File

Report
Pembinaan Bahan Bantu
Mengajar Untuk Murid
Pemulihan
MOHD SOFI BIN MAN
(210494)
FAZILAH BINTI HAROON
(210166)
PEMBINAAN KIT BAHASA MELAYU
 Kad-kad
bacaan
pelbagai jenis dan
kegunaan
 Buku bacaan bergred

Penggunaan bahan bantu mengajar (BBM)
sememangnya akan memberikan impak
yang positif terhadap murid.

Ianya akan mewujudkan suasana
pembelajaran yang aktif dimana semua
murid melibatkan diri dalam pelbagai
aktiviti yang menyeronokkan.
 Dari segi interaksi pula, penggunaan BBM yang
berpusatkan murid akan menggalakkan interaksi
yang lebih berkesan dalam proses PdP.
 Penggunaan BBM yang menarik dan berwarnawarni dapat memikat murid.
 Dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang
kondusif kepada semua murid kerana mereka
tidak terikat dengan teknik pengajaran tradisional
yang agak membosankan.

Kad bacaan merupakan pelbagai jenis kad
yang dicipta mengikut kreativiti bertujuan
untuk menarik minat pembaca.

Kad bacaan mesti mempunyai ciri-ciri yang
mampu menarik minat murid untuk belajar.

Kad bacaan mestilah mengandungi sukukata
yang jelas, beraneka jenis dan warna

Kad bacaan juga sebaik-baiknya diselitkan
gambar-gambar yang mampu memberikan
keseronokan kepada murid.
BAHAN: AYAT BERGAMBAR, RIBEN,PLASTIK
LAMINATE DAN KOTAK KECIL.



Kad ini mempunyai sukukata
yang berwarna, bergambar, dan
mudah dibaca.
Kad ini juga bersaiz kecil, ini
akan memudahkan murid
membaca di mana sahaja.
Kad ini boleh diguna sebagai bahan bacaan
ringan dan sebagai penanda buku .
BAHAN : AYAT BERGAMBAR,
KAD BUAH STRAWBERI, RING.
Kad ini menarik minat murid
untuk membaca kerana bentuk
dan warnanya.
 Kad ini membentuk
sepohon pokok yang boleh di
pegang, dipusing dan di baca .
BAHAN: KERTAS WARNA, KAD SUKUKATA
BERGAMBAR, PLASTIK.

Kad ini terdiri dari pelbagai warna yang
menarik.

Warna-warna ini mampu menarik minat
murid untuk membacanya

Kad ini juga disertai dengan
gambar-gambar yang
menarik .
BAHAN: PANCING, IKAN BERWARNA WARNI, KAD
GAMBAR.

Permainan kad pancing adalah satu aktiviti
yang sangat menyeronokkan.




Dapat menimbulkan rasa ingin mencuba
dan merasai pengalaman memancing.
Ikan-ikan yang dipancing mengandungi
pelbagai bahan bacaan .
Murid yang berjaya mendapat ikan boleh
membaca kad tersebut.
Hadiah/ganjaran diberi kepada yang berjaya.



Bahan bacaan bergred merupakan bahan
bacaan yang mempunyai aras bacaan yang
bermula dengan yang mudah kepada susah.
Ayat boleh bermula dari satu perkataan,
diikuti dua perkataan, tiga perkataan dan
seterusnya kepada ayat yang lebih panjang.
Bahan bacaan ini disediakan dalam bentuk
kad ring, fail, dan buku.
BAHAN:FAIL , KAD BERGAMBAR.




Bahan bacaan disediakan dalam bentuk fail supaya
murid boleh membaca pelbagai bahan dalam fail
tersebut.
Fail lebih mudah disimpan dan tahan lama.
Murid boleh membaca pelbagai
bahan bacaan.
Menarik minat murid kerana
sukukata nya berwarna dan
bergambar.

Bahan bacaan berring ini adalah bahan yang
sangat mudah untuk dibawa ke mana saja.

Mengandungi bahan bacaan di hadapan dan
di belakang kad.


Di laminate supaya tidak
mudah rosak dan tahan lama.
Sukukata berwarna dan
bergambar dapat menarik
minat murid.
Disediakan dalam bentuk buku yang menarik
 Setiap halaman mengandungi perkataan.
 Halaman satu ada satu perkataan.
 Halaman dua ada dua perkataan.
 Halaman tiga ada tiga perkataan,
dan seterusnya hingga selesai.
 Setiap halaman terdapat
gambar berkaitan dengan
perkataan.


similar documents