Hvor meget må kvaliteten i et robust og forsvarligt beredskab koste?

Report
Hvor meget må kvaliteten i et robust og forsvarligt beredskab koste?
Jakob Kjellberg
Professor, Sundhedsøkonom
Det Nationale Institut
for Kommuners og Regioners
Analyse og Forskning
Mail fra en borger…
• ”Jeg har læst din udtalelse i forbindelse med artiklen i
Ugeskrift for Læger, hvor du bl.a. ikke forstår, at
samfundet betaler for at cancerpatienter skal holde sig i
live et par måneder ekstra.
Jeg synes det er en underlig holdning at have. Uanset
hvad det koster, synes jeg det er værd med et par uger
eller måneder mere at leve i. Det kan betyde, at disse
patienter får lov at opleve deres første barnebarn!
Hvis samfundet ikke har nok penge nok, må
pengefabrikken lave flere penge.
• Mvh Robert”
Det Nationale Institut
for Kommuners og Regioners
Analyse og Forskning
Vi har pengefabrikker, men ikke
ressourcefabrikker….
• Der er ikke uendelige ressourcer!
• Behov, efterspørgsel, krav… overstiger vores ressourcer
• Altså ikke et spørgsmål om der skal prioriteres, men hvordan
vi vil prioritere.
• Hvis man ikke anerkender ovenstående, så giver økonomi
ikke meget mening
• Og så giver spørgsmålet om hvad noget må koste heller ikke
nogen mening.
Det Nationale Institut
for Kommuners og Regioners
Analyse og Forskning
Elementer i en økonomisk evaluering
Ressourcer
Sundhedsprogram
Omkostninger
• Direkte omk.
• Indirekte omk. (Prod. Tab)
• Uhåndgribelige omk.
Forbedret sundhed
Effekt
Naturlige enheder (CEA)
QALY (CUA)
Betalingsvilje (CBA)
Det Nationale Institut
for Kommuners og Regioners
Analyse og Forskning
Økonomiske evalueringer involverer altid en
sammenligning
af forskellige alternativer
Omkostninger ved A
Konsekvenser af A
Program A
Valg
Konsekvenser af B
Program B
Omkostninger
ved B bliver sammenlignet med forskelle
Når forskelle
i omkostninger
i konsekvenser, er det en marginal analyse
Det Nationale Institut
for Kommuners og Regioners
Analyse og Forskning
Sundhedsøkonomen
• Ting skal vurderes i forhold til offeromkostningen, dvs. den
nytte der tabes ved at man ikke gennemfører projekt A fordi
man bruger pengene på projekt B.
• Nytte måler vi forsimplet i leveår eller kvalitetsjusterede
leveår.
• NICE i englang siger op til £30.000 for et
kvalitetsjusteretleveår (QALY)
– og £80.000 ved end of life for små populationer
• I Danmark har vi brugt 250.000 kr., Norge bruger 500.000 kr.
Det Nationale Institut
for Kommuners og Regioners
Analyse og Forskning
Sundhedsøkonomen
• Vi skal altså vurdere hvor mange kvalitetsjusterede leveår de
enkelte elementer giver – og gange men 250.000 – 700.000
kr.
– Hvor mange kvalitetsjusterede giver en reduktion fra 12 min til 10
i den gennemsnitlige responstid?
– Hvor meget giver det at have læger i ambulancer
– Hvor meget giver en akutlægehelikopter
• Grundlæggede ikke let at svare på, da de kliniske
effektstudier ikke giver et klart svar.
Det Nationale Institut
for Kommuners og Regioners
Analyse og Forskning
Sundhedsøkonomen
• Ting må koste det som folk vil betale for det.
– Og meget tyder på at folk har en høj betalingsvilje for akutberedskaber.
– Tidligere norske studier, har vist at folk vil betale relativt meget for
HEMS relativt til hjerte og knæ
– Dansk betalingsviljestudie af HEMS viser, at der er en betalingsvilje i
størrelsesordnen for en HEMS ordning på ca. 2,5 mia. kr.
• Men man var ikke parat til at fravælge nogle andre offentlige ydelser, veje,
skoler mv.
• Man kan jo ikke have ekstremt høj betalingsvilje for alt, eller i hvert fald ikke
betalingsevne. . .
Det Nationale Institut
for Kommuners og Regioners
Analyse og Forskning
Betalingsvilje per QALY
Substantiel tolkning: Giver WTP per QALY mening?
• Præferencer for behandling afhænger af alvorlighed, lighed, retfærdighed
• WTP for forebyggelse varierer med ulykkestype, ulykkesrisiko, antal involverede
Eksempel: Jones-Lee (1995): Forebyggelse af dødsulykker i London Underground
værdisættes 50% højere end ulykker på vejene
Samlet vurdering:
• Befolkningens WTP per QALY må forventes at variere!
• Der findes ikke én rigtig værdi!
• WTP per QALY giver mulighed for helbredsmaksimering, men sundhedspolitisk
Det Nationale Institut
prioritering har flere mål.
for Kommuners og Regioners
Analyse og Forskning
9
Akutberedskab har værdi ud over de liv der reddes
• Skal akutberedskaber så prioriteres anderledes end diabetes
programmer.
– Ja, den tryghedsskabede effekt er også en effekt.
– Bare meget vanskelig at beregne præcist.
•
•
•
•
Så det er svært at sige hvad en fair pris er!
Så en HEMS må fx koste et sted mellem 0 kr. og 2,5 mia. kr.
så blev man jo så meget klogere. . .
CBA metoden dog ikke anbefalet til prioriteringsspørgsmål
• I sidste ende er det en politisk beslutning.
Det Nationale Institut
for Kommuners og Regioners
Analyse og Forskning

similar documents