Slayt 1 - Karadeniz Teknik Üniversitesi

Report
T.C.
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
UYUM PROGRAMI
24 Eylül 2014
HOŞGELDİNİZ
1
2
PROGRAM
• Açılış
• Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
• Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Akdeniz’in
konuşmaları
• Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Atilla Çimer’in
konuşmaları
• Sorular ve Beklentiler
• Kapanış
• Kokteyl
3
İçerik
1.
2.
3.
4.
5.
Kurumun tarihçesi
Üniversite / Fakülte / Bölüm Yönetimi
Eğitim-öğretim programı ve faaliyetleri
Fakültenin yerleşkesi
Öğrencilerin beklentileri ve soruları
4
TARİHÇE..
• Fatih Eğitim Fakültesi'nin çekirdeğini 19631964 eğitim-öğretim yılında açılan iki yıllık
Fatih Eğitim Enstitüsü oluşturur.
• 1968 yılında öğretim süresi üç yıla
çıkarılmıştır.
• 1978 yılında eğitim süresi dört yıla çıkarılarak
Fatih Yüksek Öğretmen Okulu adını almıştır.
• Fatih Yüksek Öğretmen Okulu, 11 Kasım 1981
tarih ve 2547 sayılı kanun hükmünde
kararname ile "Fatih Eğitim Fakültesi" adıyla
Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesine
alınmıştır.
5
Ufkumuz
Kaynakları ve alt yapısıyla akademik ve idari
personeline uygun çalışma ortamları sunarak her
yönüyle donanımlı öğretmenler yetiştiren
lisansüstü çalışmalarıyla öğretmen eğitiminde
öncü bir eğitim fakültesi olmaktır.
6
ÜLKÜMÜZ
Kaynakları etkin ve verimli kullanarak, bilim ve
teknolojinin ışığında gelişmiş ülkelerin
öğretmenleriyle rekabet edebilen; vatanını, milletini
seven, evrensel değerleri benimseyen
öğretmenlerin yetiştirilmesini gerçekleştirmek
amacıyla araştırma çalışmalarını ve eğitim
hizmetlerini en iyi şekilde yürütmektir.
7
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - İDARİ YAPISI
REKTÖR
PROF. DR. SÜLEYMAN BAYKAL
REKTÖR YARDIMCISI
PROF. DR. NECATİ TÜYSÜZ
REKTÖR YARDIMCISI
PROF. DR. HİKMET ÖKSÜZ
REKTÖR YARDIMCISI
PROF. DR. YUSUF ŞEVKİ HAKYEMEZ
GENEL SEKRETER
PROF. DR. MİĞRAÇ AKÇAY
8
FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ YÖNETİMİ
DEKAN
PROF. DR. ALİ RIZA AKDENİZ
DEKAN YARDIMCISI
DOÇ. DR. ATİLLA ÇİMER
DEKAN YARDIMCISI
YRD. DOÇ. DR. MEHMET AKPINAR
FAKÜLTE SEKRETERİ
YAKUP KURTULDU
9
FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ VE YÖNETİMİ
BÖLÜM
BÖLÜM BAŞKANI
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
DOÇ. DR. HASAN KARAL
EĞİTİM BİLİMLERİ
PROF. DR. HATİCE ODACI
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ
DOÇ.DR. M. KAYHAN KURTULDU
İLKÖĞRETİM
PROF. DR. ŞULE BAHÇECİ
ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI
EĞİTİMİ
PROF. DR. ERTUĞRUL SESLİ
ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ
PROF. DR. İSMAİL HAKKI DEMİRCİOĞLU
ÖZEL EĞİTİM
YRD. DOÇ. DR. ORHAN ÇAKIROĞLU
TÜRKÇE EĞİTİMİ
DOÇ. DR. BİLAL KIRIMLI
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ
PROF. DR. ALİ RIZA AKDENİZ
10
FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ İDARİ YAPISI
BÖLÜM
PROGRAM
ANABİLİM DALI BAŞKANI
(Unvanı, Adı –Soyadı)
YERLEŞİM
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği
Doç. Dr. Hasan KARAL
F BLOK 2. KAT
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
Doç. Dr. Hikmet YAZICI
C BLOK 2. KAT
Eğitim Yönetimi Teftişi
Planlaması ve Ekonomisi
Yrd. Doç. Dr. Hülya KASAPOĞLU
C BLOK 1. KAT
Resim-İş Öğretmenliği
Doç. Dr. Abdullah APAYDIN
B BLOK
Müzik Öğretmenliği
Doç. Dr. M. Kayhan KURTULDU
B BLOK
Sınıf Öğretmenliği
Prof. Dr. Muammer ÇALIK
A BLOK ZEMİN KAT
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Prof. Dr. Şule BAHÇECİ
A BLOK 2. KAT
