CHESTIONAR PROFESORI MEDIUL PREUNIVERSITAR

Report
SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ROMÂNIA: ATITUDINI,
OPINII ȘI REPREZENTĂRI SOCIALE
- CADRE DIDACTICE DIN SISTEMUL PREUNIVERSITAR -
Ianuarie 2013
București
METODOLOGIE

Prezentul demers de cercetare reprezintă o evaluare a opiniilor cadrelor didactice preuniversitare
privind diferite aspecte ale sistemului de învățământ din România.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion național de profesori preuniversitari, fiind cuprinse toate
cele trei niveluri de învățământ, cu următoarea distribuție ponderată: învățământ primar 17%,
învățământ gimnazial 46%, învățământ liceal 37%. În eșantion, au fost incluși 86% profesori
titulari și 14% profesori suplinitori. În ceea ce privește structura eșantionului în funcție gradul
didactic, respondenții prezintă următoarea distribuție: 18% – Definitivat, 19% – Gradul II, 52% –
Gradul I, 10% – fără grad didactic.

Volumul eșantionului a fost de 820 de respondenți, marja de eroare fiind de ± 3.5%.

Datele au fost culese în perioada 15-18 ianuarie.

În procesul de culegere a datelor a fost folosită metoda CATI (Computer-Assisted Telephone
Interviewing).
2
Cum apreciați, în general, sistemul educațional din
România?
Foarte prost,
8%
Foarte bun, 2%
Prost, 19%
Bun, 38%
Nici bun, nici
rău, 33%
3
Cum apreciați evoluția următoarelor aspecte legate de
învățământul preuniversitar din ultimii 10 ani?
Negativă
Nici negativă nici pozitivă
Finanțarea învățământului
preuniversitar
Implicarea părinților în procesul
eduațional
Calitatea învățământului
secundar profesional și de
ucenici
NS/NR
77%
Nivelul de salarizare
Interesul elevilor față de școală
Pozitivă
19%
75%
18%
66%
26%
63%
57%
26%
24%
4%
7%
8%
10%
8%
12%
4
Cum apreciați evoluția următoarelor aspecte legate de
învățământul preuniversitar din ultimii 10 ani?
Negativă
Nici negativă nici pozitivă
Prestigiul social al profesorilor
55%
Nivelul de pregătire al elevilor
55%
Descentralizarea procedurii de alegere a conducerii
unităților de învățământ
47%
Calitatea învățământului secundar liceal
45%
Performanțele sistemului de învățământ preuniversitar
Performanțele sistemului de învățământ universitar
39%
36%
Pozitivă
NS/NR
27%
17%
35%
28%
39%
42%
38%
10%
21%
13%
19%
20%
5
Care este cea mai bună metodă de admitere la liceu?
Alta, 1%
Repartizare:
media din
învățământul
gimnazial, 3%
Repartizare:
media obținută
la un examen
național, 15%
Examen de
admitere la
liceu, 81%
6
În ce masura credeti că următorii actori ar trebui să aibă un
cuvânt de spus în alegerea conducerii școlilor și liceelor?
Mare măsură
Nici mare nici mică măsură
66%
Cadrele didactice
Comitetele de părinți
26%
63%
Autoritățile locale
Ministerul Educației
Mică măsură
26%
55%
49%
35%
16%
NS/NR
8%
10%
11%
34%
7
În școala/liceul în care predați, în ce măsură vă
confruntați cu următoarele probleme?
În foarte mare măsură
În mare măsură
Dotarea precară a sălilor și laboratoarelor
În mică măsură
13%
În foarte mică măsură
33%
Deloc
26%
13%
NS/NR
15%
9%
38%
Rezultate slabe la învățătură ale elevilor
32%
12%
8%
7%
26%
Atitudinea necuviincioasa a elevilor față de profesori
31%
19%
17%
4%
21%
Atmosfera, relațiile tensionate dintre elevi
33%
21%
20%
4%
Siguranța scăzută în școala
15%
24%
25%
32%
8
În școala/liceul în care predați, în ce măsură vă
confruntați cu următoarele probleme?
