e-fatura nedir?

Report
E-FATURA ÇÖZÜMÜ
 E-FATURA NEDİR?
 NEDEN E-FATURA?
 İŞLEVLER
 TEKNİK TASARIM
 FONKSİYONLAR VE BULUNDUKLARI
UYGULAMA
 E-DEFTER
•
Elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, taraflar
arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı biçimde sağlamak
amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) oluşturulan bir
uygulamadır.
•
Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve
elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen
veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı
tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır.
• Baskı, postalama ve arşivleme faaliyetlerine çözüm getirmesi,
• Baskı, postalama ve arşivleme giderlerini azaltması,
• Gecikmeleri, anlaşmazlıkları ve kullanıcı hatalarını en aza
indirgemesi,
• Çevre dostu olması.
• E-Faturanın sadece gönderilmesi sürecini kapsar.
• Her ölçek ve sektördeki kamu veya özel sektör satıcı ve
alıcıları ile
• Her türlü mal veya hizmet satışını, kapsamaktadır.
Yapılacak satışlar için ;
 Fatura düzenlenmesi,
 Karşı taraftan gelecek faturaların kabul edilmesi,
 Faturaların reddedilmesi,
 Faturalarda düzeltme işlemleri,
için uygulama yanıtı düzenlenmesi işlemlerini içerir.
• Her ölçek ve sektördeki kamu ve özel sektör alıcı ve satıcılarını,
• Her türlü mal ve hizmet satışı nedeniyle e-fatura
düzenlenmesini,
• Faturaların alıcılar tarafından uygulama yanıtı düzenlenmesi
suretiyle kabul edilebilmesini,
• Faturaların alıcılar tarafından uygulama yanıtı düzenlenmesi
suretiyle reddedilebilmesini,
• İade faturası düzenlenmesi gereken durumlarda uygulama
yanıtının kullanılmasını kapsar.
Ticari fatura senaryosunda, Posta Kutusu gelen faturayı KABUL, RED veya
İADE etme hakkına sahiptir.
Uygulama 3 şekilde kullanılabilir:
• e-Fatura Portalı: http://www.efatura.gov.tr adresinde
hizmete sunulan e-Fatura Portalı aracılığı ile,
• Entegrasyon: Bilgi işlem sistemlerinin e-fatura uygulamasına
entegre edilmesi yolu ile
• Entegratör aracılığı ile
Format Dönüştürme:
Fatura kaydının belirtilen formata (UBL-TR) dönüştürülür
İmzalama
Müşteri mali mührü ile e-fatura belgesinin imzalanmasını
sağlar
Entegrasyon
GİB sistemi ile entegrasyon için kullanılır.
•
Faturaların arşivlenmesi
• Arşiv içinde arama yapılabilmesi
• Arşivdeki dosyaların çıktısının alınabilmesi ya da e-posta ile
belirlenen kişilere gönderilebilmesi
• Veri tabanı içinde ya da sunucu klasöründe sıkıştırılmış olarak
saklama
• Harici veri tabanı ile entegrasyon işlevinin yürütülmesi
• Geçici sorunlarda kayıtın kuyrukta bekletilip sorun
çözülünce otomatik olarak kayıt yapılması
•
Zamanında e-posta gönderimi
•
Bekleyen faturalar için otomatik e-posta gönderim seçeneği
•
Fatura sayısı ya da süre esasına göre farklı kişilere gönderim olanağı
•
Kullanıcı uygulama girişinde anımsatıcı gösterimi
•
ERP bağlantısının kesilmesi durumunda tanımlı kullanıcılara e-posta
gönderimi
Kabul-Ret İçin Mutabakat İşlevi
 Satın alma e-faturalarının
tedarikçiye e-posta ile
gönderilebilmesi
 Sistemin otomatik olarak
çalışmaya başlaması
• Müşteri ve satıcı listesine anında erişim
• Müşteri ve satıcının e-fatura kapsamında olup
olmadığının sorgulanması
• Sistemin kapsam kontrolü yapması ve otomatik olarak
e-fatura gönderebilmesi
• Kullanıcıların erişebileceği –fatura işlevleri:
 Dosya oluşturma
 Dosya alma
 Kabul – ret işlemleri
 Arşive erişim
 Fatura bekletme
 Yönetim bölümüne erişim
Tedarikçi kodu sayesinde
•
madde,
• muhasebe,
• masraf merkezi kodlarını eşleştirme,
• e-faturadan satın alma faturası oluşturma
yapılabilir.
GÖNDERİM FORMATI OLUŞTURMA
GÖNDERİM İŞLEMİ
Gönderim Kontrolü
• E-fatura oluşmuş bir belge için
yeniden gönderimin engellenmesi
•
Satış faturasının deftere kaydedilmesiyle kuyruk tablosunda kayıt
oluşması,
•
Sürekli entegrasyon yönetimde ,kaydın otomatik olarak .net
uygulaması veri tabanına gönderilmesi,
•
Formatın dönüştürülmesi, imzalanması ve entegrasyon işlevlerinin
çalıştırılması
•
Entegrasyon sonunda kendi veri tabanıyla ERP sistemi veri tabanında
yer alan tabloya aktarılması.
İade edilen mala ait satış faturasının tarihi, numarası,
evrensel tekil tanımlama numarası ve iade nedeni iade
faturasının genel açıklamalar bölümüne yazılır.
• GİB’den gelen isteğin web servis tarafından .net uygulamasına
bildirilmesi,
• .net uygulamasının veri tabanına otomatik yazılımı,
• .net uygulamasında bulunan veriyi, belli aralıklarla ERP
sistemine otomatik olarak aktarılması.
1
2
3
4
Mükellef tebliğde belirtilen
şartlar ve XBRL formatına
uygun aylık defterini
hazırlar
Gerçek kişi mükellef
e-İmza ile defteri imzalar.
Tüzel kişiler mali mühür
ile onaylar
Onaylanan defterin
imza/mühür değeri alınır
7
6
5
Mükellef e-Defter’ini ve
uygulamadan indirdiği beratı
yasal saklama süresince
muhafaza eder.
GİB uygulamadan gelen
beratı kendi mührü ile
onaylar
E-Defter uygulamasına
E-İmza/Mali Mühür
girilerek berat GİB’e
gönderilir
E-Defter’in imza değerini
taşıyan e-Defter beratı
mükellef tarafından
elektronik ortamda
hazırlanarak
imzalanır/mühürlenir

similar documents