Okulöncesi Öğretmenliği
Yrd. Doç. Dr. Yasin ÖZTÜRK
A BLOK 2. KAT
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Doç. Dr. Yavuz AKBAŞ
A BLOK 2. KAT
Matematik Öğretmenliği
Doç. Dr. Selahattin ARSLAN
A BLOK 2. KAT
Eğitim Bilimleri
Güzel Sanatlar
Eğitimi
İlköğretim
11
FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ İDARİ YAPISI
PROGRAM
ANA BİLİM DALI BAŞKANI
Unvanı, Adı -Soyadı
YERLEŞİM
Biyoloji Öğretmenliği
Doç. Dr. Atilla Çimer
D BLOK 2. KAT
Fizik Öğretmenliği
Prof. Dr. Ali Rıza AKDENİZ
Kimya Öğretmenliği
Doç. Dr. Suat ÜNAL
D BLOK 1. KAT
Matematik Öğretmenliği
Prof. Dr. Adnan BAKİ
D BLOK 1. KAT
Tarih öğretmenliği
Prof. Dr. İ. Hakkı DEMİRCİOĞLU
D BLOK 3. KAT
Coğrafya Öğretmenliği
Doç. Dr. Ayşegül Şeyhoğlu
D BLOK 3. KAT
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Prof. Dr. M. Muhsin KALKIŞIM
C BLOK 3. KAT
İşitme Engelliler Öğretmenliği
Öğr. Gör. Ahmet
İSKENDEROĞLU
F BLOK 1. KAT
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Yrd. Doç. Dr. Orhan Çakıroğlu
F BLOK 1. KAT
Türkçe Eğitimi
Türkçe Öğretmenliği
Doç. Dr. Bilal KIRIMLI
C BLOK 3. KAT
Yabancı Diller
Eğitimi
İngilizce Öğretmenliği
Yrd.Doç. Dr. Semin KAZAZOĞLU
C BLOK
ZEMİN KAT
BÖLÜM
Ortaöğretim Fen
ve Matematik
Alanları Eğitimi
Ortaöğretim
Sosyal Alanlar
Eğitimi Bölümü
Özel Eğitim
D BLOK 2. KAT
12
AKADEMİK PERSONEL SAYISI
Arş. Gör. Okutman Uzman TOPLAM
Bölümler
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Öğr. Gör.
İlköğretim
3
9
19
7
2
-
1
41
Türkçe Eğitimi
1
2
1
4
2
-
-
10
Güzel Sanatlar Eğitimi
-
3
6
18
2
-
-
29
Özel Eğitim
-
-
4
4
3
-
-
11
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi
-
2
5
2
8
-
1
18
1
2
4
3
3
-
-
13
5
9
3
1
1
-
-
19
2
2
1
-
1
-
1
7
2
1
3
45
40
25
Eğitim Bilimleri
Ortaöğretim Fen ve
Matematik Alanları
Eğitimi
Ortaöğretim Sosyal
Alanları Eğitimi
Yabancı Diller Eğitimi
TOPLAM
12
29
Yabancı Uyruklu
6
-
3
154
1
1
13/b-4
-
-
-
5
-
3
-
6
Enstitü Kadrosu
-
-
-
-
32
-
-
32
GENEL TOPLAM
12
29
45
45
57
4
3
195
13
ÖĞRENCİ SAYISI (2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı)
Birinci Öğretim
2014
İkinci Öğretim
2014
Uzaktan
Eğitim 2014
2014 Toplam
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Kız
Erkek
İlköğretim
1733
700
668
259
2401
Özel Eğitim
316
185
119
125
435
Eğitim Bilimleri
223
91
201
101
302
204
109
175
34
70
Güzel Sanatlar Eğitimi
196
134
33
Türkçe Eğitimi
186
117
44
Ortaöğretim Sosyal Alanlar
Eğitimi
37
Yabancı Diller Eğitimi
Bölüm
Ortaöğretim Fen ve
Matematik Alanları Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi
939
3360
3608
310
745
790
616
627
506
515
283
447
545
24
229
138
387
465
29
230
146
376
426
74
111
120
53
21
74
32
TOPLAM
3155
1701
6622
7128
Pedagojik Formasyon
Eğitimi Sertifika Programı
932
602
GENEL TOPLAM
4087
2303
608
21
38
2013
Genel
Toplam
164
1099
21
Erkek
2014 Genel
Toplam
38
3459 1816
1534
1099
608
21
38
3459 1816
8156
14
Eğitim Öğretim Faaliyetleri
• Bilgi Paketi
• Akademik Takvim
• K.T.Ü. Önlisans ve Lisans EğitimÖğretim Sınav Değerlendirme Ve
Öğrenci İşleri Yönetmeliği
• Derse Kayıt/Ders Seçme/
Danışmanlık Hizmeti
• Lisans Eğitiminin Süresi
• Ders Sayıştırma ve Muafiyet
• Devamsızlık ve Rapor
• Sınavlar (Arasınav, Final,
Bütünleme,…)
• 1,8 Barajı
• Uzaktan Eğitimle Yürütülen
Dersler
• Yatay Geçişler (Kurum-içi,
Kurumlararası)
• Çift-anadal ve yandal
programları
• Ön-şartlı dersler
• Yaz Okulu
• ERASMUS/FARABİ öğrenci
hareketliği programı
• Öğrenci kulüpleri
• Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
• Öğrenci Dilekçesi
• ….
