Document

Report
DENİZLİ KAMU HASTANELERİ
BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
DENİZLİ DEVLET HASTANESİ
Ecz. Metin Deniz KARAKOÇ
Uygulama Adı: Onkoloji Hastalarında Farmasötik Bakım
Faaliyetleri ve Onkoloji İlaçlarının Farmakoekonomik
İlkelere Göre Temini edilerek Kullanılması ile Sağlanan
Kazançlar
Uygulama Ekibi: Ecz. Metin Deniz KARAKOÇ
Hem. Serap MUMCULAR
Hem. Figen İNCİ
Hem. Aysun ERİM
Uygulamanın Amacı-1
Hastanemizdeki medikal onkoloji polikliniğinin
yoğunluğu nedeniyle hastanın hekime ulaşabildiği süre
kısalmakta bu da hastanın hekime sormaya utandığı,
kafasına takılan ya da anlayamadığı konularda hekime
danışacak fırsat bulamadan poliklinikten ayrılmasına neden
olmaktadır. Bu durum bazı hastalarda tedavinin gidişatını
etkileyebilecek olumsuzluklarla sonuçlanabilmektedir.
Kemoterapi hazırlama birimi sorumlu eczacısı tarafından
hazırlanan bilgilendirme kitapçığı ve kemoterapi almaya
yeni başlayan hastalar ve yakınları ile yapılan, belli
aralıklarla da devam eden toplantılarla basit kelimeler ve
yalın bir dil kullanılarak hastalara sorunları konusunda yol
göstermek ve şikayetlerini azaltarak yaşam kalitelerini
arttırmak amaçlanmıştır.
Uygulamanın Amacı-2
Farmasötik Bakım Faaliyetlerinin yanı sıra hastaların serbest
eczanelerde ilaç arama ve bekleme problemlerini çözmek,
etik ihlallerine fırsat vermemek, başta soğuk zincir olmak
üzere saklama koşullarına yeterince riayet edilmemesi,
hastaya her seferinde değişik bir ticari müstahzar verilmesi
ve farklı müstahzarların beraber verilmesi nedeniyle
görülebilecek allerjik reaksiyonları en aza indirmek ve
dolayısı ile hasta memnuniyetini arttırmak için
merkezimizde rutin olarak uygulanan kemoterapi ilaçlarının
tamamına yakın kısmının farmakoekonomik ilkelere göre
hastanemize temin edilmesi amaçlanmıştır.
Uygulama Yöntemi 1
 Kemoterapi Hazırlama Ünitesinde görevli eczacı tarafından latince tıbbi
tanımlardan mümkün olduğunca uzak, resimli, toplumun her kesiminin
anlayabileceği dilde ve kolay okunabilmesi için büyük puntolarla bir
bilgilendirme broşürü hazırlanmıştır.
 Broşürde iletişim numaraları da verilerek karşılaşılan her türlü sorunla ilgili
danışıldığında hasta bilgilendirmesi yapılmaktadır.
 Hastalara kullanacağı ilaçları nasıl ve ne şekilde kullanması gerektiği
anlatılmakta, başka bir hastalık için kullandığı ilaçların antineoplastik
ilaçlarla etkileşme riskine karşı değerlendirilmekte ve deneyimli onkoloji
hemşirelerinin de desteğiyle toplantılar sürekli devam etmektedir.
 İlaç-İlaç ve İlaç- besin etkileşmelerinin potansiyel riskleri ve bilinçsiz
kullanılan bitkisel desteklerin getirebileceği zararlar konusunda hastalara
ve yakınlarına bilgilendirmede bulunulmaktadır. Kullandığı ilaçlar
içerisinde etkileşme potansiyeli olanlar var ise tedavi uygulama planı
gözden geçirilmekte ve hekimin onayı ile yeniden düzenlenmektedir.
Uygulama Yöntemi 2
Bilgilendirme Broşüründe aşağıdaki bilgiler yer almaktadır,
 Kanser ve Kemoterapi
hakkında bilgiler
 Hekimin tedavide verilen
ilaçları neye göre belirlediği
 İlaçların Özellikleri ve Nasıl
hazırlandığı
 Hastaların kemoterapi alma
süre ve sıklıklarının neye
göre değiştiği
 Görülebilecek yan etkiler ve
nasıl başa çıkabilecekleri
 Bazı yan etkilerin şiddetini
azaltmak için tavsiyeler
 Hasta ve hasta yakınlarının
tedavi sürecinde yapmaları
gerekenler
 Hasta ve hasta
yakınlarındaki psikolojik
değişiklikler ve alınabilecek
önlemler
 İlaç-ilaç ve ilaç-besin
etkileşimlerine karşı
alınabilecek önlemler
Uygulama Yöntemi 3
İlaç alımlarında prensip olarak bir etken
maddenin ekonomik açıdan en avantajlı olan
tek bir formunun tercih edilmesine özen
gösterilmiştir. Bu sayede toplu alımla hem
maddi kazanç miktarı daha da arttırılmış hem
de farklı markalara ait ilaçların beraberce aynı
serumda verilmesi sonucu görülebilecek
ekstra yan etkilerin önüne geçilmiştir.
Uygulama Yöntemi 4
 Örneğin Piyasada Cisplatin etken maddesinin birçok farklı firmaya ait 10-50-100 mg
gibi değişik dozaj formları mevcuttur.
Hastanelerin ilaç ihalelerinde ortalama olarak
• 10 mg’lık form 3,5 TL
• 50 mg’lık form 11 TL
• 100 mg’lık Formun ise 45 TL civarında satın alındığı gözlenmiştir.
 Hem ilaç karını maksimize etmek hem de farklı ilaçların karıştırılması nedeniyle alerjik
reaksiyonları önlemek için ünitemize bu kalemde yalnız 50 mg’lik form almayı tercih
etmekteyiz.