În foarte mare măsură
În mare măsură
În mică măsură
În foarte mică măsură
Deloc
NS/NR
3%
17%
19%
17%
20%
Managementul defectuos/slab al școlii/liceului
20%
39%
2%
Lipsa profesorilor titulari
Slaba pregătire a cadrelor didactice
Lipsa curățeniei în incinta școlii
Atmosfera, relațiile tensionate dintre profesori
Atitudinea agresivă a profesorilor în relatie cu elevii
2%
13%
24%
1%
11%
1%
9%
1%
6%
23%
19%
16%
24%
36%
25%
35%
27%
30%
28%
37%
41%
47%
9
În ce masură sunteți de acord cu următoarele afirmații?
Dezacord total
Dezacord parțial
Acord parțial
Nici acord nici dezacord
61%
Acord total
8% 8% 10%
13%
Clasa a IX-a ar trebui să fie organizată de către școlile
generale
44%
8% 10%
15%
23%
Clasa pregătitoare ar trebui să fie organizată de către
școlile generale
35%
15%
13%
21%
16%
Minoritățile etnice ar trebui să beneficieze de instituții
de învățământ preuniversitar în limba maternă
23%
14%
13%
23%
27%
Statul ar trebui să promoveze concurența între școli
oferind finanțări diferențiate
10
În ce masură sunteți de acord cu următoarele afirmații?
Dezacord total
Dezacord parțial
Nici acord nici dezacord
Locurile speciale pentru grupurile defavorizate ar trebui
menținute în învățământul preuniversitar
Instituțiile de învățământ preuniversitar ar trebui să
găsească și surse alternative de finanțare
Școlile și liceele ar trebui să acorde o pondere mai
mare educației informale în curriculumul la decizia
școlii
12% 10%
5%6% 11%
18%
32%
Acord parțial
Acord total
31%
29%
45%
2%
4% 14%
33%
47%
11
Care credeți că sunt principalele cauze ale promovabilității
scăzute din ultimii 3 ani la examenul de Bacalaureat?
85%
Nivelul scăzut al pregătirii elevilor
23%
Înăsprirea măsurilor de supraveghere
Schimbarea structurii examenului de
bacalaureat la nivelul disciplinelor de examen
16%
Creșterea gradului de dificultate al subiectelor
15%
Incapacitatea profesorilor de a se adapta
schimbărilor privind examenul de bacalaureat.
Dezinteresul elevilor și părinților față de școală
5%
3%
Altele
4%
NS/NR
7%
Procente cumulate
12
Sunteţi de acord cu modalitatea actuală de organizare
a învățământului pentru disciplina Religie?
Nu,
27%
Cum ar trebui să fie organizată
această disciplină?
Disciplină opțională sub
forma istoriei religiilor
Da, 73%
46%
20%
Disciplină obligatorie
Disciplină obligatorie sub
forma istoriei religiilor
15%
14%
Nu ar trebui predată deloc
NS/NR
4%
13
În ce măsură vi se pare oportună implementarea unui
sistem de calificative care să ierarhizeze instituţiile de
învăţământ preuniversitar din România?
În foarte mică
măsură, 18%
NS/NR, 2%
În foarte mare
măsură, 19%
În mică măsură,
14%
În mare măsură,
28%
Nici în mică, nici
în mare măsură,
20%
14
Cum apreciaţi informaţia, conţinutul programei şcolare a
disciplinei principale pe care o predaţi?
1
2
3
4
5
Media: 2.2
Prea multă
32%
26%
33%
6% 3% Prea puțină
Media: 3.2
Greu de înţeles de către elevi
24%
23%
38%
10% 6%
Ușor de înțeles de
către elevi
Media: 2.7
Prost structurată
23%
19%
35%
15% 8%
Bine structurată
Media: 3.3
Nefolositoare
10%
17%
32%
19%
21%
Folositoare
20%
21%
Ușor de predat
Media: 2.5
Dificil de predat
10% 14%
35%
15
Opinia despre uniformele școlare
NS/NR, 3%
Elevii nu ar trebui
să poarte uniforme
şcolare, 8% Ar trebui să fie
purtate doar la
ciclul primar, 5%
Ar trebui să fie
purtate doar la
ciclurile primar şi
gimnazial, 13%
Ar trebui să fie
purtate la toate
ciclurile primar,
gimnazial şi liceal,
71%
16
În anul 2012, în şcoala Dvs., cât de des aţi auzit de
cazuri de...?