15
Bilgi Paketi - Akademik Takvim
• Bilgi Paketi
• http://www.ktu.edu.tr/obs
• Akademik Takvim
• http://www.ktu.edu.tr/
• http://www.ktu.edu.tr/ktu-akademiktakvim
• (http://www.ktu.edu.tr/enformasyon/akademik2014.pdf)
16
Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans Ve Lisans
Eğitim-öğretim Sınav Değerlendirme Ve Öğrenci
İşleri Yönetmeliği
• Resmi Gazete Tarihi: 11.10.2012
• Resmi Gazete Sayısı: 28438
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS
VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SINAV
DEĞERLENDİRME VE ÖĞRENCİ İŞLERİ
YÖNETMELİĞİ
17
Yarıyıl Ders Kayıtları / Ders seçme /
Danışmanlık sistemi
• MADDE 11 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde
belirtilen süreler içinde, gerekli katkı payı ve öğrenim ücretini ödeyerek,
Üniversite Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde, bilgisayar
ortamında interaktif olarak kayıtlarını yenilemek ve derslere yazılmak
zorundadırlar. Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlerinin tümünden
öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yaptırmakla yükümlüdürler.
• (2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde interaktif olarak
yeni bir derse kaydolabilir veya daha önce kaydolmuş oldukları dersi/dersleri
bırakabilir. Öğrenci, kayıt yaptırması durumunda öncelikle başarısız derslerini
almak zorundadır. Öğrenciler ders bırakma ve ders ekleme süresi içerisinde
aldıkları dersleri akademik danışmanlarına onaylatmak zorundadır.
• MADDE 6 - (3) ….. Bir yarıyıldaki azami ders yükü, azami öğrenim sürelerinin
son yılında bulunanlar ile tüm dersleri aldığında o yarıyılın sonunda mezun
olabilecek öğrenciler hariç, 40 saati aşamaz.
18
AKADEMİK DANIŞMANLAR
19
Lisans Eğitiminin Süresi
• MADDE 6 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı; güz yarıyılı ve
bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her bir
yarıyıl; ondört hafta ders, bir hafta ara sınav, iki hafta
yarıyıl sonu sınav haftası ve bir hafta bütünleme sınav
haftası olmak üzere onsekiz haftadan oluşur.
• Eğitim-öğretim yılı ve ilgili diğer faaliyetlerin başlama
ve bitiş tarihleri, Senato tarafından belirlenen
akademik takvim ile duyurulur.
• Ara sınavlar dokuzuncu haftada yapılır ve bu hafta
içerisinde ders yapılmaz.
20
Ders Sayıştırma ve Muafiyet
• MADDE 10 –
• (4) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrenciler, öğrenime
başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde
başvurmaları halinde, önceden diğer yükseköğretim
kurumlarında başardıkları derslerden ilgili yönetim kurulu kararı
ile muaf kabul edilebilir. Bu takdirde, HER ON YEDİ
KREDİLİK MUAFİYET için azami öğrenim süresinden
dönemlik toplam kredi miktarının 2/3’ü için bir yarıyıl düşülerek,
öğrencinin intibak ettirileceği sınıf belirlenir.
• Başvurularda mutlaka önceki transkriptinizi de
veriniz.
21
Devamsızlık ve Sağlık Raporu
• Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, o derse kayıtlı olmak ve
ilk defa alınan derslerin en az % 70’ine, uygulama ve/veya
laboratuarların en az % 80’ine katılmak zorunludur. Bu şartları yerine
getiremeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciye (D)
devamsız harf notu verilir.
• Üniversite tarafından çeşitli akademik, sosyal, kültürel ve sportif
faaliyetlere katılmak üzere görevlendirilen öğrencilerin
görevlendirildikleri süreler, devam şartı dışında tutulur ve
katılamadıkları sınavlardan mazeret sınav hakkı verilir.
• SAĞLIK RAPORU devamdan sayılmaz. Sadece ara sınav ve sınav
şeklindeki yarıyıl içi çalışmalar için mazeret sınav hakkı verilmesinde
kullanılır.
22
Sınavlar -1
YARIYILİÇİ ÇALIŞMA
•MADDE 12 – (1) Öğrenciler her yarıyılda, ara sınav, proje, seminer,
arazi çalışmaları, kısa sınav, ödev, laboratuvar veya benzeri yarıyıl
içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Yarıyıl içi
çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir.
