PowerPoint Sunusu

Report
İZOLASYON REFRAKTERLER
İLKAY BÜLBÜL
SARA UZUĞ
ONUR KABİL
REFRAKTERLER
Ergime ya da kimyasal bozunma olmadan yüksek sıcaklıklara
dayanma kabiliyeti
 Kimyasal ortamlarda reaksiyona girmemesi ve inert kalması
 Isıl yalıtım kabiliyeti
 Refrakter malzemelerin en önemli özelliği yük altında şekil
değiştirmeye karşı göstermiş oldukları dirençtir.

KİMYASAL YAPIYA GÖRE REFRAKTERLER
•SiO2, ZrO2, B2O3, Al2O3-Zirkonya-Silikat (AZS),
ASİDİK Samot (SiO2-Al2O3), Mullit, Silimoni, Kalbürler
NÖTR
•Al2O3,Grafit
•MgO,MgO.CaO,MgO-Al2O3-Spinel, NA2O,
FeO,Fe2O3,MnO,TiO2,CaO
BAZİK
ÜRETİM YÖNTEMLERİNE GÖRE
Kuru Pres
Yarı Kuru Presleme
Ergitme Döküm (Fused
Cast)
El Kalıbı
Şekillendirilmemiş
REFRAKTER ASTAR DİZAYNI
1.
2.
3.
4.
Çalışma (Aşınma) Astarı
Güvenlik Sabit) Astar
İzolasyon Astarı
Çelik Manto
İZOLASYON REFRAKTERLER




Fırınlarda ve ısıl işlemlerin yapıldığı her türlü tesiste ısı izolasyonu için
yüksek gözenekli (% 40 - % 70 ) izolasyon tuğlaları kullanılır.
Ancak bunlar ateşe dayanıklı değildir.
Bunların üretiminde ya yanarak boşluk yapan maddeler ( odun talaşı,
naftalin ) yada yüksek gözenekli hammadde ( kieselgur ) kullanılır.
1200 oC’ ye kadar hatta daha yüksek sıcaklıklara kadar
kullanılabilen izolasyon tuğlaları hafif ateş tuğlası olarak adlandırılır.
İZOLASYON REFRAKTERLER
Bunlar şamot hafif tuğla, kaolin hafif tuğla ve alüminyum oksit
hafif tuğlalardır.
 İzolasyon tuğlaları soğukta basma dayanımı yaklaşık 700
kg/m3 özgül ağırlıkta, 1,5 MPa ve 1100 kg/m3 ham özgül
ağırlıkta 5 MPa olarak düşüktür.
 Her fırında bulunmayabilir.
 Fırının cüruf bulunan bölümünde kullanılmaz. Cürufun hızlı
soğurması istenir. Cüruf eriğik halde kalırsa refraktere zarar
verir.

Kalite
Tuğla Ebatları (mm)
Çalışma Sıcaklığı
Yoğunluk (Kg/m3)
23 kalite
230*114*64
230*114*76
610*230*64
610*230*76
1260 C°
550
26 kalite
230*114*64
230*114*76
610*230*64
610*230*76
1430 C°
800
28 kalite
230*114*64
230*114*76
1540 C°
900
30 kalite
230*114*64
230*114*76
1650 C°
1040
32 kalite
230*114*64
230*114*76
1760 C°
1250
KIESELGUR(DİATOMİT)
 Doğada bulunabilen, beyaz, tebeşirsi,
sediment taşıdır.
 Ezildiği zaman çok ince, beyaz-bej
bir toza dönüşür.
 Bu tozun aşındırıcı bir etkisi vardır
ve porlu yapısı sebebiyle çok hafiftir.
 Diatomit, silikadan
ve diatom fosillerinden oluşmuştur
ŞAMOT HAFİF TUĞLA
ŞAMOT HAFİF TUĞLA
Yüksek sıcaklık dayanıklı.
 İyi korozyon dayanımı.
 İyi kepeklenme direnci ve aşınma direnci.
 İyi termal şok direnci.
 yüksek mekanik dayanım.
 Yüksek sıcaklık sürünme oranı düşüktür.
 Yüksek sıcaklıkta iyi hacim kararlığı.

KAOLİN HAFİF TUĞLA
KAOLİN HAFİF TUĞLA
Kaolinler tortul ve artık yataklar olarak oluşurlar.
 Artık kaolin yatakları ana kayacın yerinde altere olması ile
oluşurlar.
 Bununla birlikte refrakter malzeme olarak kullanılanlar
genellikle tortul kökenlidirler.
 Ergime dereceleri 1760oC olup, refrakter malzeme olarak
kullanılmaktadırlar

ALÜMİNYUM OKSİT HAFİF TUĞLALAR
ALÜMİNYUM OKSİT HAFİF TUĞLALAR
Küçük hacimli
 Yüksek gözeneklilik yoğunluklu
 İyi yalıtım etkisi
 Yüksek Mekanik şiddeti
 Küçük ısı iletkenliği

UYGULAMA ALANLARI VE SEKTÖRLER
Çimento,
 Demir-çelik,
 Enerji Santralleri,
 Döküm,
 Cam,
 Cam Mozaik,

UYGULAMA ALANLARI VE SEKTÖRLER
Cam Mozaik,
 Seramik,
 Otomotiv,
 Emaye Ve Ev Gereçleri,

UYGULAMA ALANLARI VE SEKTÖRLER
Isıl-işlem V.B. Endüstriyel Gazlı Veya Elektrikli Fırınların
Duvarlarında
 Kazan ve baca izolasyonları da
 Haddehane tesislerinde
 Tav fırınlarında

KAYNAKÇA
1.
2.
3.
http://teknolojikarastirmalar.com/eegitim/yapi_malzemesi/icerik/refrakter.htm#REFRAKTER
TUĞLALAR
http://www.haddemetal.com/tr/Download/Refrakter%20Malze
meler.pdf
http://www.teksanrefrakter.com.tr/makina.asp
KAYNAKÇA
4.
5.
6.
http://turkish.alibaba.com/goods/refractory-chamottebrick.html
Refrakter Malzemeler Ders Notları
David, D. R. ve William, D. C. (2000). Malzeme Bilimi ve
Mühendisliği. (M.Demirkol Çev.). Ankara: Nobel
Dinlediğiniz için teşekkürler…

similar documents