sikres.
Interessepunkterne kan formidles gennem tekst, fotos og film, som der bør
være et passende forhold mellem. Mængden af interessepunkter vil afhænge af
lokale forhold. Et vejledende antal er:
8
·
Grøn rute (2,5 km) : 4 - 6 interessepunkter
·
Blå rute (5 km)
: 5 - 7 interessepunkter
·
Rød rute (7,5 km)
: 6 - 8 interessepunkter
·
Sort rute (> 10 km) : min. 10 interessepunkter
Krav til Kløverstier - fortsat
6. Kløverstiernes indhold skal være af høj kvalitet og skal revideres og
opdateres minimum en gang om året
·
Interessepunkter på Kløverstierne kan være aktivitets- og
bevægelsesmuligheder, oplevelsesmuligheder, natur- og
kulturseværdigheder, friluftsfaciliteter, historiske steder, steder af
okal betydning og meget andet.
·
Interessepunkterne skal være spændende for både lokale brugere af
stierne og besøgende ude fra, og deres indhold skal formidles på en ny
måde.
·
Der skal minimum en gang om året etableres nye interessepunkter, eller de
eksisterende skal opdateres i forhold til den formidling, der er knyttet til
dem i form af tekst, fotos eller film.
9
Krav til Kløverstier - fortsat
7.
Formidling af Kløverstierne og deres seværdigheder skal som minimum
ske gennem Endomondos mobil applikation og en trykt folder
·
Ruter og interessepunkter oprettes i Endomondos mobil applikation (og fra juni
2012 også på www.endomondo.com) med ruter på kort samt tekst, billeder og
film. Det er valgfrit, om man ønsker at fremhæve ruterne (få dem til at
fremtræde øverst på listen over anbefalede ruter) for 1000,- kr. per kløverrute
per år (inkl. moms). I alt 4000,- kr. per Kløversti per år.
·
Der skal udarbejdes en trykt folder i fast skabelon i Kløverstiernes design med
kort, tekst og billeder.
10
Elektronisk formidling
Projektet har indgået et samarbejde med Endomondo, således at Kløverstierne bliver
en del af Endomondo som anbefalede ruter.
Endomondo er et forum hvor man på en sjov, social og motiverende måde, via sin
mobiltelefon, kan ”tracke” løbeture, cykelture og andre sportsgrene. Fra den 14.
oktober 2011 vil man også kunne finde vej på Kløverstierne og læse, se og høre om
seværdigheder undervejs på ruterne.
Kommunerne oploader selv ruteforløb og beskrivelser/billeder/film.
Kløverstierne bliver mod betaling af et lille beløb fremhævet som de øverst anbefalede
et år ad gangen.
Endomondo er et dansk firma med 12 mio. brugere på verdensplan. I Danmark er der
ca. 600.000 registrerede brugere.
11
Krav til Kløverstier - fortsat
8. Kløverstikonceptets skilteprogram og designmanual skal anvendes
•
Designmanualen er fleksibel og tillader indpasning i lokale skilteprogrammer.
Der er frit leverandør- og producentvalg.
·
Det er vigtigt at sikre ensartethed i vejvisningen i både den fysiske skiltning, i
den trykte folder og i Endomondo.
·
Alle ruter skal kunne tilgås fra begge retninger.
9.
Sponsorlogoer og reklameskilte må ikke anvendes i Kløverstifolderen
eller opsættes på Kløverstiernes faste installationer som pæle,
informationsskilte og formidlingstavler
10. Alle ruter (forløb og indhold) skal inden endelig etablering godkendes
i Friluftsrådet
Når ruteforløbene og interessepunkterne er vedtaget i kommunen, skal de
fremsendes til godkendelse i Friluftsrådet.
12
Krav til Kløverstier - fortsat
11. Kløverstierne skal være færdigetablerede inden årsskiftet 2014/15
13
Events på Kløverstierne
•
Pinsetur, nytårstur, sov for borgere
•
Årlig Kløverstidag
•
Skolernes motionsløb
•
Guidede ture med naturvejledere
•
Udfordre borgerne gennem Endomondo
•
De lokale foreninger kan flytte deres aktiviteter ud på Kløverstierne
•
Skolerne kan bruge formidlingen i deres undervisning
•
Institutioner kan gå tur på Kløverstierne
•
Osv.
14
Hvad koster det?
•
50.000 – 100.000 kr. til indkøb af skilte, pæle, stolper, maling,
infostandere o. lign.
•
Arbejdstid til nedgravning af pæle mv.
•
Arbejdstid til projektledelse i forvaltningen
•
1.000,- kr. per rute per år hvis de skal promoveres hos Endomondo (4.000,- kr.
per Kløversti)
Økonomisk tilskud
•
25.000,- kr. i tilskud til skilte, pæle, osv. til 1. Kløversti á 4 ruter, 20.000,- kr.
til 2. Kløversti á 4 ruter og 15.000,- kr. til 3. Kløversti á 4 ruter.
•
15
Tilskud til foldere og åbningsarrangementer 3.500 kr. per Kløversti
Hvad nu?
1. Beslut om det er det I ønsker, nedsæt projektgruppe og en koordinator.
2. Afhold brainstormmøde (a la ”Hvad skal Kløverstierne bruges til her i vores
bydel?”)
3. Fastlæg hvor Kløverstierne skal udspringe fra
4. Indsend projektbeskrivelse med tidsplan og finansieringsplan
til Friluftsrådet
5. Involver lokale borgere og foreninger i
fastlæggelse af ruteforløb og valg af
interessepunkter
6. Osv…
16
Hvor kan man finde mere information?
•
www.kløverstier.dk – find fakta, oplæg, projektbeskrivelser, manualer,
pressemeddelelser mv.
•
Følg Kløverstierne på Facebook (www.facebook.com/Kløverstier)
•
Hos Friluftsrådet – projektleder Johanne Leth Nielsen, tlf. 33280435,
[email protected]
•
Hos kredsbestyrelserne
•
Hos dem der har etableret Kløverstier – find kontaktoplysninger til de ansvarlige
på ovenstående hjemmeside
•
Hos partnerskabsorganisationerne – find kontaktoplysninger på ovenstående
hjemmeside
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Tak for i dag
www.kløverstier.dk
28

similar documents