•MADDE 13 – (1) Bir ders için yarıyıl uygulamasında yarıyıl içinde, yıl
uygulamasında ise yıl içinde en az bir ara sınav yapılır. Bununla
birlikte ders içindeki proje, ödev, laboratuvar, uygulama ve benzeri
çalışmalar, ilgili birim kurulu kararıyla ara sınav yerine geçebilir.
23
Sınavlar -2
YARIYILİÇİ ÇALIŞMA
•MADDE 13 – (2) Yarıyıl/yılsonu bitirme veya bütünleme sınavının ders
başarı notuna katkısı %50’dir.
•(4) Proje, bitirme çalışması ve seminer dersleri ile okul deneyimi ve
öğretmenlik uygulaması dersleri için ara sınav yapılmaz. Bu çalışmaların
değerlendirilmesi ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği esaslara göre yapılır.
•(5) Haklı ve geçerli görülen bir mazeretle ara sınava giremeyen öğrencilere,
yarıyılın son haftasında bir mazeret sınavı yapılır. Diğer yarıyıl içi
çalışmalara mazeret sınavı yapılmaz.
•*Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması gibi okul uygulamalrı
derslerde Bütünleme sınavı yoktur.
24
Sınavlar -3
• YARIYIL SONU SINAVI
•
•
MADDE 14 –
(2) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, o derse kayıtlı olmak ve ilk defa alınan
derslerin en az % 70’ine, uygulama ve/veya laboratuvarların en az % 80’ine katılmak
zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Bu
öğrenciye (D) devamsız harf notu verilir.
•
(3) Bir dersten yarıyıl sonu sınavına girme şartını bir kere yerine getiren öğrenciden, bu dersi
daha sonraki yarıyıllarda tekrarlaması durumunda, sadece teorik derslerden devam şartı
aranmaz. Ancak, uygulama, laboratuvar ve derse bağlı diğer yarıyıl içi çalışmalara devam
şartı aranır.
•
(5) Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı % 50’dir. Yarıyıl sonu sınavında 100 üzerinden
puan alma zorunluluğu vardır.
en az 45
•
(6) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan en
az 45 puan alamayan
öğrencilerin, yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz ve bu öğrenciler FF harf notu
ile değerlendirilir.
25
Sınavlar - 4
•
• BÜTÜNLEME SINAVI
MADDE 15 (1) Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait tüm derslerden
bütünleme sınavına girebilirler.
•
(2) Bütünleme sınavına girebilmek için; sınavların yapılacağı eğitim-öğretim yılında ilgili
derslere yazılım yapmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine
getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınav
hakkı verilmez.
•
(3) Bütünleme sınavında 100 üzerinden en az 45 puan almak zorunludur. Bütünleme
sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav, yarıyıl içi
çalışmalar ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu
belirlenir. Öğrenciler, bütünleme sınavında DC harf notu aldıkları derslerden, yarıyıl not
ortalamasına göre başarılı veya başarısız sayılır.
•
(4) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencinin harf notu hesaplanmaz, yarıyıl
sonu harf notu aynen kalır.
•
(5) Bütünleme sınavına giren öğrencilerin yarıyıl not ortalaması hesabında, bütünleme
sınav notları dikkate alınır.
26
Sınavlar - 5
• MAZERET SINAVI
• MADDE 17 – (1) Yarıyıl sonu, bütünleme ve mezuniyet sınavları için mazeret
sınavı yapılmaz. Mazeret sınavı, sadece ara sınav için kullandırılır.
Ara sınav için mazeret sınavı, yarıyılın son haftasında yapılır.
• (2) Mazeret sınavı yapılması, ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul
müdürlüğünce karara bağlanır. Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen
öğrencilerin bu durumlarını sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile
belgelemeleri gerekir.
• (3) Mazeret belgelerinin; düzenledikleri mazeret bitimini izleyen ilk hafta
içerisinde bölüm başkanlığı, fakülte dekanlığı, yüksekokul, konservatuvar
veya meslek yüksekokulu müdürlüklerine verilmesi zorunludur. Bu sürenin
dışında yapılan başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavlarına girmeyen
öğrencilere yeni bir mazeret sınavı yapılmaz.
27
Sınavlar – Son
MEZUNİYET SINAVI
•MADDE 16 – (1) Mezuniyetlerine 1 dersi kalan öğrencilere; bütünleme
sınavından sonra 15 işgünü içinde ve akademik takvimde belirtilen zamanda
yapılmak üzere, başarısız dersi için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not
ortalaması 2.00’dan küçük olan öğrenciler mezun olamaz.
•(2) Öğrencilerin mezuniyet sınavına girebilmeleri için; ilgili derslerin yarıyıl
sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları zorunludur.
•(3) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 50
puan almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin ilgili dönemdeki harfli
başarı notu yerine geçer. Yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz.