 Benzer şekilde birçok ambalaj formu ve muadili bulunan Etoposid preparatlarında 50
mg’lık form ihalelerde ortalama 6 TL’den 100 mg’lık form ise 5 TL’den satın
alınmaktadır. Yukarıda açıklanan ilkeler çerçevesinde ünitemize yalnız 100 mg’lık form
satın alınması tercih edilmektedir.
 Merkezimizde uygulanan tüm ilaç gruplarında mümkün olduğunca aynı prensiple
hareket edilmektedir.
Uygulama Faydaları 1
Farmakoekonomik ilkeler göz önüne alınarak onkoloji merkezimizde rutin
kullanılan ilaçların tamamına yakını ihale ile hastanemize temin edilmiştir.
Bu sayede;
 Hastalar eczanelerde ilaç arama zahmetinden kurtarılmıştır.
 İlaçlardan doğabilecek fark ücretini ödemek zorunda kalmamaktadırlar.
 Eczaneden İlaç bekleme sıkıntısı olmadığı için hekimin polikliniğinden
tedavi protokolünü alarak çıkan hastanın tedavisine hızlı bir şekilde
başlanabilmekte bu sayede daha az sürede daha çok hastaya hizmet
verilebilmektedir.
 İlaçlar ihale ile çok uygun fiyatlara alınmakta ve paket harici olarak ödeme
yapıldığı için hastanemize çok ciddi miktarda kar sağlamaktadır. Yerli- İthal
ayırımı yapılmaksızın rutin sarfiyatlar tespit edilmiş ve temini yapılmıştır.
Hastanemizdeki kemoterapi ilaç ihalelerinin ortalama kar marjı %68, yıllık
getirisi ise 2.650.000 TL civarında olmuştur.
Uygulama Faydaları 2
 Hastanemizde kullanmakta olduğumuz bilgisayar destekli yarı-otomatik
kapalı sistemin getirdiği avantajda kullanılarak artan dozlar ziyan
edilmeden kullanılmıştır. Yarım doz ilaçların her birinin stabilite koşullarına
ayrı ayrı dikkat edilerek muhafaza edilmiş, ilaçta israfa mahal
verilmemiştir.
 Hastanemize bir yılda yarım doz ilaçlardan alış fiyatları üzerinden 363.000
TL tasarruf sağlanmış, satış fiyatı üzerinden ise ortalama yaklaşık 600.000
TL gelir elde edilmiştir.
Uygulama Faydaları 3
 Farmasötik bakım faaliyetlerimiz sonucunda hastaların önemli bir ihtiyacı
giderilmiştir. Sıkıntı çektikleri, merak ettikleri, sormaya çekindikleri, yanlış
anladıkları her konu ile ilgili olarak çekinmeden gerek yüz yüze gerekse evlerinden
telefonla arayarak danışmakta ve bilgi istemektedirler.
 Kullandıkları ancak kızabilir diye doktordan gizlemeye çalıştıkları çeşitli ilaç ve
bitkisel desteklerle ilgili daha kolay ulaşabildikleri ve biraz daha kendilerine yakın
gördükleri eczacı tarafından aydınlatılmaları neticesinde hastaların tıbbi uyumu
artmıştır.
 Kulağa çok basit hatalar olarak gelen ancak yanlış kullandığı için ilaçtan fayda
göremeyen birçok hasta gözlenmiş ve bilgilendirilmiştir. Hekimin verdiği bir proton
pompa inhibitörü tableti tok karna, yattığı yerde susuz yutmaya çalıştığı için ilacın
işe yaramadığını düşünen ve ciddi mide sıkıntıları yaşayan; benzer şekilde bulantı
haplarını tok karnına kullanmak gibi vb. yanlış ilaç kullanan hastalara ilaçlarını nasıl
ve ne şekilde kullanması gerektiği anlatılmış; başka hastalıklar nedeniyle evde
birden fazla ilaç kullanmak zorunda olan birçok hastaya ilaç etkileşimleri ve yan
etkilerini azaltmak için ilaç alma zaman ve şekilleri konusunda danışmanlık
yapılmış, çok kısa sürede olumlu sonuçlar alınmıştır.
Biyolojik Güvenlik Kabininde Kapalı
Sistemde İlaç Hazırlanması ve Yarım
Doz İlaç Yönetimi
Biyolojik Güvenlik Kabininde Kapalı
Sistemde İlaç Hazırlanması ve Yarım
Doz İlaç Yönetimi
Tedavi Protokolünü İlaç Hazırlama Ünitesine Bırakan
Hasta veya Hasta Yakını ilaç arama işi ile uğraşmak
zorunda kalmamakta, seri bir şekilde tedaviye
başlanmaktadır.
Bilgilendirme Broşürümüz (Dış Kapak)
Bilgilendirme Broşürümüz (Dış Kapak)
(Kullanılan Fotoğraflardan, kağıt kalitesine kadar tüm broşür Eczacı
tarafından tasarlanmıştır)
Bilgilendirme Broşürümüz (İç Sayfalardan Örnekler)
Bilgilendirme Broşürümüz (İç Sayfalardan Örnekler)
Hasta ve Hasta Yakını Bilgilendirme Faaliyetlerimiz
Hasta ve Hasta Yakını Bilgilendirme Faaliyetlerimiz
Hasta ve Hasta Yakını Bilgilendirme Faaliyetlerimiz
Hasta ve Hasta Yakını Bilgilendirme Faaliyetlerimiz
Hasta ve Hasta Yakını Bilgilendirme Faaliyetlerimiz
Hasta ve Hasta Yakını Bilgilendirme Faaliyetlerimiz

similar documents