Des și foarte des
Rar și foarte rar
NR
50%
Elevi care să fumeze în școală
37%
28%
Elevi care să fie amenințați, loviți de alți elevi
Elevi care să abandoneze școala
18%
Elevi care să fie victime ale violenței în familie
17%
Elevi care să consume băuturi alcoolice în școală
Deloc
9%
53%
18%
60%
22%
56%
33%
13%
25%
57%
17
În anul 2012, în şcoala Dvs., cât de des aţi auzit de
cazuri de...?
Des și foarte des
Rar și foarte rar
Profesori amenințați sau loviți de elevi
9%
Eleve care au rămas însărcinate
8%
Elevi care să consume droguri
6%
Elevi amenințați sau loviți de profesori
5%
Deloc
NR
35%
55%
41%
20%
29%
49%
72%
65%
18
După părerea dvs. care din categoriile de elevi de mai
jos reuşesc cel mai bine în viață în România de azi?
(Răspuns multiplu)
48%
Cei cu multă carte
32%
Cei cu multe relaţii şi pile
26%
Cei care sunt îndrăzneţi
22%
Cei care au iniţiativă
17%
Cei care muncesc din greu
13%
Cei cinstiţi
5%
Cei lipsiţi de scrupule
4%
Cei care ştiu să linguşească persoane…
Cei care ştiu să fure
Cei care se supun ordinelor
Alţii
NS/NR
Munca și cinstea ocupă
doar poziția 5, respectiv 6
în ierarhie.
3%
1%
2%
1%
19
În ce măsură consideraţi că şcoala Dvs. poate pregăti un
elev să fie admis la liceu / facultate fără ca acesta să
primească meditaţii particulare?
În mică
măsură, 15%
În foarte mică
măsură, 3%
NS/NR, 2%
În foarte mare
măsură, 29%
În mare
măsură, 52%
20
Dvs. oferiţi meditaţii particulare elevilor?
NR, 2%
Da, 22%
Nu, 76%
21
Care sunt cele mai importante lucruri pe care elevii ar
trebui să le înveţe la şcoală pentru a avea succes pe
piaţa muncii?
49%
Să cunoască mai multe limbi străine
Să îşi însuşească informaţiile,
cunoştinţele din manuale
34%
32%
Să fie muncitori
25%
Să aibă iniţiativă
15%
Să utilizeze calculatorul
13%
Să lucreze în echipă
7%
Să îşi asume riscuri
Să fie politicoşi
4%
Să respecte ordinele superiorilor, şefilor
4%
Să fie credincioşi
Procente cumulate
2%
22
Dvs. sunteţi sau nu de acord cu următoarele
afirmații…?
Acord total
Mai degrabă de acord
Mai degrabă dezacord
Preoţii nu ar trebui să influenţeze modul în
care votează oamenii
Ar fi mai bine pentru România dacă funcţiile
publice ar fi ocupate mai ales de oameni
credincioşi
Politicienii care nu cred în Dumnezeu nu ar
trebui să ocupe funcţii publice
53%
18%
13%
14%
24%
32%
18%
Dezacord total
28%
NS/NR
13% 14% 6%
17% 8%
31%
9%
23
Pe o scală de la 1 la 10 unde 1 înseamnă deloc importantă și
10 foarte importantă, cât de importantă este religia în viaţa
dvs.?
26%
Media: 7.4
19%
14%
13%
11%
7%
4%
4%
Foarte importantă
9
8
7
6
5
4
3
2%
2
1%
1%
Deloc importantă
NS/NR
24
În ce măsură sunteţi sau nu de acord cu următoarele
afirmaţii...?