28
Notların Verilmesi-Başarı Notunun Hesaplanması
• Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarında Başarı
Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından Belirlenen Usul ve
Esaslar (http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/08_00_00_f6570.pdf)
• MADDE 18 – (1) Notlar, yarıyıl içi çalışması ve yarıyıl sonu sınav notu şeklinde
öğretim elemanı tarafından interaktif olarak hazırlanarak veri tabanına girilir.
Harf notları, öğretim elemanı tarafından, interaktif olarak Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına verildiği anda kesinleşir. Bundan sonra notlar interaktif olarak
ilan edilir. ……
• (2) Öğrenci sayısı 10’dan çok olan derslerde bağıl sisteme, öğrenci sayısı
10’dan az olan derslerde ilgili Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki tabloda
verilen mutlak not aralıklarına göre verilmiş olan notlar harfli notlara
dönüştürülür ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca interaktif olarak ilan edilir.
29
Notların verilmesi-başarı notunun
hesaplanması
NOTLAR
• MADDE 19 – (1) Notların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar
Senato tarafından belirlenir.
• (2) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan
öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ayrıca, DÖNEMLİK AĞIRLIKLI
NOT ORTALAMASI 2.00 ve daha büyük olan öğrenciler (DC) harf
notlu derslerinden de başarılı kabul edilirler.
• (3) Bir dersten (DD), (FD) ve (FF) harf notlarından birini alan
öğrenciler o dersten başarısız sayılır. Bir yarıyıla ait not ortalaması en
az 2.00 olmayan öğrenciler de o yarıyılda (DC) harf notu aldıkları
derslerden başarısız sayılır.
30
Notlarda Maddi Hata
• MADDE 20 – (1) Sınav notlarında herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması
halinde, düzeltme istemi, notların ilanını takip eden üç iş günü içinde
öğrenci veya öğretim elemanının başvurusu üzerine yedi gün içinde öğrenci
veya dersin bağlı olduğu ilgili akademik birimce karara bağlanır. Yarıyıl sonu
sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi
yarıyılın kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir. Bu tarihten sonraki
düzeltme işlemleri ilgili yönetim kurulunun onayı ile gerçekleştirilir.
• (2) Sınav notlarına ve harf notlarına ilişkin düzeltme başvuruları doğrudan
ilgili bölüm başkanlığına yapılır.
• (3) Harfli başarı notlarının ilanını takiben her hangi bir nedenle yapılan
değişiklikler o ders ile ilgili daha önce yapılmış olan istatistiksel
hesaplamalara yansıtılmaz.
31
1,8 Barajı ve Ders Tekrarı
MADDE 23 –
(2) Güz ve bahar yarıyılları birbiri ile ilişkili olmayıp, her bir yarıyılın
not ortalaması kendi yarıyılına etki eder.
(3) Dördüncü yarıyılın sonunda genel not ortalaması 1.80’in
altında olan öğrenciler üst yarıyıllardan ders alamazlar. Bu
durumdaki öğrenciler başarısız oldukları derslerden tekrar alarak
genel not ortalamalarını en az 1.80’e yükseltmek zorundadır.
Ders tekrarı ile ilgili esaslar
Madde 24 –
(3) Öğrenciler isterlerse başarılı oldukları (DC) harf notlu
derslerini, not yükseltmek amacı ile tekrar edebilirler. Bu
durumda dersin tekrar edildiği yarıyılda alınan not, bu dersin son
harf notu olarak kabul edilir.
32
Uzaktan Eğitimle yürütülen dersler;
KTÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
(http://uzem.ktu.edu.tr/)
KTÜ Ortak Dersler
(Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi)
http://uzem.ktu.edu.tr/_rsm/ortakders.jpg
• Öğrencilerin sistemine giriş için gerekli olan Şifre Alma, Şifre
Hatırlatma, Ortak Dersler platformu, Danışmalık Saatleri ile ilgili
sorunlarınıza cevap bulabilirsiniz.
• Sistemden yararlanabilmeniz için Öğrenci Bilgi Sistemi şifrenizi
bilmeniz gerekmektedir.
33
GEÇİŞLER
1. Kurumlararası (Üniversitelerarası)
Yatay Geçişler
2. Kurumiçi (Üniversite içi) Geçişler
(Bölümler arası)
3. Yurt Dışından Geçişler
34
GEÇİŞLER
1. Not Ortalamasına Göre Yapılan
Yatay Geçişler
2. Merkezi Yerleştirme Puanına Göre
Yapılan Yatay Geçişler
35
Yatay Geçişlerde Kontenjan
•
MADDE 3– (1) …….. Lisans programlarının hazırlık, birinci ve son sınıflarına
yatay geçiş yapılamaz.
•
(5) Her yıl düzenli olarak ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için,
ÖSYM giriş genel kontenjanı 50 veya daha az olan diploma programlarda
iki, 51 ve 100 arası olan programlarda üç, 101 ve üzerinde olan diploma
programlarda ise dört kişilik kurumlar arası yatay geçiş kontenjanı zorunlu
olarak belirlenir.
