Razumijevanje

Report
GRAFIKA – povijesni pregled
Prve civilizacije
Antička civilizacija
Što im je zajedničko?
- Nil, Eufrat i Tigris, Ind, Ganges, Žuta rijeka
Antička civilizacija
Europska znanstveno-tehnička
civilizacija Euope
(od prvih civilizacija do kraja 5. stoljeća)
(od 14. – Francuske revolucije 1789.)
Srednjovjekovna civilizacija
zapadne Europe
(od 6. – 14. stoljeća)
Europska znanstveno-tehnička
civilizacija Euope
Antička civilizacija
(od 14. – Francuske revolucije 1789.)
(od prvih civilizacija do kraja 5. stoljeća)
stari vijek
prapovijest
3500.
otkriće
pisma
0
srednji vijek
476.
pad RC
novi vijek suvremeno doba
1492.
otkriće
Amerike
Srednjovjekovna civilizacija
zapadne Europe
(od 6. – 14. stoljeća)
danas
1918.
kraj Prvog
svjetskog
rata
Antička civilizacija
Što im je zajedničko?
- Velike građevine
Antička civilizacija
Što im je zajedničko?
- Širenje pisma
Civilizacije prvih pisama
Semeranska civilizacija
Egipatska civilizacija
Antička civilizacija
Kameno doba
(oko 15000-10000 g. pr. Kr)
Klinasto pismo,
Sumer, oko 3500 g. pr. Kr.
Hijeroglifi,
Egipat, oko 3000 g. pr. Kr.
Pismo su
preuzeli od
Grka,
a o njihovom
govornom
jeziku se
ništa nezna.
Antička civilizacija
Feničani,
Grčka civilizacija
3000 g pr. Kr.
2600 g. pr. Kr.
Kretska civilizacija, Etrušćanska civilizacija, Rimsko carstvo,
2000 g pr. Kr.
1000 g. pr. Kr.
31 g. pr. Kr
Ilustrirani rukopisi
Karolina
10. stoljeće
Pismo Gotica
11. stoljeće
Srednjovjekovna civilizacija
zapadne Europe
(od 6. – 14. stoljeća)
Konstrukcija tiskarske preše Veliko širenje tiska
Gutenberg, 1436. g.
od 1450. g
Tiskana Biblija
1455. g
Europska znanstveno-tehnička
civilizacija Euope
(od 14. – Francuske revolucije 1789.)
Inkunabule
1500. g.
Pismo Antikva
16. st.
Grafička struka
Poznavala je samo
Dvije vrste tiska:
VISOKI I DUBOKI
1795. g.
Europska znanstveno-tehnička
civilizacija Euope
(od 14. – Francuske revolucije 1789.)

similar documents