Acord total
Mai degrabă de acord
Mai degrabă dezacord
Dezacord total
NS/NR
3%
Ar fi bine ca experţii, nu oamenii politici, să ia
deciziile cu privire la ce e important pentru
România
54%
27%
8%
8%
6%
Ar fi bine ca Guvernul să îi impoziteze mai mult pe
cei bogaţii şi să îi subvenţioneze pe cei săraci
Ar fi bine ca România să aibă un conducător
puternic, care nu îşi bate capul cu parlamentul şi
cu alegerile
Ar fi bine ca autorităţile religioase să avizeze
legile care privesc familia
44%
24%
12%
29%
24%
29%
22%
26%
13%
9%
17%
12%
22%
11%
25
Am dori să ne spuneţi părerea dvs. privind următoarele afirmaţii, dând
note de la 1 la 10. 1 înseamnă că sunteţi cu totul de acord cu afirmaţia
din stânga, iar 10 că sunteţi cu totul de acord cu afirmaţia din dreapta
25%
22%
9%
5%
Diferenţele între
veniturile oamenilor ar
trebui să fie mai mici
6%
2
3
6%
4
5
6
9%
7%
7%
7
5%
8
9
Diferenţele între
venituri ar trebui să fie
mai mari pentru a
încuraja efortul
individual
26
Am dori să ne spuneţi părerea dvs. privind următoarele afirmaţii, dând
note de la 1 la 10. 1 înseamnă că sunteţi cu totul de acord cu afirmaţia
din stânga, iar 10 că sunteţi cu totul de acord cu afirmaţia din dreapta
24%
23%
11%
6%
Proprietatea de stat
ar trebui să se
extindă şi să se
dezvolte
2
7%
3
6%
4
6%
5
6
6%
7
6%
8
5%
9
Proprietatea privată
ar trebui să se
extindă şi să se
dezvolte
27
Am dori să ne spuneţi părerea dvs. privind următoarele afirmaţii, dând
note de la 1 la 10. 1 înseamnă că sunteţi cu totul de acord cu afirmaţia
din stânga, iar 10 că sunteţi cu totul de acord cu afirmaţia din dreapta
26%
18%
14%
6%
4%
Statul ar trebui să îşi
asume mai multă
responsabilitate
pentru bunăstarea
fiecăruia
2
3
8%
7%
4
6%
5
6
6%
7
5%
8
9
Fiecare individ ar
trebui să îşi asume
mai multă
responsabilitate
pentru propria
bunăstare
28
Cât de greu sau uşor consideraţi că se obţin următoarele
grade didactice în sistemul educaţional românesc?
Greu și foarte greu
67%
Doctoratul
Gradul I
Gradul II
Definitivatul
Titularizarea
51%
Ușor și Foarte ușor
NS/NR
19%
14%
42%
59%
7%
35%
52%
6%
42%
71%
6%
24%
4%
29
Aveţi de gând să vă schimbaţi locul de muncă în
viitorul apropiat?
NS/NR,
5%
Da, 8%
De ce?
Nemulțumirea față de
nivelul veniturilor
Dorința de a se reprofila
Nu,
86%
Degradarea sistemului de
învățământ
Neocuparea postului de
titular
NR
65%
10%
6%
3%
16%
30
Cum ați caracteriza cunoștințele dvs. în utilizarea
calculatorului?
Sunt expert în utilizarea calculatorului
4%
Știu foarte multe în privinţa utilizării
calculatorului
25%
Știu destul de multe în privinţa utilizării
calculatorului, pot să îl utilizez singur
57%
Știu foarte puţine în privinţa utilizării
calculatorului, nu m-aş descurca fără
ajutor
Nu ştiu să utilizez calculatorul
12%
14%
Nu pot utiliza un
calculator
2%
31
La locul de muncă aveți acces la:
Da
Nu
Calculator
92%
8%
Internet
90%
10%
32
Ce limbi străine cunoaşteţi și cât de bine?
Cunosc foarte bine
20%
Franceza
17%
Engleza
Maghiara
3%
Rusa
2%
Germana
Cunosc bine
1%
30%
25%
1%
4%
2%
Italiana
1% 1%
Spaniola
1% 1%
33

similar documents