• Ancak fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının ilgili kurulları,
geçişin yapılacağı diploma programının giriş yılında kayıt yaptıran öğrenci
sayısı, programdan ilişiği kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları dikkate
alınarak, zorunlu kontenjan sayının en fazla sekiz katına kadar arttırarak
belirleyebilirler.
• Kontenjanlar yer yıl Temmuz ayında YÖK tarafından ilan edilir.
36
Kurumlararası yatay geçiş kontenjanı için
başvuru koşulları
• MADDE 4– (1) Kurumlar arası yatay geçiş için başvuran adayların;
• a) Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir Yükseköğretim
kurumunda aynı düzeyde eşdeğer bir diploma programına kayıtlı
veya izinli (öğrenci statüsünde) olması zorunludur.
• b) Öğrencinin programında (İngilizce Hazırlık Sınıfı dışında) en az iki
yarıyılı tamamlamış, bulunduğu programda yatay geçiş yapacağı
yarıyıla kayıt olup, o yarıyılı okumamış olunması zorunludur.
• c) Öğrencinin genel not ortalamasının en az 2.40/4.00 (yüzlük
sistemi kullanan programlar için en az 60/100) olması veya ÖSYM
yerleştirme puanının geçiş yapmak istediği diploma programının
taban puanına eşit veya yüksek olması zorunludur.
37
Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanı İçin
Başvuru Koşulları
•
•
MADDE 4–
ç) Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı olan bölüm ve programlara başvurularda, yapılacak
yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği
olan yabancı dil sınavından bu başarı düzeyinde bir puanın sağlanmış olması
gereklidir.
•
d) ÖSYM yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile
öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yapılacak olan
yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan
diploma programlarından, ÖSYM yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına
yatay geçiş yapılamaz.

Hazırlık sınıfı hariç bulundukları sınıfın bütün derslerini başarmış ve sınıfını geçenler
arasında ilk %10'a girdiklerini belgeleyen ikinci öğretim öğrencileri normal örgün
öğretim programlarına yatay geçiş için başvurabilirler. Normal örgün öğretime yatay
geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücretini ödemeye devam ederler.
38
Kurumiçi (Üniversite içi) Geçişler (Bölümlerarası)
• Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı ÖSYM yerleştirme puan
türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş
başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıl
itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan
türünde aldığı ÖSYM yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma
programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma
programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
• Fakülteler arasında ikinci yarıyıla geçişlerde; öğrencinin ilk yarıyıla ait ders
planındaki bütün dersleri almış ve başarmış olması ve hesaplanacak
ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması, fakültelerin
bölümleri arasında üçüncü yarıyıl ve program uyumunun sağlanması
durumunda beşinci yarıyıl için yapılacak başvurularda öğrencinin;
ayrılacağı birimin ilk iki yarıyıla ait ders planındaki derslerin tamamını
başarmış olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.60/4.00 olması
gereklidir.
39
Kurumiçi (Üniversite içi) Geçişler (Bölümlerarası)
• Genel not ortalaması en az;
– Fakültelerarası geçişlerde 2.5/4.00,
– Fakültenin bölümleri arası geçişlerde 2.6/4.00, olmalı.
• En az iki yarıyıl öğrenim görmek,
• Disiplin cezası almamış olmak ve
• Üniversiteden ilişiği kesilmemiş olmak.
• Aynı diploma programlarında normal örgün öğretimden
(birinci öğretimden) ikinci öğretime kontenjan sınırlaması
olmaksızın geçiş yapılabilir.
40
ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI
• 3. veya 5. Yarıyıl başında başvuru (Başvurular yaz döneminde
yapılır).
• Genel not ortalaması en az 3.20 olması şartı
• En az 40 kredi alma zorunluluğu
• Öğrencinin çift ana dal lisans eğitim-öğretiminden mezun
olabilmesi için genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,80
olması gerekir.
• Hangi programlarda çift anadal yapabileceğinizi bölüm
Başkanlıklarından veya Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığından
öğrenebilirsiniz.
41
SEÇMELİ ve ÖN KOŞULLU DERSLER
• Seçmeli Dersler (%25)
– Bölüm seçmeli dersleri
– Üniversite Seçmeli Dersleri (dört tane)
• Fatih Eğitim Fakültesi Programlarında Okutulacak Ön koşullu
Dersler
– Özel Öğretim Yöntemleri II dersini almak için Özel Öğretim Yöntemleri I
dersinde, veya
– Öğretmenlik Uygulaması II dersini alabilmek için Öğretmenlik
Uygulaması I dersinde
başarılı olmak ön koşuldur.
42
Yaz Okulu
43
ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI
•
MADDE 33 – (1) Karadeniz Teknik Üniversitesi ile yurt içi ve yurt dışındaki bir
üniversite arasında yapılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programları
çerçevesinde öğrenim süresi boyunca azami dört yarıyıllık bir süreye kadar anlaşmalı
üniversitelere öğrenci gönderilebilir.
•
Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Karadeniz Teknik Üniversitesinde devam
eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler o dönem için kendi
bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, gittikleri üniversitede aldıkları
derslerden sorumlu sayılırlar. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının
nezaretinde yapılarak ilgili bölümün teklifi ve fakülte yönetim kurulunun onayı ile
kesinleşir.
•
Bu derslerden alınan notlar bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde öngörülen not
sistemine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya katılır.
Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa, öğrenci onların
yerine kendi bölümünde almadığı dersler arasından, danışmanının ve ilgili birim
uyum komisyonunun önerisi üzerine fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul
yönetim kurulunca onaylanan dersleri alır.
44
ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI
FARABİ
ERASMUS
MEVLANA
45
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
• Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans,
yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim
kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.
• Öğrenci değişimi süresi, en az bir en fazla iki yarıyılı kapsar.
• Öğrenciler her bir eğitim öğretim kademesinde birer defa Farabi Değişim
Programı değişimine katılabilirler.
• Genel akademik not ortalaması en az 2.0/4.0 olmalıdır.
• Başvuru dönemleri:
– Bahar dönemi 15 Ekim
– Güz dönemi 15 Mart
46
Fatih Eğitim Fakültesi FARABİ Koordinatörleri
Fakülte Koordinatörü
Bölüm
Program
ERASMUS Koordinatörleri
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Yrd. Doç. Dr. Esra KELEŞ
Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Yrd. Doç. Dr. Zehra Nesrin BİROL
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Resim-İş Öğretmenliği
Müzik Öğretmenliği
Öğr. Gör. Kenan DEMİR
Matematik Öğretmenliği
Doç. Dr. Tuba GÖKÇEK
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Yrd. Doç. Dr. Miraç AYDIN
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Doç. Dr. Selahattin KAYMAKÇI
Okulöncesi Öğretmenliği
Yrd. Doç. Dr. Yasin ÖZTÜRK
Sınıf Öğretmenliği
Doç. Dr. Taner ALTUN
Biyoloji Öğretmenliği
Doç. Dr. Sabiha Odabaşı ÇİMER
Fizik Öğretmenliği
Doç. Dr. Nedim ALEV
Kimya Öğretmenliği
Doç. Dr. Gökhan DEMİRCİOĞLU
Matematik Öğretmenliği
Doç. Dr. Bülent GÜVEN
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
Coğrafya Öğretmenliği
Doç. Dr. Ayşegül ŞEYHOĞLU
Türkçe Eğitimi
Türkçe Öğretmenliği
Öğr. Gör. Ertan AKBAŞ
İlköğretim
Doç. Dr. Atilla Çimer
[email protected]
0462 377 70 07
0462 248 73 44
Ortaöğretim Fen ve Matematik
Alanları Eğitimi
Özel Eğitim
Yabancı Diller Eğitimi
Zihin Engelliler Öğretmenliği
İşitme Engelliler Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Öğr. Gör. Ahmet USTALAR
Yrd. Doç. Dr. Semin Kazazoğlu
47
ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI
• Başvuru koşulları:
• Yurtdışına çıkmadan önce okunulan birimde en az bir yılı
tamamlamış olmak,
• Genel akademik not ortalaması lisans düzeyi için en az 2.0 / 4.0
olmak, yüksek lisans ve doktora düzeyleri için en az 2.5 / 4.0
olmak
• Önceki dönemlerden ikiden fazla dersi kalmamış olmak
• Gidilecek ülkenin lisanını veya ERASMUS programından
faydalanma sürecinde kullanılacak lisanı konuşabilmeyazabilme-anlayabilme (yazılı ve sözlü sınav).
48
Fatih Eğitim Fakültesi ERASMUS Koordinatörleri
Fakülte Koordinatörü
Bölüm
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
İlköğretim
Doç. Dr. Atilla Çimer
[email protected]
0462 377 70 07
0462 248 73 44
Ortaöğretim Fen ve Matematik
Alanları Eğitimi
Ortaöğretim Sosyal Alanlar
Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Özel Eğitim
Yabancı Diller Eğitimi
Program
ERASMUS Koordinatörleri
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Doç. Dr. Ünal Çakıroğlu
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Yrd. Doç. Dr. Hülya Kasapoğlu
Resim-İş Öğretmenliği
Müzik Öğretmenliği
Yrd. Doç. Dr. Zuhal Dinç Altun
Matematik Öğretmenliği
Doç. Dr. Tuba Gökçek
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Doç. Dr. Haluk Özmen
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akpınar
Okulöncesi Öğretmenliği
Yrd. Doç. Dr. Yasin Öztürk
Sınıf Öğretmenliği
Doç. Dr. Taner Altun
Biyoloji Öğretmenliği
Doç. Dr. Sabiha Odabaşı Çimer
Fizik Öğretmenliği
Doç. Dr. Nedim Alev
Kimya Öğretmenliği
Doç. Dr. Gökhan Demircioğlu
Matematik Öğretmenliği
Doç. Dr. Bülent Güven
Coğrafya Öğretmenliği
Doç. Dr. Ayşegül Şeyhoğlu
Türkçe Öğretmenliği
Öğr. Gör. Ertan Akbaş
Zihin Engelliler Öğretmenliği
İşitme Engelliler Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Öğr. Gör. Ahmet İskenderoğlu
Yrd. Doç. Dr. Servet Çelik
49
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI
• Başvuru koşulları:
• Öğrencinin örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön
lisans, lisans ,yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,
• Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4(dört)
üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması,
• Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4
(dört) üzerinden en az 3 (üç) olması,
• %50 dil puanı + % 50 not ortalaması
• Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan
öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans
ve doktora öğrencileri esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan
faydalanamazlar.
50
FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ YERLEŞKESİ
• Öğrenci işleri Bürosu (F Blok Zemin kat)
• Kütüphane (Ahmet Hilmi İmamoğlu Kütüphanesi)
– Mesai günleri (08.00-20.45)
• Bilgisayar laboratuarları (Bütün bloklar)
• PDR Birimi
• Sosyal-kültürel ve sportif tesisler
1. Yemekhane (Çarşı binası) ve Kantin (Obam ve Kırmızı Kantin)
2. Yurtlar (KYK)
3. Mescit (A Blok Bodrum kat)
4. PTT, Banka ve bankamatikler
5. Otopark (F Blok arkası- Yemekhane yan tarafı)
51
FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ YERLEŞKESİ
Sosyal, Kültürel ve Sportif
Organizasyonlar
–
–
–
–
Öğretmenler günü
Hamsi şöleni
Nevruz bayramı
Bahar şenlikleri (kuruluş
haftası),
– Üniversite spor şenlikleri
– Mezuniyet Günü
– ………
52
Fatih Eğitim Fakültesi Öğrenci Kulüpleri
•
•
•
•
•
•
Okulöncesi Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği
• Özel Eğitim Bölümü ve Engelli Çocukların
Eğitimi
• Üniversite geneli öğrenci kulüpleri için
http://www.ktu.edu.tr/ sayfasını ziyaret
ediniz.
53
Engelli Öğrenci Hizmetleri
• Engelli öğrenci birimi
(http://www.ktu.edu.tr/2014/sks)
• Karadeniz Teknik Ünversitesi
Engelsiz Üniversite Yönergesi
(http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/
10_00_00_340d5.pdf)
• Sınav hizmetleri
54
ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
Disiplin Cezaları
1. Uyarma,
2. Kınama,
3. Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya
kadar uzaklaştırma,
4. Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için
uzaklaştırma,
5. Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için
uzaklaştırma,
6. Yükseköğretim kurumundan çıkarma,
55
ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
• 34 Farklı disiplin suçu tanımlanmıştır. Bazı Örnekler;
• ……
• Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, bilimsel toplantı ve
konferans gibi çalışmaların düzenini bozmak,
• Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici eylemlerde bulunmak,
• Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek,
• Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek,
• Seminer, tez ve yayınlarında intihal yapmak,
• Öğrencilere karşı cebir ve şiddet kullanarak yükseköğretim hizmetlerinden
yararlanmalarını engellemek,
• Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav
salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava
sokmak veya başkasının yerine sınava girmek,
• ………
56
İstek, Şikayet, Bilgi Edinme, Öneri….
Öğrenci Dilekçesi
57
Görev ve Sorumluluklar
• Fakülteye gelirken ve sınavlarda öğrenci kimlik kartınızı mutlaka yanınızda
bulundurunuz.
• Herhangi bir konuda istek ve şikayetlerinizi öncelikle bölüm akademik
danışmanınız, anabilim dalı başkanınız, bölüm başkanınız, dekanlık ve
rektörlük sırasını takip ederek bildiriniz.
• Taleplerinizi mutlaka dilekçe ile Öğrenci İşleri Bürosu veya Bölüm
başkanlıklarına (Sekreterliklerine) yapınız.
• Bölümlerinizdeki ilan-duyuru panoları ile üniversitenin ve fakültenin internet
sayfalarını sürekli olarak takip ediniz (Yatay geçiş, çift anadal, değişim
programlarına başvuru, v.b)
• Öğrencilik işlemleri ile ilgili üniversitemiz yönetmeliklerini mutlaka
okuyunuz.
• Danışmanınızla sürekli iletişim içerisinde olunuz.
• …..
58
SORULAR VE BEKLENTİLER
59
KATILIMINIZ VE KATKILARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER,
HEPİNİZE BAŞARILAR DİLERİM.
FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ
60

similar documents